Mail: redactie@niernieuws.nl | 030 - 288 9994 | NL16 TRIO 0197 707866Reageer | Verstuur | Druk af   

Sommige bloeddrukverlagers beschermen nieren ook in predialysefase

Door Albert de Vreede 

In vergelijking met andere bloeddrukverlagers is bij gebruik van ACE-remmers of angiotensine II-receptorblokkers de kans om te moeten gaan dialyseren wat kleiner. Het lijkt er dus op dat behandeling met deze middelen ook bij predialysepatiënten een beschermende werking op de nier heeft. Wel krijgen patiënten relatief vaak een te hoog kalium in het bloed waarvoor ze in het ziekenhuis moeten worden opgenomen. Dat concluderen Taiwanese wetenschappers na hun onderzoek onder bijna 30.000 predialysepatiënten met een creatinineklaring van minder dan 15 ml/min. 

Het is bekend dat monotherapie met een ACE-remmer (bijv. lisonopril) of een type 1 angiotensine-II-receptorblokker (AT1-antagonist, bijv. losartan) goed werkt bij patiënten met een matige nierfunctie. Zeker bij patiënten met eiwit (albumine) in de urine, kunnen ze de achteruitgang van de nierfunctie vertragen. Die middelen zijn echter niet zonder risico. Ze kunnen een gevaarlijk hoog kaliumgehalte van het bloed (hyperkaliëmie) veroorzaken. Bovendien geven ze meestal een tijdelijke daling in de nierfunctie. Bij een al slechte nierfunctie bestaat het gevaar dat dan juist eerder met dialyse moet worden begonnen. Om die redenen is men terughoudend met het gebruik van ACE-remmers en AT1-antagonisten bij patiënten met een slechte nierfunctie van wie verwacht wordt dat ze binnen niet al te lange tijd moeten gaan dialyseren.

In Taiwan zijn verhoudingsgewijs veel nierpatiënten. In dat land komt EPO pas in aanmerking voor vergoeding bij een Hb van minder dan 6 mmol/l en een creatinine van meer dan 500 micromol/l. Er wordt laat gestart met dialyse, bij een creatinineklaring van minder dan 5 ml/min. Dat heeft tot gevolg dat er in Taiwan een grote patiëntenpopulatie is met een slechte nierfunctie. Daardoor is het goed mogelijk onderzoek te doen naar de effectiviteit en bijwerkingen van ACE-remmers en AT1-antagonisten in deze groep.

Aan de studie namen 28.497 predialysepatiënten deel. De helft slikte een ACE-remmer en/of een AT1-antagonist en de andere helft een andere bloeddrukverlager zoals een bètablokker of een calciumantagonist. Behandeling met ACE/AT1-antagonist zorgt voor een 5,5 % kleinere kans om te moeten gaan dialyseren. Een combinatie van een ACE-remmer en een AT1-antagonist biedt geen voordelen. In overeenstemming met eerdere studies geeft combinatietherapie te veel bijwerkingen waarvan hyperkaliëmie de belangrijkste is. Patiënten die al eerder een ernstige hyperkaliëmie of acuut nierfalen hebben doorgemaakt, lopen een extra risico bij het gebruik van ACE/AT1-antagonist en moeten goed gecontroleerd worden.

Deze studie toont aan dat predialysepatiënten met een slechte nierfunctie ACE-remmers of AT1-antagonisten kunnen (blijven) gebruiken, maar niet als combinatietherapie. En dat in vergelijking met andere bloeddrukverlagers de kans om snel te moeten gaan dialyseren wat kleiner is.

sterren Gepubliceerd: donderdag 09-01-2014
Bron: JAMA | Nog geen reacties
Wisselwerking over training tegen prikangst

Je zult maar last van angst voor naalden en injecties hebben en dan een paar keer per week moeten dialyseren. Voor veel patiënten een heel serieus probleem. Zo erg dat sommigen zelfs van dialyse af willen zien.

Hoe is dit voor verpleegkundigen? Het probleem heeft twee kanten. Het aanprikken is nodig om de dialysemachine op de bloedbaan van een patiënt aan te sluiten: dit kan stress bij patiënten veroorzaken. Daarbij kan hun angst voor naalden en pijn invloed hebben op de verpleegkundige, waardoor deze misprikt.

In de nieuwste Wisselwerking, het ledenblad van de Nierpatiënten Vereniging Nederland (NVN), staat een artikel over een nieuw project in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) dat prikangst aanpakt. Jacqueline Oosthoek, medisch maatschappelijk werker in het LUMC, ontwikkelde twee modules om met prikangst om te gaan: een voor de verpleegkundigen en een voor de patiënten. Ze zet daarbij verschillende technieken in, zoals ontspanningsoefeningen, pijnbestrijding, mindfulness en technieken van de pijnpoli. Daarnaast werkt Jacqueline met vragenlijsten om goed in kaart te brengen welke problemen zoal bij prikangst (mee)spelen. De Nierstichting bood financiële ondersteuning bij de verdere uitwerking van haar aanpak (NierstichtingChallenge).

Lees meer »

Promotie: Betere voorspellingen bij cystenieren »

Er zijn goedkopere en eenvoudigere methoden om de ontwikkeling van nierfalen bij patiënten met cystenieren te voorspellen. Dat concludeert Lianne Messchendorp in haar proefschrift. Zij onderzocht deze methoden, om tijdige start van behandeling met nierfunctiesparende middelen te bevorderen en zo nierfalen te uit te stellen of te voorkomen. Autosomaal dominant polycysteuze nierziekte (ADPKD), ook wel cystenieren genoemd, is de meest voorkomende erfelijke nierziekte.

Lees meer »

NN-TV: De Kolff Battle lange versie »

NierNieuws volgde het Radboudumc Nijmegen tijdens de Kolff Battle van de Nierstichting op de voet. Bekijk hier een samenvatting van de wedstrijd waarin de Nijmegenaren bepaald niet voor niets meededen. Deze video duurt ongeveer 20 minuten en geeft een uitgebreid beeld van alles wat erbij de Battle is komen kijken. Via deze link kunt u ook nog een korte video van 5 minuten bekijken met meer achtergrondinformatie over de wedstrijd.


Sommige bloeddrukverlagers beschermen nieren ook in predialysefase

NierNieuws en zijn adverteerders maken soms gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.
Ons Pricaystatement vindt u hier