Mail: redactie@niernieuws.nl | 030 - 288 9994 | NL16 TRIO 0197 707866Reageer | Verstuur | Druk af   

'In 2025 sterft niemand meer onnodig aan acuut nierfalen'

Door Godelieve Gros 

In 2025 sterft niemand meer onnodig aan acuut nierfalen. Althans, dat is het streven van de Internationale Organisatie voor Nefrologie (ISN) met het initiatief ‘0by25’ (zero preventable deaths from AKI by 2025). Tijdens het wereldcongres voor Nefrologie in Zuid-Afrika zijn op 14 maart jongstleden de resultaten gepresenteerd van het eerste grote onderzoekproject van dit veelbelovende initiatief.

Acuut nierfalen (Acute Kidney Injury) is zowel preventief als curatief goed te behandelen. Zonder behandeling bestaat er echter een grote kans op uitval van meerdere orgaanfuncties die uiteindelijk tot de dood kunnen leiden. Wereldwijd ligt er voor de gezondheidszorg een belangrijke taak om de 13,3 miljoen gevallen van acuut nierfalen per jaar effectief aan te pakken. Vooral in ontwikkelingslanden is de situatie ernstig; alleen hier al komen jaarlijks 11,3 miljoen nieuwe gevallen voor. Door het ontbreken van een vroege diagnose en goede behandeling krijgen veel mensen niet op tijd de zorg die nodig is.

0by25
Het initiatief 0by25 beoogt dat er geen mensen meer onnodig sterven ten gevolge van acuut nierfalen in het jaar 2025. Een van de belangrijkste activiteiten die de ISN lanceerde binnen dit initiatief is het verzamelen van gegevens over de wereldwijde prevalentie van acuut nierfalen om op basis van deze data de diagnostiek en behandelmethoden te verbeteren.

Global snapshot
Het eerste grote onderzoeksproject, het zogenaamde Global AKI snapshot, is inmiddels afgerond. Tussen september en december 2014 is wereldwijd het aantal gevallen van acuut nierfalen, de herkenning van deze aandoening en de manier waarop gehandeld wordt in kaart gebracht. Voor het verkrijgen van de gegevens zijn ruim 320 behandelcentra in meer dan 72 verschillende landen in het onderzoek betrokken. Ook is er een vergelijking tussen deze landen gemaakt met betrekking tot de risicofactoren, de oorzaken, de diagnostisering van acuut nierfalen en de behandeling en prognoses van de patiënten. De onderzoeksresultaten zijn afkomstig van meer dan 4000 patiënten, zowel kinderen als volwassenen. Gegevens van patiënten uit Afrikaanse, Aziatische en Zuid-Amerikaanse landen hebben belangrijke nieuwe informatie opgeleverd.

Een stap dichterbij
'Het is voor het eerst dat er zo’n grootschalige wereldwijde dataverzameling plaatsvindt. De gegevens vullen onze kennis over acuut nierfalen aan en dat brengt ons een stap dichterbij onze missie om in 2025 geen enkel onnodige sterfgeval als gevolg van deze aandoening te hebben', zegt dr. Giuseppe Remuzzi, directeur van de ISN.

Belangrijke uitkomsten
Uit het onderzoek blijkt dat in twee derde van de gevallen het acute nierfalen buiten het ziekenhuis optreedt. Deze bevinding is nieuw en vraagt om een nieuwe aanpak waarbij vroege herkenning en opsporing buiten het ziekenhuis mogelijk wordt.

Lage bloeddruk en shock, infecties, uitdroging, hartstoornissen en nefrotoxische medicatie worden in alle landen genoemd als de meest voorkomende oorzaken van acuut nierfalen. In twee derde van de gevallen was er bij de patiënt sprake van een risicofactor, zoals diabetes, hartaandoeningen en bloedarmoede. Bovendien was het percentage sterfgevallen in deze risicogroep hoger en het percentage met nierfunctieherstel lager dan bij de andere patiënten.

Deze uitkomst laat zien dat het identificeren van de risicopatiënten van groot belang is voor de preventie en vroege opsporing van acuut nierfalen. Dat zal resulteren in een doelgerichte opleiding en training van professionals om deze vroege diagnoses mogelijk te maken.

Dialysebehandeling vaak nodig, maar niet beschikbaar
Een andere opvallende uitkomst van het onderzoek is dat gemiddeld 25% van de patiënten een dialysebehandeling nodig had, maar deze door een te late diagnose niet op tijd kreeg. Ook dit benadrukt het belang van een snelle herkenning en behandeling van het acute nierfalen. In sommige gevallen was de oorzaak gelegen in het feit dat er geen zorgvoorzieningen waren of de zorg niet door de patiënt gefinancierd kon worden.

Een derde van de patiënten met acuut nierfalen werd niet gezien door een nefroloog. Dit was vooral het geval in de landen met lagere inkomens.

Multidisciplinaire aanpak
De onderzoeksgegevens wijzen uit dat een goede behandeling van patiënten met acute nierinsufficiëntie een multidisciplinaire aanpak en training vereist. Ook de zorgprofessionals buiten het nefrologisch specialisme moeten alert zijn op en deskundig omgaan met het optreden van acuut nierfalen. Dat is essentieel voor het wereldwijd terugdringen van deze aandoening.

sterren Gepubliceerd: dinsdag 31-03-2015 | Nog geen reacties
Drijvende kracht achter donorwet publiceert boek: ‘Dat bepaal je zelf’

Vandaag, 5 februari 2021 verschijnt het boek ‘Dat bepaal je zelf’. Een onthullend boek over de tien jaar durende strijd voor een nieuwe Donorwet.

‘Dat bepaal je zelf' is geschreven door Ed van Eeden vanuit de ervaringen van Menno Loos. Van Eeden interviewde vele betrokkenen, onder wie Pia Dijkstra, Bruno Bruins, Frank de Grave en vele anderen.

Het verhaal geeft de impact weer van een volhardende burger die achter allerlei schermen vele touwtjes in handen had en wiens strakke regie uiteindelijk leidde tot een wetswijzing.

Menno Loos en Ed van Eeden, Dat bepaal je zelf – Tien jaar strijden voor een nieuwe Donorwet. Uitgeverij LoosBD, 356 pp, hardcover, prijs € 25.

Bestellen kan via deze link https://datbepaaljezelf.nl/

Achter de schermen: een nierbiopt beoordelen »

U ziet hen vrijwel nooit en toch zijn ze belangrijk voor nierpatiënten: pathologen. Een patholoog kan aan het weefsel van een nier(biopt) zien hoe groot nierschade is. En vaak ook wat de oorzaak van nierproblemen is. Neem een kijkje in het laboratorium van een patholoog in het nieuwste nummer van Wisselwerking, het tijdschrift van de Nierpatiënten Vereniging Nederland. De pathologen Jesper Kers en Tri Nguyen geven in tekst en beeld uitleg over hun werk.

Lees meer »

Huisdieren mogelijk bron van hepatitis E »

Huisdieren zijn veel vaker dan gedacht besmet (geweest) met het virus dat hepatitis E veroorzaakt, en zouden daarmee wel eens een bron van besmetting voor mensen kunnen zijn. Dit is voor gezonde mensen over het algemeen niet gevaarlijk, maar kan dat wel zijn voor mensen die een verminderde afweer hebben, bijvoorbeeld getransplanteerden. Vrij veel mensen hebben op enig moment in hun leven een infectie met het hepatitis E-virus, meestal niet ernstig.

Lees meer »NierNieuws en zijn adverteerders maken soms gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.
Ons Pricaystatement vindt u hier