Mail: redactie@niernieuws.nl | 030 - 288 9994 | NL16 TRIO 0197 707866Reageer | Verstuur | Druk af   

Bij nader inzien, onze excuses

Door Redactie NierNieuws 

Redactioneel

Afgelopen week namen wij een artikel op over het behandelen van (matig) verhoogde bloeddruk bij zwangeren. Dit artikel was gebaseerd op een persbericht van het AMC. Dat persbericht bracht de conclusie 'dat de baby geen schade ondervindt van de medicatie' zeer prominent. En concludeerde dat je een licht verhoogde bloeddruk dus toch maar moet behandelen. Maar mag je die conclusie wel trekken?

We hebben het oorspronkelijke artikel in The New England Journal of Medecine er alsnog bij gepakt. De deelnemende vrouwen blijken in twee groepen te zijn verdeeld: een groep waarbij de hoge bloeddruk behandeld werd tot die normaal was, en een groep waarbij een lichte verhoging geaccepteerd werd. Tussen deze twee groepen zagen de onderzoekers geen verschil in complicaties als afbraak van de zwangerschap, een kindje dat intensieve zorg nodig heeft of ernstige problemen bij de moeder.

Geen goede vergelijking
Daaruit kun je wel concluderen dat het voor de veiligheid van het kind niet uitmaakt of je meer of minder medicijnen geeft. Maar er is in dit onderzoek geen vergelijking gemaakt met baby's van moeders die helemaal geen bloeddrukverlagende medicijnen kregen. Pas als je dat gedaan hebt, kun je stellen dat de baby geen schade ondervindt. Ook de vraag of het beter is om zwangeren die zonder medicijnen een mild verhoogde bloeddruk hebben, toch te behandelen, kan hiermee eigenlijk niet beantwoord worden.

Verder staat in het persbericht: 'Bovendien bleek dat moeders bij wie een hogere bloeddruk werd geaccepteerd, vaker ernstig verhoogde bloeddruk kregen en om die reden eerder bevielen'. Over het algemeen is het beter als een kind langer (nou ja, ook weer niet te lang natuurlijk) in de buik van de moeder blijft zitten. Maar uit het artikel blijkt ook dat er ondanks dat, niet meer ernstige complicaties optraden bij moeder en kind.

Cochrane review vond geen voordelen
De conclusie in het persbericht dat baby's geen schade ondervinden van de medicijnen, is met dit artikel dus niet te onderbouwen. Ook de kop 'Hoge bloeddruk bij zwangeren wel behandelen' is te kort door de bocht: de resultaten lijken er op te wijzen dat sterk verhoogde bloeddruk mogelijk beter wat agressiever behandeld kan worden, omdat daarmee het aantal vroeggeboortes zou dalen. Maar dit zegt niets over een licht verhoogde bloeddruk niet behandelen en daarmee moeder en kind medicijnvrij laten. Een jaar geleden verscheen bovendien een Cochrane Review van 49 studies, waaruit bleek dat er geen bewijs is dat medicamenteuze behandeling van mild tot matig verhoogde bloeddruk meer voor- dan nadelen oplevert.

Wij hadden dit persbericht dan ook niet op deze wijze moeten overnemen, daarvoor bieden we onze lezers onze excuses aan.

sterren Gepubliceerd: woensdag 04-02-2015 | Reacties (1)

Reacties

Reageer op dit artikel

  • Wim Krijbolder
    04-02-2015 10:15

    Het siert de redactie van Niernieuws om de eigen kwetsbaarheid in de onophoudelijke stroom aan nieuwsberichten aan de orde te stellen. Compliment!
Advies voor afweeronderdrukkers tijdens corona

De richtlijncommissie van de Nederlandse Federatie voor Nefrologie (NFN) heeft een advies opgesteld voor de behandeilng met medicijnen van nier(transplantatie)patiënten tijdens de coronacrisis. De titel van het advies is 'Starten en aanpassen van immuunsuppressie voor nefrologische aandoeningen tijdens SARS-CoV2-epidemie'. 

Eerder werd al bekend dat niertransplantaties worden uitgesteld omdat behandeling met afweeronderdrukkende medicijnen patiënten kwetsbaarder maakt voor ernstig verloop van een infectie met covid-19. Maar patiënten die al getransplanteerd zijn, kunnen niet zomaar met die behandeling stoppen. Daarnaast zijn er auto-immuun nierziekten waartegen immunosuppressiva gegeven worden, soms langdurig, soms acuut bij een opvlamming van de ziekte.

Uitgangspunt bij niertransplantatiepatiënten is dat aanpassing van immuunsuppressie in regionale centra alleen plaats zal vinden in nauw overleg met het transplantatiecentrum waarmee samengewerkt wordt. Daarnaast raadt de NFN behandelaars aan om regelmatig de nieuwste versie van het advies te bekijken: deze situatie is nog zo nieuw dat de inzichten nog kunnen veranderen.

Een van de belangrijkste adviezen voor behandelaars: overleg altijd met anderen over eventuele wijzigingen van de medicatie van je patiënt - er zijn tenslotte geen situaties 'volgens het boekje'. Dat geldt nog sterker voor patiënten: nooit op eigen houtje de medicatie veranderen.

Lees meer »

Nieuwe apps helpen bij corona-management »

Nu besmettingen met Covid-19 (corona) serieuze sociale gevolgen hebben en tot een zware belasting van de zorgsector hebben geleid, duiken er verschillende apps op die hier een beetje verlichting in proberen te brengen. Het doel is steeds in grote lijnen: zorgen dat mensen met verdachte symptomen tijdig contact opnemen met een zorgverlener, maar ook dat mensen met een gewone verkoudheid, dat niet onnodig doen.

Lees meer »

Voeding en dieet bij kinderen met een nierziekte »

Hoe zorg je ervoor dat kinderen en jongeren zich aan hun dieet houden? En wat doe je als kinderen door hun ziekte en dieet zo'n afkeer van eten hebben gekregen dat ze helemaal niet meer willen eten? Gelukkig zijn er diëtisten die de ouders en het kind kunnen begeleiden. Ze gaan met elkaar in gesprek en kiezen samen een passende behandeling om de nierfunctie zo lang mogelijk stabiel te houden. De achteruitgang van de nierfunctie is soms te vertragen door te letten op voeding.

Lees meer »NierNieuws en zijn adverteerders maken soms gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.
Ons Pricaystatement vindt u hier