Mail: redactie@niernieuws.nl | 030 - 288 9994 | NL16 TRIO 0197 707866Reageer | Verstuur | Druk af   

Geen bewijs dat nieren diabetespatiŽnten sneller achteruitgaan bij RAS-remmers

Door Gerard Kok 

Zowel bij diabetes als bij nierziekten waarbij de nierfunctie langzaam achteruit gaat is het vertragen van die achteruitgang een belangrijk deel van de behandeling. Tot voor kort werd die vertraging bij voorkeur gerealiseerd door te behandelen met een RAS-remmer. Recent zijn er echter twijfels gerezen of dat nu echt altijd de beste behandeling is. Geen grote twijfels, maar toch voldoende om er enige onderzoeken aan te wijden, waaruit Europees meta-onderzoek vervolgens een eenduidige conclusie trachtte te formuleren.

Het renine-angiotensinesysteem (RAS) of renine-angiotensine-aldosteronsysteem (RAAS) is het hormoonsysteem in ons lichaam dat de bloeddruk en de vochtbalans regelt. Op een aantal plaatsen kan in dit systeem met behulp van medicijnen worden ingegrepen. Een ACE-remmer of ACEI (Angiotensin-Converting-Enzyme Inhibitor) remt bijvoorbeeld de werking van angiotensine-I, terwijl een ARB (Angiotensin II Receptor Blocker) de werking van angiotensine-II blokkeert. Deze medicijnen verlagen de bloeddruk, en werken daarnaast ook niersparend, zodat zij de eerste keus vormen voor de behandeling van nierpatiënten bij wie de nierfunctie langzaam achteruit gaat. Er zijn inmiddels veel onderzoeken gedaan die de effectiviteit van deze medicijnen aantonen.

De laatste tijd echter zijn er toch wat vraagtekens ontstaan. Hoewel RAS-remmers inderdaad de bloeddruk verlagen en de nieren sparen, is men er niet ondubbelzinnig in geslaagd om aan te tonen dat het niersparende effect niet geheel te danken was aan de bloeddrukverlaging. Met andere woorden, RAS-remmers sparen de nieren niet meer dan andere bloeddrukverlagers. Daarnaast zijn de meeste studies met deze medicijnen gedaan met patiënten die lichte tot matige nierschade (CKD 1-3) hadden. Het is dus onduidelijk of patiënten met ernstiger nierschade (CKD 3-5) net zo veel baat hebben bij RAS-remmers.

Voor het meta-onderzoek werden de gegevens van 9 gerandomiseerde dubbelblinde onderzoeken genomen, wat een totaal van bijna 10.000 deelnemers opleverde. Alle deelnemers hadden matige tot ernstige nierschade (CKD 3-5). De deelnemers krijgen allemaal een RAS-remmer, een andere bloeddrukverlager of een placebo. Uiteindelijk maakte het niet veel uit. Patiënten die een RAS-remmer hadden gekregen bleven niet langer in leven, en anderzijds waren zij ook niet eerder dan gebruikelijk aangewezen op niervervangende behandeling.

Het lijkt voor diabetespatiënten en nierpatiënten met matige tot ernstige nierschade dus niet slechter of beter om RAS-remmers te slikken.

sterren Gepubliceerd: maandag 29-01-2018
Bron: Nephrology Dialysis Transplantation | Nog geen reacties
PD-simulator: goed idee, uitvoering laat te wensen over

OPENpediatrics is een online gemeenschap die wil stimuleren dat kinderartsen kennis over de zorg voor zieke kinderen met elkaar delen. Op hun website staan ook een aantal 'simulatoren': apps waarmee zorgprofessionals een bepaald aspect van pediatrische zorg kunnen leren en oefenen. Met één van de simulatoren kan peritoneale dialyse (PD) worden geoefend, en met een recentere hemodialyse (HD). De OPENpediatrics PD-simulator is onlangs geëvalueerd.

De PD-simulator bestaat uit een Flash applicatie met drie onderdelen:

Lees meer »

Geneesmiddel bij ernstige en zeldzame nierziekte in prijs verlaagd »

Minister Bruno Bruins heeft door onderhandelen een lagere prijs weten te bedingen voor eculizumab, dat voor de behandeling van atypisch Hemolytisch Uremisch Syndroom (aHUS) op dit moment uit de basisverzekering vergoed wordt. Eculizumab is het enige werkzame medicijn tegen aHUS. Het wordt sinds een aantal jaar vergoed, maar het Zorginstituut vond de prijs die de fabrikant vroeg eigenlijk te hoog. Het adviseerde de minister om toch te onderhandelen over de prijs.

Lees meer »

Studie transplantatie met HIV-nieren in VS van start »

Transplantatiecentra in de Verenigde Staten starten een meerjarige studie waarin ze onderzoek doen naar niertransplantaties waarbij zowel de donor als de ontvanger met HIV besmet zijn. Deze transplantaties zijn daar al vijf jaar toegestaan, maar dit is het eerste grootschalige onderzoek. Mensen met een besmettelijke aandoening, zoals HIV, kunnen in principe geen orgaandonor zijn. Sinds 2008 kan dat onder bepaalde voorwaarden wel.

Lees meer »

NierNieuws en zijn adverteerders maken soms gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.