Mail: redactie@niernieuws.nl | 030 - 288 9994 | NL16 TRIO 0197 707866Reageer | Verstuur | Druk af   

Amerikaanse nierpatiŽnten te vaak alleen door huisarts behandeld

Door Godelieve Gros 

Amerikaans onderzoek wijst uit dat een zogenaamd co-management van huisarts en nefroloog bij de behandeling van patiënten met matige tot ernstige nierinsufficiëntie de kwaliteit van de zorg ten goede komt. In Amerika vindt die gezamenlijke behandeling alleen nog maar beperkt plaats.

In Amerika lijden 26 miljoen mensen aan chronisch nierfalen. Negentig procent van hen bevindt zich in een stadium van de aandoening waarin nog geen nierfunctievervangende therapie nodig is. Zij worden doorgaans alleen door hun huisarts behandeld.

Co-management
Volgens internationale zorgrichtlijnen, is de huisarts verantwoordelijk voor het monitoren van het ziekteverloop en het optreden van complicaties. Indien nodig schrijft hij medicatie voor om progressie van de ziekte te vertragen en het risico op het ontstaan van hart- en vaatziekten te verminderen. Recente richtlijnen bevelen echter co-management aan van huisarts en nefroloog voor een deel van de patiënten uit stadium 3 (matig verminderde nierfunctie) en alle patiënten uit stadium 4 (ernstig verminderde nierfunctie) van chronisch nierfalen.

Hierbij is verondersteld dat co-management, zoals dat al het geval is bij patiënten in eindstadium nierfalen, ook bij bovengenoemde groep patiënten zal leiden tot vermindering van het aantal complicaties, vertraging van het functieverlies van de nieren en daling van het sterftecijfer. Kortom: een betere zorgkwaliteit. Om te kijken wat het effect is van deze multidisciplinaire zorg voor stadium 3 en 4 patiënten, hebben onderzoekers uit Boston elektronische patiëntendossiers vergeleken van patiënten die alleen werden behandeld door hun huisarts en patiënten die werden behandeld zowel door zowel de huisarts als een nefroloog.

Het onderzoek: worden patiënten volgens de richtlijn behandeld? 
Voor het onderzoek hebben de onderzoekers gegevens geanalyseerd van volwassen patiënten die al twee jaar voor de start van het onderzoek chronische nierinsufficiëntie stadium 3 of 4 hadden. Ze hebben gekeken of bepaalde onderzoeken vaak genoeg werden uitgevoerd, zoals bepaling van de nierfunctie (eGFR), van het eiwitgehalte in de urine, het cholesterol-, hemoglobine-, calcium- en fosfaatgehalte in het bloed Bij stadium 4 patiënten is ook gekeken naar meting van het parathyreoïdhormoon. Verder hebben de onderzoekers gekeken of de patiënten bloeddrukverlagende medicatie kregen voorgeschreven, en hoe hun bloeddruk was. Er is rekening gehouden met sociaal-demografische factoren zoals leeftijd en geslacht, de ernst van de aandoening, of de patiënt ook lijdt aan diabetes of hypertensie en het aantal consulten bij de huisarts.

Onderzoeksgroep
In 2009 brachten, in de regio Boston, 3118 Amerikaanse patiënten in stadium 3 of 4 van chronisch nierfalen een bezoek aan de huisarts. De gemiddelde leeftijd van deze groep was 74 en bestond uit meer vrouwen dan mannen. 11% van hen had minimaal één consult met een nefroloog in datzelfde jaar: 8% van de stadium 3 patiënten en 50% van de stadium 4 patiënten. Gemiddeld hadden deze 11% twee consulten met een nefroloog. Vooral jongere mannen met hypertensie of diabetes die vaker de huisarts bezochten, kwamen ook bij een nefroloog.

Uitkomsten: nefroloog heeft toegevoegde waarde 
Patiënten die zowel door de huisarts als de nefroloog werden behandeld, kregen vaker tests om de voortgang van het ziekteverloop of complicaties te controleren. Stadium 3 patiënten kregen bovendien vaker bloeddrukverlagende medicatie voorgeschreven. Uit een eerder onderzoek was al gebleken dat huisartsen nierinsufficiëntie in stadium 3 niet altijd diagnosticeren. Dat kan verklaren waarom de groep patiënten uit stadium 3 die ook door een nefroloog zijn gezien, vaker medicatie krijgt voorgeschreven dan wanneer ze alleen worden behandeld door hun huisarts. Het risico op cardiovasculaire aandoeningen was bij co-management niet kleiner. Er was hierbij geen sprake van verschil in controle op de bloedvetten en geen andere waarden van de bloeddruk.

Aanbevelingen door de onderzoekers
Huisartsen zouden, wanneer een patiënt niet door een nefroloog wordt gezien, hun behandeling in stadium 3 kunnen verbeteren door tijdig in te grijpen en scherper op complicaties toe te zien. Om de eerstelijnszorg voor deze nierpatiënten te verbeteren, zou een alert in het patiëntendossier behulpzaam kunnen zijn, stellen de onderzoekers. Paramedische professionals zouden een bijdrage kunnen leveren aan de zorg voor patiënten met diabetes of hypertensie. Ook zijn er verbeterpunten voor het co-management. Er was geen aanwijsbare risicodaling voor het ontstaan van cardiovasculaire problemen bij patiënten uit zowel stadium 3 als 4. Huisarts en nefroloog moeten samen zorg dragen voor een adequate bloeddrukcontrole. Er was immers geen verschil waargenomen in de bloeddruk tussen de behandeling van alleen de huisarts en het co-management.

Nierinsufficiëntie in een vroeg stadium wordt doorgaans alleen door de huisarts behandeld. Patiënten die ook begeleid worden door een nefroloog worden echter beter gecontroleerd op achteruitgang van hun nierfunctie en het optreden van complicaties. Verbetering van de huisartsenzorg voor deze groep patiënten kan dit oplossen. Bovendien heeft een kwart van alle patiënten een bloeddruk die niet onder controle is, of ze door een nefroloog worden gezien of niet.

Amerika is Nederland niet
Dit onderzoek geldt voor de Amerikaanse situatie. Nederland kent de Landelijke Transmurale Afspraak Chronische Nierschade, waarin onder andere staat omschreven wanneer een huisarts een nefroloog dient te consulteren. In elk geval op papier is de samenwerking tussen huisarts en nefroloog daarmee in Nederland beter geregeld.

sterren Gepubliceerd: dinsdag 03-11-2015
Bron: BMC Nephrology | Nog geen reacties
Beterschappen start Gecombineerde Leefstijlinterventie gericht op nierpatiŽnten

Dat een gezonde leefstijl (gezonde voeding, voldoende beweging, slaap en ontspanning, stoppen met roken en alcohol matigen) belangrijk is, weten we al een tijd. Maar juist nu, tijdens deze COVID pandemie, is een gezonde leefstijl belangrijker dan ooit. De boodschap is 'Zorg goed voor jezelf. Gezond leven houdt je weerstand op peil. Je wordt minder snel ziek en bent beter beschermd tegen ziekmakende bacteriën en virussen, zoals het coronavirus. En als je toch ziek wordt, herstel je meestal sneller.' Tal van wetenschappelijke onderzoeken laten dit ook zien.

Voor wie zelf dit jaar ook een start wil maken met een gezondere leefstijl start Beterschappen met een leefstijlprogramma, de gecombineerde leefstijlinterventie (GLI). Speciaal voor nierpatiënten met een redelijke nierfunctie (30% of hoger) die een te hoog gewicht hebben (BMI van 25 of hoger) en graag willen afvallen. Het programma duurt twee jaar en je krijgt gedurende het gehele programma advies en begeleiding bij het aanleren van een gezonde leefstijl. Onder intensieve begeleiding van leefstijlcoach-diëtist Femke en fysiotherapeut Marieke werk je aan je gezondheid.

Lees meer »

Drijvende kracht achter donorwet publiceert boek: ĎDat bepaal je zelfí »

Vandaag, 5 februari 2021 verschijnt het boek ĎDat bepaal je zelfí. Een onthullend boek over de tien jaar durende strijd voor een nieuwe Donorwet. ĎDat bepaal je zelf' is geschreven door Ed van Eeden vanuit de ervaringen van Menno Loos. Van Eeden interviewde vele betrokkenen, onder wie Pia Dijkstra, Bruno Bruins, Frank de Grave en vele anderen.

Lees meer »

Verandering van symptomen belangrijk voor start dialyse »

Wat is het beste moment om te starten met dialyseren? Over deze vraag boog Cynthia Janmaat zich in haar promotie-onderzoek. Op 25 november j.l., verdedigde ze haar proefschrift waarin ze beschrijft hoe ze dichter bij een antwoord komt. In de praktijk blijkt regelmatig dat er patiënten zijn met een heel slechte nierfunctie, die daar nog nauwelijks last van hebben. Terwijl andere patiënten met een minder slechte nierfunctie juist meer symptomen ervaren.

Lees meer »NierNieuws en zijn adverteerders maken soms gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.
Ons Pricaystatement vindt u hier