Mail: redactie@niernieuws.nl | 030 - 288 9994 | NL16 TRIO 0197 707866Reageer | Verstuur | Druk af   

Waarschuwings-SMS verbetert zorg aan nierpatiŽnten niet

Door Godelieve Gros 

Als acute nierinsufficiëntie optreedt of verergert, merkt een patiënt daar in eerste instantie niets van. Hierdoor wordt de verslechterde nierfunctie niet direct behandeld, terwijl er wel behandelingsmogelijkheden zijn. Amerikaans onderzoek wijst echter uit dat een E-alert die naar het behandelteam wordt gestuurd als het creatininegehalte van de patiënt stijgt, niet tot betere klinische resultaten leidt.

Een verrassende uitkomst, want juist in deze beginfase kunnen patiënten baat hebben bij ingrijpen om verdere schade te voorkomen. Bijvoorbeeld door de medicatie die ze slikken te wijzigen. 

Het onderzoek is uitgevoerd met 2.400 patiënten boven de achttien jaar uit het Yale University ziekenhuis in Pennsylvania, Amerika. De helft van deze patiënten maakte deel uit van de alert-groep, de andere helft van de controlegroep. Behandelaars van patiënten uit de alert-groep kregen per sms een waarschuwing van een stijgend creatininegehalte in het bloed van hun patiënt. Daarop kon direct een behandeling worden ingezet. De behandelaars kregen geen waarschuwing van de creatininestijging bij patiënten uit de controlegroep.

Bij de alert-groep en de controlegroep is voor het onderzoek een gelijke verdeling gemaakt van patiënten die wel en patiënten die geen chirurgische ingreep moesten ondergaan. Een tweede onderscheid werd gemaakt tussen patiënten die wel en die niet op de intensive-care verbleven. Bij de start van het onderzoek had geen van alle patiënten een ernstige verhoging van de creatininewaarde in het bloed.

Slechtere resultaten in de alert-groep
Na zeven dagen bleek het percentage patiënten dat een dialysebehandeling had gekregen iets hoger in de alert-groep dan in de controlegroep (ruim 7% versus bijna 6%). Ook het percentage sterfgevallen was in de alert-groep iets hoger dan in de controlegroep (5,9% versus 5,1%). De alerts hadden er dus niet voor gezorgd dat volledige uitval van de nierfunctie voorkomen kon worden.

Goede behandeling acuut nierfalen van belang
Ongeveer 10% van alle ziekenhuispatiënten loopt risico op het krijgen van acute nierproblemen die, zo blijkt uit eerder onderzoek, levensbedreigender zijn dan het krijgen van een hartinfarct tijdens de ziekenhuisopname. Een E-alert systeem heeft eerder wel enig positief resultaat laten zien, bijvoorbeeld bij het kunnen reduceren van nadelige medicijncombinaties. Mogelijk moet in een nieuw onderzoek gewerkt worden met een andere biomarker, dat is de stof die een bepaalde toestand in het lichaam aantoont. Belangrijk daarbij is dat deze biomarker ook laat zien of het verhoogde creatininegehalte een gevolg van acuut nierfalen is, of dat er wellicht een andere oorzaak aan ten grondslag ligt. Ondanks het teleurstellende resultaat van dit onderzoek blijft het volgens de specialisten belangrijk alert te zijn op het optreden van acuut nierfalen om zo snel mogelijk tot behandeling over te gaan.

Verklaringen
De onderzoekers geven enkele verklaringen voor het tegenvallende resultaat. Mogelijk speelt het feit dat de nierproblemen van deze patiënten al bekend waren bij de zorgprofessionals een rol. Daarbij zijn de criteria voor nierfunctieverlies wellicht te nauwkeurig vastgesteld waardoor er vals alarm afgegeven kan zijn. Een andere oorzaak kan zijn dat het positief effect van een alert omgekeerd evenredig is met de kwaliteit van de zorg die gegeven wordt. Bovendien is het onderzoek op maar één locatie uitgevoerd; reacties op de alerts kunnen elders andere resultaten geven. Ook is er alleen gekeken naar het creatininegehalte in het bloed en niet naar de urine van de patiënten.

Ondanks het belang dat specialisten toeschrijven aan het snel en adequaat behandelen van acuut nierfalen, is uit dit onderzoek niet gebleken dat een alert via sneller handelen leidt tot een verbeterde gezondheidstoestand van de patiënt. 

sterren Gepubliceerd: woensdag 11-03-2015
Bron: The Lancet | Nog geen reacties
Beterschappen start Gecombineerde Leefstijlinterventie gericht op nierpatiŽnten

Dat een gezonde leefstijl (gezonde voeding, voldoende beweging, slaap en ontspanning, stoppen met roken en alcohol matigen) belangrijk is, weten we al een tijd. Maar juist nu, tijdens deze COVID pandemie, is een gezonde leefstijl belangrijker dan ooit. De boodschap is 'Zorg goed voor jezelf. Gezond leven houdt je weerstand op peil. Je wordt minder snel ziek en bent beter beschermd tegen ziekmakende bacteriën en virussen, zoals het coronavirus. En als je toch ziek wordt, herstel je meestal sneller.' Tal van wetenschappelijke onderzoeken laten dit ook zien.

Voor wie zelf dit jaar ook een start wil maken met een gezondere leefstijl start Beterschappen met een leefstijlprogramma, de gecombineerde leefstijlinterventie (GLI). Speciaal voor nierpatiënten met een redelijke nierfunctie (30% of hoger) die een te hoog gewicht hebben (BMI van 25 of hoger) en graag willen afvallen. Het programma duurt twee jaar en je krijgt gedurende het gehele programma advies en begeleiding bij het aanleren van een gezonde leefstijl. Onder intensieve begeleiding van leefstijlcoach-diëtist Femke en fysiotherapeut Marieke werk je aan je gezondheid.

Lees meer »

Drijvende kracht achter donorwet publiceert boek: ĎDat bepaal je zelfí »

Vandaag, 5 februari 2021 verschijnt het boek ĎDat bepaal je zelfí. Een onthullend boek over de tien jaar durende strijd voor een nieuwe Donorwet. ĎDat bepaal je zelf' is geschreven door Ed van Eeden vanuit de ervaringen van Menno Loos. Van Eeden interviewde vele betrokkenen, onder wie Pia Dijkstra, Bruno Bruins, Frank de Grave en vele anderen.

Lees meer »

Verandering van symptomen belangrijk voor start dialyse »

Wat is het beste moment om te starten met dialyseren? Over deze vraag boog Cynthia Janmaat zich in haar promotie-onderzoek. Op 25 november j.l., verdedigde ze haar proefschrift waarin ze beschrijft hoe ze dichter bij een antwoord komt. In de praktijk blijkt regelmatig dat er patiënten zijn met een heel slechte nierfunctie, die daar nog nauwelijks last van hebben. Terwijl andere patiënten met een minder slechte nierfunctie juist meer symptomen ervaren.

Lees meer »NierNieuws en zijn adverteerders maken soms gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.
Ons Pricaystatement vindt u hier