Mail: redactie@niernieuws.nl | 030 - 288 9994 | NL16 TRIO 0197 707866Reageer | Verstuur | Druk af   

Zeven vragen aan internist-nefroloog Yvo Sijpkens

Door Redactie NierNieuws 

Yvo Sijpkens (1960) werkt sinds 2008 bij
Bronovo in Den Haag als internist-nefroloog,
studeerde in Leiden, promoveerde in 2003
op chronische afstoting na niertransplantatie
en was tot 2008 staflid aan de afdeling
Nierziekten van het LUMC.

Waarom is nefrologie zo’n mooi vak
Het vak, inclusief nierziekten, hypertensie en elektrolytstoornissen, laat zich heel goed snappen vanuit de beschikbare kennis over (patho)fysiologie. Je hebt als nefroloog te maken met zowel jonge als oudere patiënten waarmee je als dokter een goede band kan opbouwen zonder een al te zware emotionele lading. Zowel voor patiënt als dokter is de goed haalbare preventie van nierfunctieverlies en hart- en vaatziekten met behoud van kwaliteit van leven heel bevredigend.

Wat maakt u het meest en wat het minst gelukkig in uw werk
Het multifactorieel op maat snijden van de behandeling aan patiënten met hypertensie en chronische nierschade en het klinisch onderwijs geven aan onze arts-assistenten en co-assistenten maakt me gelukkig. Het minst gelukkig word ik van defensieve geneeskunde met de bijkomende onnodige en kostbare diagnostiek en het laten liggen van kansen om ziektelast te voorkomen.

Welke gebeurtenis heeft in uw loopbaan de meeste indruk op u gemaakt
De ziekte en het voortijdig overlijden van Leen Paul, afdelingshoofd Nierziekten LUMC en mijn promotor, ten gevolge van de volledig onbegrepen aandoening multisysteematrofie.

Op welke prestaties in uw werk bent u het meest en het minst trots
Veel mooie dingen na flink doorzetten. Blokboek Nefrologie en Urologie in Leiden, Proefschrift Chronische Afstoting, boek Chronische Nierschade samen met Marc Groeneveld en Stefan Berger, het opzetten van de hypertensiepoli in Bronovo en de educatieve twitterlijnen @ysijp en @bronovoiga. Het minst trots ben ik op het feit dat de sectie mijn herregistratie nefrologie afwees, ondanks de zeer uitgebreide nefrologische werkzaamheden in een ziekenhuis zonder dialyseafdeling.

Waar zou meer onderzoek naar gedaan moeten worden
Verouderingsprocessen in het algemeen en van hersenen, hart, nieren en vaatstelsel in het bijzonder. 

Als u minister van Volksgezondheid was, wat zou u dan als eerste doen
Veel meer aandacht geven aan preventie door middel van uitgebreide patiënt- en publiekseducatie. Veel meer inzetten op een goede samenwerking tussen eerste en tweede lijn met juist een aanmoediging voor een vroege kortdurende consultatie bij een specialist.

Ten slotte: waar bent u en wat doet u over tien jaar
Ik woon en sport sinds drie jaar pas gelukkig in Den Haag en verwacht over 10 jaar nog steeds met veel voldoening in het dan volledig geïntegreerde topklinische fusieziekenhuis Bronovo MCH te werken


Dit is een artikel in een serie visies op het werkveld van professionals in de nierzorg. De artikelen verschijnen onregelmatig. Meewerken aan de serie? Mail naar redactie@niernieuws.nl

sterren Gepubliceerd: vrijdag 06-02-2015 | Nog geen reacties
Zeven vragen aan diëtist nierziekten Sophie Luderer

Waarom is uw werk zo’n mooi vak
Een dieet bij nierziekte is vaak complex. Het is een heel gepuzzel om nog een beetje met plezier te kunnen eten, áls je al eetlust hebt. Er moet rekening gehouden worden met veel verschillende voedingsstoffen. Soms zijn dit stoffen waar men nog nooit van gehoord heeft, die je niet proeft of herkent in je eten en die ook niet zijn terug te vinden op het etiket, maar die wèl levensbedreigend kunnen zijn. Goede dieetbegeleiding kan veel steun bieden en angst wegnemen. Het is erg mooi en dankbaar werk om iets te kunnen betekenen voor een ander op een moeilijk moment.

Wat maakt u het meest en het minst gelukkig in uw werk
Het meest: als ik merk dat patiënten zich prettiger gaan voelen en ik daaraan heb kunnen bijdragen. En het minst: op een dialyseafdeling vallen veel mensen weg door overlijden. Ik kan slecht omgaan met deze verliezen.

Lees meer »

Zeven vragen aan medewerker medische administratie Titia Mjambili »

Waarom is uw werk zo’n mooi vakIk werk graag met mensen en dat is het mooiste wat er is. Op de verpleegafdeling D4va zit ik bij de balie en ben dus eerste aanspreekpunt. Ik kan vragen beantwoorden, mensen wegwijs maken en alles rondom de opname van een patiënt regelen. Verder hebben wij een geweldig team van artsen, verpleegkundigen, voedingsassistenten en andere medewerkers.

Lees meer »

Zeven vragen aan apotheker Peter Barla »

Waarom is uw werk zo’n mooi vakAls apotheker spitst mijn werk zich niet alleen toe op de nefrologie, maar nierfuncties spelen een redelijk grote rol in mijn dagelijkse praktijk. Tegenwoordig beschikken we vaak over de nierfuncties van onze cliënten (als dat relevant is) doordat we die digitaal kunnen inzien via een koppeling met de behandelend huisarts. Zo doen wij voorstellen aan de arts ten aanzien van geneesmiddeldosering of geneesmiddelkeuze als de nierfunctie daar om vraagt.

Lees meer »NierNieuws en zijn adverteerders maken soms gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.
Ons Pricaystatement vindt u hier