Mail: redactie@niernieuws.nl | 030 - 288 9994 | NL16 TRIO 0197 707866Reageer | Verstuur | Druk af   

Ook Baxter komt met dialysemachine voor thuisgebruik

Door Albert de Vreede 

De Vivia van Baxter bevat een ge-
integreerde waterzuiveringsinstallatie 

Op het ERA-EDTA-congres in Amsterdam introduceerde Baxter vorige maand de Vivia dialysemachine. Daarmee begeeft ook deze fabrikant zich op het terrein van machines die speciaal zijn ontwikkeld voor thuishemodialyse. Een opkomende markt waar al een aantal fabrikanten actief is zoals NxStage en het Franse Physidia. Ook de Nierstichting is, samen met het Singaporese AWAK en het Zwiterse Debiotech, bezig met een makkelijk verplaatsbare machine voor dit doel.

Baxter ontwierp de Vivia in ongeveer acht jaar. De machine moest gemakkelijk in het gebruik zijn en relatief weinig ruimte innemen. Normaal gesproken wordt bij thuisdialyse gebruik gemaakt van machines die ook in het centrum dienst doen. Er is dan een aparte installatie nodig om zuiver water te maken. In de Vivia is de installatie om zuiver water te maken in de machine geïntegreerd. Dat maakt dat er minder ruimte nodig is. Ondanks dat de waterzuiveringsinstallatie in de machine zit, is geprobeerd om de machine zo stil te maken dat er ’s nachts gedialyseerd kan worden.

Hergebruik van nier en lijnen
De lijnen en de kunstnier kunnen meerdere keren gebruikt worden. Na dialyse wordt de machine inclusief lijnen en kunstnier geprogrammeerd gespoeld en gedesinfecteerd. De Vivia is bedoeld voor dagelijks of in ieder geval frequent gebruik, meer dan vijf keer per week. Het gaat dan om dagelijkse, relatief korte dialyses of om dagelijkse dialyse ’s nachts. Bij deze vorm van hemodialyse, die Baxter hoge dosis (HD) dialyse noemt, geeft het weinig moeten wisselen van lijnen en kunstnier extra gebruiksgemak en minder afval. De gebruikte kunstnier is van het high flux type.

Weinig onderhoud
De geïntegreerde waterzuiveringsinstallatie bestaat uit een reverse-osmosedeel gekoppeld met een elektro-deïnonisatie-eenheid, die water kan leveren dat zuiverder is dan met alleen de gebruikelijke reverse-osmosewaterzuivering. De waterzuiveringseenheid vraagt maar eens per maand tot eens per drie maanden onderhoud, en bestaat onder andere uit het vervangen van filters.

Ondersteuning op afstand
De bediening van de Vivia is via een aanraakscherm met plaatjes en is op gebruikersgemak ontworpen. Een automatische noodstop vindt plaats als de machine detecteert dat er een naald los is geraakt. De gegevens die tijdens de dialyse worden verzameld, worden met internet via een beveiligde verbinding verzonden naar een opslag in de cloud, die door Baxter Sharesource wordt genoemd. De gegevens van de dialyse zijn ook te bekijken door de behandelend arts, verpleegkundige en technicus in het dialysecentrum. Het is de bedoeling dat die 24 uur per dag bereikbaar zijn, zodat het oplossen van zowel medische als technische problemen snel en efficiënt kan verlopen.

Beperkte introductie
Het Vivia systeem zal in een beperkt aantal centra in Europa geïntroduceerd worden. Daarna zal de Vivia op grotere schaal beschikbaar komen voor thuisdialyse.

Baxter begeeft zich met de Vivia op markt van machines die speciaal voor de thuisdialyse zijn ontwikkeld. Op die markt is eerder al de NxtStage One verschenen, en in Frankrijk is pas de Physidia goedgekeurd. Het aantal patiënten dat thuisdialyse doet, zal onder de druk om de kosten van dialyse te verminderen zeker gaan toenemen. Vanuit het perspectief van de patiënt is het toe te juichen dat de keuze in de manier van thuis dialyseren groter wordt. 

sterren Gepubliceerd: dinsdag 08-07-2014 | Nog geen reacties
Onderzoeken cystenieren beginnen vruchten af te werpen

De stand van zaken bij het onderzoek naar de behandeling van cystenieren is gepresenteerd op ERA-EDTA. De laatste jaren zijn er verschillende soorten middelen beschikbaar gekomen die mogelijk het ontstaan van cystenieren kunnen vertragen. Een van die middelen is tolvaptan en een andere middel is somatostatine, of synthetische vormen daarvan zoals octreotide en lanreotide. Met beide soorten middelen zijn studies gedaan die er op wijzen dat ze de vorming van cystenieren kunnen vertragen.

Cystenieren (ADPKD, autosomaal dominante polycysteuze nierziekte) is de meest voorkomende erfelijke nierziekte. Deze nierziekte treft tussen 1 op de 400 en 1 op de 1000 geboorten. Er zijn twee vormen, die elk door een verschillende genetische aanleg worden bepaald. ADPKD1 is de meest voorkomende (ca. 85%) vorm en leidt relatief vroeg tot nierfalen, gemiddeld zo rond het 55ste levensjaar. Terwijl APKD2 minder (ca. 15%) voorkomt en later nierfalen geeft, gemiddeld na de 70.

Lees meer »

PatiŽnt weet weinig over vaattoegang voor dialyse »

Op de derde dag van het ERA-EDTA-congres hield een aantal onderzoekers een presentatie over de recente uitkomsten van het DOPPS programma. DOPPS staat voor Dialysis Outcomes and Practice Patterns Study (Program). Onder deze vlag worden diverse studies uitgevoerd met als doel het identificeren van 'best practices' voor de behandeling van patiënten met chronisch nierfalen. Gisteren kon u lezen over de eerste presentaties.

Lees meer »

Internationaal vergelijken brengt verschillen aan het licht »

Op de derde dag van het ERA-EDTA-congres hield een aantal onderzoekers een presentatie over de recente uitkomsten van het DOPPS programma. DOPPS staat voor Dialysis Outcomes and Practice Patterns Study (Program). Onder deze vlag worden diverse studies uitgevoerd met als doel het identificeren van 'best practices' voor de behandeling van patiënten met chronisch nierfalen. Dit gebeurt door het beschrijven van verschillen in behandeling internationaal en het vergelijken van de uitkomsten.

Lees meer »NierNieuws en zijn adverteerders maken soms gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.
Ons Pricaystatement vindt u hier