Mail: redactie@niernieuws.nl | 030 - 288 9994 | NL16 TRIO 0197 707866Reageer | Verstuur | Druk af   

Kennis bevordert trouw aan fosfaatarm dieet

Door Godelieve Gros 

Als een zorgprofessional inzicht heeft in de mate waarin een dialysepatiënt bereid is zijn leefstijl aan te passen, leidt de communicatie tussen hen waarschijnlijk eerder tot een beperking van de fosfaatinname. Dit blijkt uit een recent Amerikaans onderzoek.

Hyperfosfatemie, een te hoog fosfaatgehalte in het bloed, kan ernstige gevolgen hebben voor de gezondheid. Een hemodialysebehandeling filtert in onvoldoende mate het fosfaat uit het bloed, waardoor het naleven van een fosfaatarm dieet van belang is. In de praktijk blijkt het voor de patiënt toch lastig om zich hieraan te houden. Patiënten die zich bewust zijn van de gezondheidsvoordelen van dit dieet zijn echter eerder geneigd om zelf actief mee te werken aan de preventie van hyperfosfatemie.

Het onderzoek
In dit onderzoek, uitgevoerd in het Ohio Riverside Methodist Hospital in Columbus, zijn 95 nierpatiënten met hemodialyse ondervraagd over hun bereidheid tot het volgen van een fosfaatarm dieet en hun visie op de eigen gezondheid. De onderzoekers hebben de uitkomsten vervolgens gerelateerd aan demografische kenmerken van de patiënten en het fosfaatgehalte in hun bloed.

62% van de ondervraagde nierpatiënten onderschreef het belang van een fosfaatarm dieet, terwijl bij slechts 34% een wenselijk fosfaatgehalte in het bloed werd gemeten. Volgens de onderzoekers is het van belang dat de zorgprofessionals niet alleen aandacht geven aan de ziekte en de therapie, maar ook inzicht hebben in de mate waarin de patiënt bereid is tot gedragsverandering en in welke fase van deze gedragsverandering de patiënt zich bevindt. Ze moeten weten of de patiënt in voldoende mate geïnformeerd is over de gezondheidsvoordelen van een fosfaatarm dieet en of de patiënt voldoende zelfeffectief is.

Beter geïnformeerde patiënten hebben lagere fosfaatwaardes
Hoog opgeleide, blanke patiënten die een leven met weinig beperkingen hoog waarderen en patiënten die al langere tijd dialyseren, gaven vaker aan zich te houden aan het dieet. Dit kan duiden op een grote motivatie onder deze groep patiënten, maar het kan ook een sociaal wenselijke respons zijn. Een gecontroleerde fosfaatwaarde in het bloed werd gemeten bij jonge, hoogopgeleide patiënten die al langere tijd hemodialyse ondergingen en goed geïnformeerd waren over hun chronische nierziekte.

Aanbevelingen
Aan de hand van hun bevindingen formuleren de onderzoekers een aantal aanbevelingen voor de communicatie tussen de zorgprofessional en zijn patiënt betreffende het fosfaatarme dieet. Om ook de lager opgeleide patiënten en patiënten uit minderheidsgroepen te bereiken is het van belang de medische informatie in begrijpelijke taal over te brengen. Om complicaties te voorkomen moeten patiënten die zich bereid tonen hun leefstijl aan te passen, in hun gedragsverandering worden ondersteund. Patiënten die twijfels hebben over de voordelen van de therapie moeten nadrukkelijk worden geïnformeerd over de voordelen die de therapie hen biedt. Om het zelfvertrouwen van de patiënt te stimuleren is het belangrijk om het dieetplan in kleine, begrijpelijke en haalbare onderdelen te presenteren. Therapietrouw van oudere patiënten is lager dan van jongere patiënten; zorgprofessionals moeten zich hiervan bewust zijn.

Kennis van de nieraandoening bevordert de therapietrouw van een fosfaatarm dieet, permanente informatievoorziening is daarom van groot belang. Ten slotte adviseren de onderzoekers zogenaamde actieve, empathische vraaggesprekken te houden. Het stellen van open vragen aan de patiënt moet duidelijkheid geven over hun bereidheid tot aanpassing van hun leefstijl.

Met dank aan Renal and Urology News

sterren Gepubliceerd: maandag 20-04-2015
Bron: Journal of Renal Nutrition | Nog geen reacties
Beterschappen start Gecombineerde Leefstijlinterventie gericht op nierpatiënten

Dat een gezonde leefstijl (gezonde voeding, voldoende beweging, slaap en ontspanning, stoppen met roken en alcohol matigen) belangrijk is, weten we al een tijd. Maar juist nu, tijdens deze COVID pandemie, is een gezonde leefstijl belangrijker dan ooit. De boodschap is 'Zorg goed voor jezelf. Gezond leven houdt je weerstand op peil. Je wordt minder snel ziek en bent beter beschermd tegen ziekmakende bacteriën en virussen, zoals het coronavirus. En als je toch ziek wordt, herstel je meestal sneller.' Tal van wetenschappelijke onderzoeken laten dit ook zien.

Voor wie zelf dit jaar ook een start wil maken met een gezondere leefstijl start Beterschappen met een leefstijlprogramma, de gecombineerde leefstijlinterventie (GLI). Speciaal voor nierpatiënten met een redelijke nierfunctie (30% of hoger) die een te hoog gewicht hebben (BMI van 25 of hoger) en graag willen afvallen. Het programma duurt twee jaar en je krijgt gedurende het gehele programma advies en begeleiding bij het aanleren van een gezonde leefstijl. Onder intensieve begeleiding van leefstijlcoach-diëtist Femke en fysiotherapeut Marieke werk je aan je gezondheid.

Lees meer »

Drijvende kracht achter donorwet publiceert boek: ‘Dat bepaal je zelf’ »

Vandaag, 5 februari 2021 verschijnt het boek ‘Dat bepaal je zelf’. Een onthullend boek over de tien jaar durende strijd voor een nieuwe Donorwet. ‘Dat bepaal je zelf' is geschreven door Ed van Eeden vanuit de ervaringen van Menno Loos. Van Eeden interviewde vele betrokkenen, onder wie Pia Dijkstra, Bruno Bruins, Frank de Grave en vele anderen.

Lees meer »

Verandering van symptomen belangrijk voor start dialyse »

Wat is het beste moment om te starten met dialyseren? Over deze vraag boog Cynthia Janmaat zich in haar promotie-onderzoek. Op 25 november j.l., verdedigde ze haar proefschrift waarin ze beschrijft hoe ze dichter bij een antwoord komt. In de praktijk blijkt regelmatig dat er patiënten zijn met een heel slechte nierfunctie, die daar nog nauwelijks last van hebben. Terwijl andere patiënten met een minder slechte nierfunctie juist meer symptomen ervaren.

Lees meer »NierNieuws en zijn adverteerders maken soms gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.
Ons Pricaystatement vindt u hier