Mail: redactie@niernieuws.nl | 030 - 288 9994 | NL16 TRIO 0197 707866Reageer | Verstuur | Druk af   

Ouderen met korte levensverwachting identificeerbaar voor start dialyse

Door Gerard Kok 

Sommige nierpatiënten die aan dialyse beginnen, zijn lichamelijk in zo'n slechte toestand dat zij het eerste jaar van de dialyse niet overleven. Achteraf gezien waren deze patiënten misschien beter af geweest als zij alleen met medicatie, en niet met dialyse behandeld waren geweest. Tijdens de ASN Kidney Week in New Orleans, die vorige week plaatsvond, bleek dat er voorafgaand aan de dialyse wel degelijk aanwijzingen zijn welke patiënten een hoog risico lopen op overlijden binnen één jaar na aanvang van dialyse, en dus wellicht beter alleen met medicijnen behandeld kunnen worden.

De bevindingen werden gepresenteerd door Silvi Shah, verbonden aan de universiteit van Cincinnati, en waren gebaseerd op vier onderzoeken naar dit onderwerp. Drie van de vier onderzoeken gingen in op de risico's van hoge leeftijd op overlijden in het eerste jaar na aanvang van dialyse, terwijl de vierde keek naar de risico's die konden worden verbonden aan ras of geslacht.

Oudere patiënten die in de twee jaar voor aanvang van dialyse één of meerdere keren in het ziekenhuis waren beland, liepen een veel hoger risico op overlijden dan oudere patiënten die niet in het ziekenhuis terecht kwamen. Ook patiënten die voorafgaand aan de dialyse niet of slecht mobiel waren, liepen een hogere kans. Verder bleek dat vrouwen het beter deden dan mannen in het eerste jaar van dialyse, en Hispanics, Aziaten en zwarte patiënten het beter deden dan witte patiënten.

Gewapend met deze kennis kan er wellicht beter geïdentificeerd worden wie er een hoog risico loopt in het eerste jaar van de dialyse te overlijden. Voorafgaand kan dan gepoogd worden deze risico's omlaag te brengen, bijvoorbeeld door slecht mobiele patiënten toch te mobiliseren, of patiënten niet in het ziekenhuis op te nemen als het niet echt nodig is. Volgens dokter Shah verhoogt dit de kansen van de patiënt het eerste jaar dialyse te overleven, en verlaagt het bovendien de kosten van dit eerste jaar.

sterren Gepubliceerd: donderdag 09-11-2017
Bron: Gears of biz | Nog geen reacties
Digitale testkit voor urineonderzoek thuis

Nierpatiënten uit Salford, in de buurt van Manchester, gaan voor de Britse National Health Services (NHS) een nieuwe tool testen om urineonderzoek te doen. Dat moet uiteindelijk een hoop ritjes naar het ziekenhuislab besparen.

Dipsticks om urine te testen bestaan al heel lang. Maar vaak meten ze maar een waarde, bijvoorbeeld eiwit of de zuurgraad van urine. En de uitkomst is een indicatie, geen nauwkeurige meting. De test die de NHS heeft laten ontwikkelen is hierop gebaseerd, maar dan een stuk uitgebreider en geavanceerder.

De dipstick die bij de test zit meet tien verschillende parameters. Die zijn niet voor iedereen van belang, maar dat betekent wel dat dezelfde test gebruikt zal kunnen worden door nierpatiënten, diabetici, zwangeren en anderen die bepaalde risico's lopen die te monitoren zijn met urinetests. Elk vlakje op de stick kleurt na gebruik binnen een spectrum van acht mogelijkheden. Met behulp van een smartphonecamera kan de patiënt de resultaten uitlezen en met diezelfde telefoon direct doorsturen naar zijn behandelaar.

Lees meer »

Heroïne belangrijke oorzaak amyloïdose in Amerikaanse steden »

Een bepaalde vorm van amyloďdose in de nieren die traditioneel voorkomt bij mensen met auto-immuunaandoeningen, komt in de laatste jaren in Amerikaanse steden vooral voor bij heroďnegebruikers. Amyloďdose is een verschijnsel waarbij eiwitten in het lichaam verkeerd gevouwen zijn en niet (goed) opgeruimd worden. Deze eiwitten hechten zich aan elkaar en slaan als stugge structuren neer in weefsels. Bijvoorbeeld in de nieren, die daardoor steeds slechter functioneren.

Lees meer »

Andreas Vesalius en zijn fascinatie voor de nier »

In de 16e eeuw was de medische wetenschap nog steeds gebaseerd op de wijsheid van de klassieke oudheid. Wetenschappers uit dit verre verleden bepaalden nog altijd hoe er over het menselijk lichaam werd gedacht. Ruim 2000 jaar lang waren de bevindingen van Aristoteles over de medische wetenschap onbetwist. Hoewel Aristoteles en later zijn volgeling Galenus (Grieks/Romeins arts 129-199 n.Chr.

Lees meer »

NierNieuws en zijn adverteerders maken soms gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.