Mail: redactie@niernieuws.nl | 030 - 288 9994 | NL16 TRIO 0197 707866Reageer | Verstuur | Druk af   

Bijschildklieren worden kleiner door medicijn

Door Merel Dercksen 

Het medicijn cinacalcet kan verhoogde spiegels van het bijschildklierhormoon bij dialysepatiŽnten effectief verlagen. Bovendien worden de bijschildklieren er ook kleiner van, schrijven Japanse onderzoekers. Daarmee constateren zij een groot verschil ten opzichte van andere, traditionele, therapieŽn, waarbij de klieren groter blijven worden.

DialysepatiŽnten hebben vaak een verstoorde calcium-fosfaathuishouding. Een van de kenmerken hiervan kan zijn, dat de bijschildklieren te hard werken. Met als gevolg een te hoge spiegel bijschildklierhormoon (PTH) in het bloed. Het medicijn cinacalcet, in Nederland op de markt onder de naam Mimpara en elders bekend als Sensipar, kan de spiegel van dit hormoon verlagen. Het was alleen niet bekend of de grootte van de bijschildklieren voorspelt hoe een patiŽnt op dit medicijn reageert. En ook niet, of cinacalcet in staat is het volume van de bijschildklieren te doen afnemen.

Japanse wetenschappers onderzochten een jaar lang 81 hemodialysepatiŽnten met matige tot ernstige secundaire hyperparathyroÔdie. Zij kregen zo veel cinacalcet als nodig was om hun PTH-spiegels te verlagen van meer dan 300 pg/ml tot maximaal 180 pg/ml. De onderzoekers maten het volume van hun bijschildklieren met behulp van echo, aan het begin van de behandeling, halverwege het onderzoek en na een jaar.

Van de patiŽnten hadden er 25 tenminste een vergrote bijschildklier, waarbij de onderzoekers een grens hanteerden van 500 mm3. Bij deze patiŽnten zorgde de behandeling met cinacalcet voor een daling van de PTH-spiegel met 58%, ten opzichte van de beginwaarden. Bij de groep patiŽnten met te hoge spiegels maar een normaal formaat bijschildklieren, was die daling iets kleiner. Maar omdat de uitgangswaarden tussen de groepen ook verschilden, bereikten uiteindelijk meer mensen met normale bijschildklieren de streefwaarde van maximaal 180 pg/ml.

De onderzoekers constateerden ook een duidelijke afname in het volume van de bijschildklieren, onafhankelijk van hoe groot die waren aan het begin van de behandeling. Dat is een duidelijk verschil met oudere therapieŽn, waarbij de bijschildklieren in de loop der tijd juist alleen maar groter bleven worden.

sterren Gepubliceerd: vrijdag 03-09-2010
Bron: Clinical Journal of the ASN | Nog geen reacties
Veertig jaar DiŽtisten Nierziekten, op naar de vijftig!

Door Elly van Beek-de Bruyn - In 1979 is DiŽtisten Nierziekten Nederland (DNN) opgericht onder de naam Werkgroep DiŽtisten Nierziekten (WDN). Dit was een initiatief van diŽtisten nefrologie uit Leiden en Amsterdam. De bijeenkomsten die zij organiseerden, leverden veel succes op. Er was behoefte aan regelmatig overleg, overdracht van kennis en het komen tot eenduidige voedings- en dieetadvisering voor patiŽnten met een nefrologische aandoening. Daarom besloten de initiatiefnemers dit overleg jaarlijks terug te laten komen. Na verloop van tijd zijn er verscheidene werkgroepen binnen de WDN opgericht, waardoor men tot de conclusie kwam dat de naam veranderd moest worden. In 1992 is de naam veranderd in DiŽtisten Nierziekten Nederland (DNN). Sinds 2006 is DNN officieel een vereniging.

Sinds de oprichting zijn de doelstelling en visie nog steeds actueel: 'Het geven van een optimale dieetbegeleiding van de patiŽnt met een nefrologische aandoening en het uitdragen en implementeren van relevante actuele inzichten en ontwikkelingen ten aanzien van diŽtetiek bij nierziekten bij de betrokken disciplines intra- en extramuraal'. De uitwerking heeft geresulteerd in waardevolle initiatieven en nieuwe uitdagingen.

Lees meer »

Het lot is je niet altijd goed gezind »

ďGeachte mevrouw De Coninck, Zojuist hebben we gerandomiseerd, en heeft de computer u helaas - waar u en wij al bang voor was/waren - in de TACrolimus-arm geloot. Daarom hoeft u morgen alleen te prikken, de bloeddruk, pols, gewicht, lengte en temperatuur worden gemeten en genoteerd, er wordt een volledig lichamelijk onderzoek gedaan, en daarna moet er nog een ECG gemaakt.Ē ĎZie je wel.

Lees meer »

"Samen beslissen; dat kan nog veel verder worden uitgewerkt" »

Augustus 2019. Het kantoor van Hans Bart is vrijwel leeg. Een computer en een theeglas laten zien dat er nog wel wat gebeurt, maar de verder lege ruimte, ontdaan van alle persoonlijke spullen, maakt duidelijk: de directeur van de NVN is aan zijn laatste werkweek bezig. Dat wil zeggen, naast zijn nieuwe baan bij de Patiëntenfederatie NPCF blijft hij nog een dag per week in dienst van de NVN, voor het onderwerp Patient Reported Outcomes (PROMs).

Lees meer »NierNieuws en zijn adverteerders maken soms gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.
Ons Pricaystatement vindt u hier