Mail: redactie@niernieuws.nl | 030 - 288 9994 | NL16 TRIO 0197 707866Reageer | Verstuur | Druk af   

'Een varkensnier in plaats van dialyse?'

Door Redactie - Ingezonden mededeling 

De Opvatting van Tony de Ronde

Het mooie redactioneel van NierNieuws met de nieuwe ontwikkelingen die xenotransplantatie een levensvatbare optie lijken te gaan maken en de start van een ethische discussie, en de reacties daarop, zijn voor mij aanleiding geweest om over xenotransplantatie verder na te denken en lezen. De nieuwe ontwikkelingen in xenotransplantatie gaan niet alleen over de mogelijkheid van de transplantatie van nieren, maar ook van hart en longen. De mogelijkheid om hart en longen te transplanteren, plaatst de ethische discussie in een wat ander daglicht. Bij het niet beschikbaar zijn van een nier voor transplantatie, is er nog dialyse. Hoewel ik uit eigen ervaring weet hoeveel beperkingen die optie heeft, leidt het niet direct beschikbaar zijn van een nier niet onmiddellijk tot de dood. Bij andere organen is dat duidelijk anders.

Angst voor retrovirussen en genen aanpassen
In de jaren 90 van de vorige eeuw werd onderzoek aan het transplanteren van varkensweefsels en -organen gedaan door grote farmaceutische bedrijven, vooral door Novartis. In het begin van deze eeuw heeft zorg om de aanwezigheid van endogene retrovirussen en de grote problemen met de afstoting van de organen Novartis er mede toe doen besluiten om het onderzoek naar xenotransplantatie helemaal te stoppen. Het huidige onderzoek wordt voornamelijk gefinancierd door durfkapitaal en gedaan door relatief kleine biotech bedrijven. De CEO van één van die bedrijven (United Therapeutics) heeft ook een persoonlijke drijfveer: haar dochter heeft een ziekte die een longtransplantatie nodig zal maken.

Het huidige onderzoek richt zich er op om de varkenseigen eiwitten en suikers op de cellen te inactiveren en/of te vervangen door menselijke, zodat het afweersysteem ze niet meer als vreemd ziet. Met het recent ontwikkelde CRISPR/cas9 systeem kan dat allemaal veel sneller en efficiënter. Officiële publicaties zijn er nog niet, maar er zijn waarschijnlijk al embryo’s gemaakt waarbij alle endogene retrovirussen zijn verwijderd en meer dan 20 genen zijn veranderd.

Varkens verdienen de voorkeur
Voor xenotransplantatie hebben organen van varkens de voorkeur boven de organen van andere dieren, omdat ze een vergelijkbare grootte en vaatstelsel hebben als die van mensen. Varkensnieren lijken goed in staat te zijn om een groot deel van de normale nierfuncties te vervullen (http://bit.ly/21sfYFp), maar er zijn nog wel zorgen over een te laag fosfaat en albumine. Hoewel varkens-erytropoëtine voor meer dan 80% identiek is aan menselijke epo, werkt het niet in mensen, en zal er na transplantatie met een varkensnier epo toegediend moeten worden. De nier is een complex orgaan met vele nog niet goed bekende functies, zodat er mogelijk meer factoren zijn die niet werken in mensen. Bij dialyse werken de nieren niet of nauwelijks en ontbreken dergelijke factoren natuurlijk ook.

Het gebruik van varkens voor geneeskundige doeleinden is niet nieuw. In het nog niet zo verre verleden maakten diabetici gebruik van varkensinsuline, en het implanteren van insuline producerende alvleeskliercellen van varkens is in een ver gevorderd stadium van ontwikkeling. Er worden nog steeds hartkleppen van varkens gebruikt om een hartklep te vervangen, en in China is het gebruik van hoornvliezen uit varkens toegestaan om hoornvliezen te vervangen. Zowel hartkleppen als hoornvliezen zijn ontdaan van cellen.

De omstandigheden waarin de genetisch veranderde varkens leven zijn veel beter dan in de bio-industrie. Ze leven in een omgeving die zo veel mogelijk vrij wordt gehouden van ziekteverwekkers. Omdat de varkens in een optimale conditie moeten zijn, zal de huisvesting goed moeten zijn waarbij er zeker aandacht zal zijn voor een omgeving waar ze zo veel mogelijk hun natuurlijk gedrag kunnen hebben. Maar in de biologische veehouderij groeien de varkens in de meeste gevallen in een meer natuurlijke omgeving op.

ADR op dit moment beste optie
Het al lang bestaande gebruik van varkens in de geneeskunde en de goede huisvesting van varkens voor xenotransplantatie zullen de eventuele ethische of religieuze bezwaren tegen het gebruik van varkens niet weg kunnen nemen. Als gebruik maken van een orgaan van een varken levensreddend is, zal het voor iedereen met grote bezwaren tegen xenotransplantatie een moeilijke afweging zijn. Ik denk dat ieder voor zich in alle vrijheid de beslissing moet kunnen nemen om van deze mogelijk nieuwe optie in de geneeskunde al dan niet gebruik te maken. Wat mij betreft betekent het zeker niet dat we het onderzoek moeten laten rusten naar andere, bijvoorbeeld op stamcellen gebaseerde niervervangende behandelingen. Toepassing van al de in ontwikkeling zijnde technieken ligt in de toekomst, en op dit moment zou invoering van het ADR systeem door het parlement de aangewezen manier zijn om in Nederland het aanbod van organen te vergroten.

Het is nog lang niet zover en er is nu nog te veel onbekend over de voor- en nadelen, maar als het mogelijk zou zijn, zou ik een transplantatie met een varkensnier willen ondergaan. Het is een optie die ik zou verkiezen boven dialyse.

sterren Gepubliceerd: vrijdag 04-03-2016 | Nog geen reacties
Verandering van symptomen belangrijk voor start dialyse

Wat is het beste moment om te starten met dialyseren? Over deze vraag boog Cynthia Janmaat zich in haar promotie-onderzoek. Op 25 november j.l., verdedigde ze haar proefschrift waarin ze beschrijft hoe ze dichter bij een antwoord komt.

In de praktijk blijkt regelmatig dat er patiënten zijn met een heel slechte nierfunctie, die daar nog nauwelijks last van hebben. Terwijl andere patiënten met een minder slechte nierfunctie juist meer symptomen ervaren. Er is dus een discrepantie tussen enerzijds de nierfunctie en anderzijds het aantal symptomen en de last die patiënten ervaren. Een groots opgezet onderzoek waaraan veel patiënten meedoen, met uiteenlopende nierfuncties en ook een hele range aan symptomenlast, willekeurig verdeeld over groepen die wel of niet starten met dialyse, zou antwoord kunnen geven op deze vraag.

Het wetenschappelijk bewijs uit een dergelijke goed opgezette zogeheten gerandomiseerde studie geldt als sterk. Maar met zo een verscheidenheid aan patiënten en symptomen is een gerandomiseerd onderzoek in dit geval eigenlijk niet te doen. Daarom gebruikte Janmaat gegevens uit observationele studies. Dat zijn onderzoeken waarbij gegevens van patiënten worden verzameld. De patiënten krijgen de gebruikelijke behandeling en er wordt geen behandeling toegewezen door de arts of onderzoeker.

Lees meer »

Jef Schaap overleden »

Jef Schaap, oprichter van stiching Burung Manyar en steun en toeverlaat van nierpatiënten in Indonesië, is overleden aan covid-19. Dat laat het bestuur van de stichting, namens de familie van Jef, weten. Jef was 77 jaar oud.  Het is op een maand na twintig jaar geleden dat Jef Schaap 'zijn' stichting oprichtte, nadat hij op persoonlijke titel benaderd was om een Indonesische patiënt te helpen die getransplanteerd was, maar de benodigde medicatie niet kon betalen.

Lees meer »

Ontstaan vaatschade op moleculair niveau nader onderzocht »

Glomerulosclerose en atherosclerose zijn vaataandoeningen waarvoor tot op heden geen afdoende behandelingen bestaan. In de nierfilters (glomeruli) zorgen kleine bloedvaatjes voor bloedfiltratie. Bij glomerulosclerose vormt zich littekenweefsel in de glomeruli en raken bloedfiltratie en nierfunctie verstoord. Bij atherosclerose treedt verdikking van de wand van een slagader op, waardoor deze vernauwt.

Lees meer »NierNieuws en zijn adverteerders maken soms gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.
Ons Pricaystatement vindt u hier