Mail: redactie@niernieuws.nl | 030 - 288 9994 | NL16 TRIO 0197 707866Reageer | Verstuur | Druk af   

Magnesiumtekort door overvloedig gebruik zonder wetenschappelijke basis in ziekenhuizen

Door Merel Dercksen 

Het gebruik van intraveneus magnesium in het ziekenhuis is de laatste jaren sterk toegenomen, zonder duidelijke onderbouwing en zonder daar in de poliklinische behandeling vervolg aan te geven. Dit terwijl er niet per se sprake is van 'baat het niet, dan schaadt het niet'. In elk geval zou het er mede toe geleid kunnen hebben, dat er in Noord-Amerika een tekort bestaat aan magnesium voor medische toediening. In Nederland wordt steeds meer onderzoek gedaan naar dit mineraal, en naar de verwerking ervan door de nieren.

De laatste jaren kent Noord-Amerika een tekort aan magnesium voor toediening aan patiŽnten. Canadese onderzoekers hebben aan de hand van het verbruik en de aantallen patiŽnten per afdeling, bepaald hoe het gebruik van intraveneus magnesium de afgelopen jaren is veranderd. Ze hebben dit onderzocht in een enkel Canadees ziekenhuis. Na de eerste inventarisatie hebben ze twee jaren nauwkeuriger met elkaar vergeleken, om tot een mogelijke verklaring van de veranderingen te komen.

Zeer sterke toename
Gemiddeld is het gebruik van intraveneus magnesium in het onderzochte ziekenhuis in de jaren 2003-2013 gestegen met bijna een factor drie. Wel zagen de onderzoekers grote verschillen tussen afdelingen. Op chirurgische afdelingen is het gebruik bijvoorbeeld veel sterker toegenomen, terwijl de cardiovasculaire IC altijd al een grootverbruiker was.†De stijging is eigenlijk pas echt begonnen in 2006. Binnen die laatste zeven jaar waren er nauwelijks verschillen in aantal opgenomen patiŽnten, ligduur en sterfte.

In de subanalyse van een kleinere groep patiŽnten, deels uit 2006 en deels uit 2013, hebben de onderzoekers gecorrigeerd voor zaken als andere aandoeningen en leeftijd. Ook toen zagen ze een sterke toename in het gebruik van intraveneus magnesium tijdens de opname. In tegenstelling hiermee, waren er nauwelijks patiŽnten die al magnesium gebruikten toen ze opgenomen werden, en kreeg maar een klein deel van degenen die het tijdens de opname toegediend hadden gekregen, het voorgeschreven bij ontslag. Dat gold ook in 2013, en ook als hun magnesiumspiegel op het moment van ontslag nog steeds laag was.

Richtlijnen niet eenduidig
De onderzoekers stellen dat er geen consistente richtlijnen zijn voor de toediening van intraveneus magnesium, en dat het voorschrijven sterk verschilt per afdeling. Voor een aanzienlijk deel van de patiŽnten is de behandeling mogelijk zelfs niet nodig. Het is niet altijd duidelijk dat het corrigeren van een lage magnesiumspiegel voordelen biedt, en in elk geval worden de kosten van de behandeling er wel hoger van. Bovendien zijn er wel degelijk bewijzen dat magnesium kwaad kan: in onderzoeken naar het gebruik ervan bij patiŽnten met een hartinfarct leidde magnesium vaker tot bijwerkingen terwijl de overleving niet beter was dan bij patiŽnten die het niet kregen.

Steeds vaker gemeten
Een mogelijke reden die de onderzoekers aandragen voor het toegenomen gebruik, is dat de magnesiumspiegel vaker gemeten wordt, en dat een tekort dus ook minder vaak onopgemerkt blijft. Daarnaast is het gebruik van bepaalde maagzuurremmers toegenomen, die erom bekend staan dat ze tot een magnesiumtekort kunnen leiden. Verder lijkt er geen duidelijke reden te zijn voor de toename. De onderzoekers doen de aanbeveling om het gebruik van magnesium beter te onderbouwen. Als behandeling van een lage spiegel belangrijk blijkt, is aandacht voor poliklinisch behandelde patiŽnten ook belangrijk; zij krijgen het tot nu toe nauwelijks voorgeschreven, maar dat zou dan ook moeten. Oraal magnesium heeft alleen wel een extra nadeel: het werkt als laxeermiddel.

Magnesium en de nieren
Wat heeft dit alles met nieren te maken? De nieren spelen een belangrijke rol bij het in balans houden van de bloedspiegel van magnesium. Verlies van magnesium via de nieren is een belangrijke oorzaak van een aanzienlijk te lage spiegel en kan bij allerlei ziektebeelden optreden. Een te lage magnesiumspiegel wordt vaak gezien bij patiŽnten op de IC, en bij diabetici. In beide gevallen heeft dit met de nieren en de daarin aanwezige magnesiumkanalen te maken.

Onderzoek
In het gisteren verschenen nummer van het Nederlands Tijdschrift voor Nefrologie staat een artikel over het onderzoek van Jeroen de Baaij (Radboudumc) naar wat er in de nieren precies met magnesium gebeurt. Tijdens de Nederlandse Nefrologiedagen eerder dit jaar kreeg hij hiervoor de prijs voor het beste proefschrift. De komende tijd zal hij uitzoeken waarom mensen met diabetes die een magnesiumsupplement gaan gebruiken, minder insuline nodig hebben. Daarnaast wil hij proberen uit te vinden wat precies het proces is dat ervoor zorgt dat dialysepatiŽnten die extra magnesium toegediend krijgen, minder snel last krijgen van vaatverkalking. Onderzoeken als deze kunnen mogelijk leiden tot beter onderbouwde en eenduidiger richtlijnen voor suppletie van magnesium, waar de Canadese onderzoekers zo'n behoefte aan hebben.

sterren Gepubliceerd: woensdag 17-06-2015
Bron: Canadian Journal of Kidney Health and Disease | Nog geen reacties
'Het CoŲrdinatieteam Corona volgt de adviezen op de voet'

Onderstaande inzending is een reactie op de ingestuurde opvatting van Tony de Ronde, die stelt dat de huidige maatregelen binnen dialysecentra onvoldoende bescherming bieden tegen besmetting met COVID-19. Zijn bijdrage leest u hier.

De Corona-pandemie heeft voor iedereen in Nederland, en zeker ook voor dialysepatiënten, grote gevolgen. Het meerdere malen per week een dialysecentrum bezoeken is onder die omstandigheden best spannend, maar ook noodzakelijk. Dialysecentra in Nederland doen hun uiterste best om de overdracht van het virus zoveel mogelijk te beperken.

Daartoe zijn diverse maatregelen genomen, waaronder: 

Lees meer »

Aanpassing van coronamaatregelen in dialysecentra is hard nodig »

De Opvatting van Tony de Ronde Dat COVID-19 verregaande consequenties voor nierpatiënten kan en zal hebben, is duidelijk. Op dit moment worden er bijna geen niertransplantaties meer gedaan, en dialysecentra zijn een potentiële haard van infecties. De Nederlandse Federatie voor Nefrologie heeft een Landelijk Coördinatieteam voor COVID-19 in het leven geroepen, en redelijk op tijd, op donderdag 19 maart, op hun site de COVID-19 aanbevelingen voor nierpatiënten gepubliceerd.

Lees meer »

'Stoppen met roken ook beter voor je nieren' »

Roken is niet alleen slecht voor je longen, maar ook voor je nieren. Inmiddels zijn er voldoende onderzoeken die een verband tussen roken en een verslechterende nierfunctie aantonen. Volgens twee medewerkers van het medisch centrum van de Universiteit Gent (België) roept dit resultaat twee vragen op.

Lees meer »NierNieuws en zijn adverteerders maken soms gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.
Ons Pricaystatement vindt u hier