Mail: redactie@niernieuws.nl | 030 - 288 9994 | NL16 TRIO 0197 707866Reageer | Verstuur | Druk af   

Sommige bloeddrukverlagers beschermen nieren ook in predialysefase

Door Albert de Vreede 

In vergelijking met andere bloeddrukverlagers is bij gebruik van ACE-remmers of angiotensine II-receptorblokkers de kans om te moeten gaan dialyseren wat kleiner. Het lijkt er dus op dat behandeling met deze middelen ook bij predialysepatiënten een beschermende werking op de nier heeft. Wel krijgen patiënten relatief vaak een te hoog kalium in het bloed waarvoor ze in het ziekenhuis moeten worden opgenomen. Dat concluderen Taiwanese wetenschappers na hun onderzoek onder bijna 30.000 predialysepatiënten met een creatinineklaring van minder dan 15 ml/min. 

Het is bekend dat monotherapie met een ACE-remmer (bijv. lisonopril) of een type 1 angiotensine-II-receptorblokker (AT1-antagonist, bijv. losartan) goed werkt bij patiënten met een matige nierfunctie. Zeker bij patiënten met eiwit (albumine) in de urine, kunnen ze de achteruitgang van de nierfunctie vertragen. Die middelen zijn echter niet zonder risico. Ze kunnen een gevaarlijk hoog kaliumgehalte van het bloed (hyperkaliëmie) veroorzaken. Bovendien geven ze meestal een tijdelijke daling in de nierfunctie. Bij een al slechte nierfunctie bestaat het gevaar dat dan juist eerder met dialyse moet worden begonnen. Om die redenen is men terughoudend met het gebruik van ACE-remmers en AT1-antagonisten bij patiënten met een slechte nierfunctie van wie verwacht wordt dat ze binnen niet al te lange tijd moeten gaan dialyseren.

In Taiwan zijn verhoudingsgewijs veel nierpatiënten. In dat land komt EPO pas in aanmerking voor vergoeding bij een Hb van minder dan 6 mmol/l en een creatinine van meer dan 500 micromol/l. Er wordt laat gestart met dialyse, bij een creatinineklaring van minder dan 5 ml/min. Dat heeft tot gevolg dat er in Taiwan een grote patiëntenpopulatie is met een slechte nierfunctie. Daardoor is het goed mogelijk onderzoek te doen naar de effectiviteit en bijwerkingen van ACE-remmers en AT1-antagonisten in deze groep.

Aan de studie namen 28.497 predialysepatiënten deel. De helft slikte een ACE-remmer en/of een AT1-antagonist en de andere helft een andere bloeddrukverlager zoals een bètablokker of een calciumantagonist. Behandeling met ACE/AT1-antagonist zorgt voor een 5,5 % kleinere kans om te moeten gaan dialyseren. Een combinatie van een ACE-remmer en een AT1-antagonist biedt geen voordelen. In overeenstemming met eerdere studies geeft combinatietherapie te veel bijwerkingen waarvan hyperkaliëmie de belangrijkste is. Patiënten die al eerder een ernstige hyperkaliëmie of acuut nierfalen hebben doorgemaakt, lopen een extra risico bij het gebruik van ACE/AT1-antagonist en moeten goed gecontroleerd worden.

Deze studie toont aan dat predialysepatiënten met een slechte nierfunctie ACE-remmers of AT1-antagonisten kunnen (blijven) gebruiken, maar niet als combinatietherapie. En dat in vergelijking met andere bloeddrukverlagers de kans om snel te moeten gaan dialyseren wat kleiner is.

sterren Gepubliceerd: donderdag 09-01-2014
Bron: JAMA | Nog geen reacties
Veertig jaar DiŽtisten Nierziekten, op naar de vijftig!

Door Elly van Beek-de Bruyn - In 1979 is DiŽtisten Nierziekten Nederland (DNN) opgericht onder de naam Werkgroep DiŽtisten Nierziekten (WDN). Dit was een initiatief van diŽtisten nefrologie uit Leiden en Amsterdam. De bijeenkomsten die zij organiseerden, leverden veel succes op. Er was behoefte aan regelmatig overleg, overdracht van kennis en het komen tot eenduidige voedings- en dieetadvisering voor patiŽnten met een nefrologische aandoening. Daarom besloten de initiatiefnemers dit overleg jaarlijks terug te laten komen. Na verloop van tijd zijn er verscheidene werkgroepen binnen de WDN opgericht, waardoor men tot de conclusie kwam dat de naam veranderd moest worden. In 1992 is de naam veranderd in DiŽtisten Nierziekten Nederland (DNN). Sinds 2006 is DNN officieel een vereniging.

Sinds de oprichting zijn de doelstelling en visie nog steeds actueel: 'Het geven van een optimale dieetbegeleiding van de patiŽnt met een nefrologische aandoening en het uitdragen en implementeren van relevante actuele inzichten en ontwikkelingen ten aanzien van diŽtetiek bij nierziekten bij de betrokken disciplines intra- en extramuraal'. De uitwerking heeft geresulteerd in waardevolle initiatieven en nieuwe uitdagingen.

Lees meer »

Het lot is je niet altijd goed gezind »

ďGeachte mevrouw De Coninck, Zojuist hebben we gerandomiseerd, en heeft de computer u helaas - waar u en wij al bang voor was/waren - in de TACrolimus-arm geloot. Daarom hoeft u morgen alleen te prikken, de bloeddruk, pols, gewicht, lengte en temperatuur worden gemeten en genoteerd, er wordt een volledig lichamelijk onderzoek gedaan, en daarna moet er nog een ECG gemaakt.Ē ĎZie je wel.

Lees meer »

"Samen beslissen; dat kan nog veel verder worden uitgewerkt" »

Augustus 2019. Het kantoor van Hans Bart is vrijwel leeg. Een computer en een theeglas laten zien dat er nog wel wat gebeurt, maar de verder lege ruimte, ontdaan van alle persoonlijke spullen, maakt duidelijk: de directeur van de NVN is aan zijn laatste werkweek bezig. Dat wil zeggen, naast zijn nieuwe baan bij de Patiëntenfederatie NPCF blijft hij nog een dag per week in dienst van de NVN, voor het onderwerp Patient Reported Outcomes (PROMs).

Lees meer »


Sommige bloeddrukverlagers beschermen nieren ook in predialysefase

NierNieuws en zijn adverteerders maken soms gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.
Ons Pricaystatement vindt u hier