Mail: redactie@niernieuws.nl | 030 - 288 9994 | NL16 TRIO 0197 707866Reageer | Verstuur | Druk af   

'Als dialyse niet (meer) kan, is transplantatie een prima optie'

Door Merel Dercksen 

Sinds 2008 kent Turkije een reglement, waarbij nierpatiënten bij wie op korte termijn de toegang voor dialyse zal falen, een urgentie krijgen op de wachtlijst voor een nieuwe nier. Het gaat dan bijvoorbeeld om patiënten bij wie het buikvlies niet meer functioneert, of die een shunt hebben die steeds dicht zit en niet meer te opereren valt. Als deze patiënten een postmortale nier krijgen, is er vaak nog een tweede nier van dezelfde donor die naar een patiënt zonder urgentie gaat. Onderzoekers uit Ankara vroegen zich af of er tussen deze twee groepen verschil is in de uitkomsten van de transplantatie.

In de periode 2010-2014 hebben 74 patiënten volgens dit protocol een urgentietransplantatie ondergaan. Bij 40 van deze gevallen was er een tweede nier van dezelfde donor die naar een patiënt op de normale wachtlijst ging. In de periode die het onderzoek beslaat, raakten iets meer urgentiepatiënten hun nier kwijt dan controlepatiënten met een vergelijkbare nier. Ook overleden wat meer urgente patiënten. Maar procentueel gezien was er vrijwel geen verschil tussen de twee groepen waar het gaat om de overleving na twee jaar. De niet-urgente patiënten hadden na twee jaar procentueel gezien wel vaker nog een functionerende nier, maar dit verschil is niet significant.

De onderzoekers concluderen dat, gezien de resultaten voor urgente en niet-urgente patiënten vrijwel gelijk zijn, de huidige methode een goed model is. Hiermee komen patiënten voor wie dreigt dat ze niet meer kunnen dialyseren vlot aan een nier, terwijl de uitkomsten van transplantatie op korte termijn vergelijkbaar zijn met die van patiënten aan wie de nier is toegewezen omdat het echt een goede match is.

sterren Gepubliceerd: maandag 06-07-2015
Bron: Transplantation Proceedings | Nog geen reacties
Oproep: Doneer 1 minuut

Op dinsdag 14 januari doen nier-, lever-, en hartpatiënten uit heel Nederland, die op de wachtlijst staan voor een nieuw orgaan, een persoonlijke oproep: Laat je dierbaren weten of je donor wilt zijn. Dit onder de tag 'Doneer 1 minuut'.

50% van de Nederlanders bespreekt zijn donorwensen niet met naasten, wat kan leiden tot twijfel bij nabestaanden of een keuze voor donatie daadwerkelijk bewust was. Bijna driekwart van de nabestaanden weigert bij twijfel dan ook in te stemmen met donatie.

Een van de gezichten van de campagne is Bregje uit Zeewolde, zij is erfelijk belast met cystenieren en staat na een geslaagde levertransplantatie nu op de wachtlijst voor een nieuwe nier. Dit heeft grote impact op haar gezin: een dagje shoppen met haar dochter, of kijken bij de hockeywedstrijd van haar zoon lukt niet meer. Ze is inmiddels ook afgekeurd als verpleegkundige in de jeugdzorg. Ze hoopt mensen bewust te maken van wat het is om als jonge vrouw een nieuw orgaan nodig te hebben.

Ook Olaf en Bram uit Sleen spreken zich uit. Olaf is door de erfelijke nierziektes van zoon Bram (11) en dochter Pien (8) inmiddels fulltime mantelzorger. Pien heeft sinds kort een nieuwe nier, terwijl Bram nog op de wachtlijst staat en vier keer per week moet dialyseren.

Lees meer »

Donatie na euthanasie geeft waardevolle betekenis »

Orgaandonatie na euthanasie is een zeer waardevolle procedure voor mensen die na hun overlijden iets willen betekenen voor één of meerdere patiënten die op de wachtlijst staan voor een gezond orgaan. Dat concludeert promovendus, jurist en anesthesioloog (i.o.) Jan Bollen van het Maastricht UMC+. Tussen 2002 (het jaar dat euthanasie wettelijk mogelijk werd) en 2018 ondergingen 81.418 patiënten in Nederland en België euthanasie.

Lees meer »

Verschillen binnen VS in acceptatie donornieren »

In de Verenigde Staten blijken nieren van overleden donoren relatief vaak te worden afgedankt als ze als minder ideaal materiaal voor transplantatie worden gezien, terwijl met deze donornieren patiënten hadden kunnen worden gered. Uit Amerikaans onderzoek blijkt nu dat er grote variatie is in de hoeveelheid donornieren die transplantatiecentra afkeuren, en dat centra die donornieren minder snel afkeuren, uiteindelijk nierpatiënten sneller transplanteren.

Lees meer »NierNieuws en zijn adverteerders maken soms gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.
Ons Pricaystatement vindt u hier