Mail: redactie@niernieuws.nl | 030 - 288 9994 | NL16 TRIO 0197 707866Reageer | Verstuur | Druk af   

Zeven vragen aan internist-nefroloog Yvo Sijpkens

Door Redactie NierNieuws 

Yvo Sijpkens (1960) werkt sinds 2008 bij
Bronovo in Den Haag als internist-nefroloog,
studeerde in Leiden, promoveerde in 2003
op chronische afstoting na niertransplantatie
en was tot 2008 staflid aan de afdeling
Nierziekten van het LUMC.

Waarom is nefrologie zo’n mooi vak
Het vak, inclusief nierziekten, hypertensie en elektrolytstoornissen, laat zich heel goed snappen vanuit de beschikbare kennis over (patho)fysiologie. Je hebt als nefroloog te maken met zowel jonge als oudere patiënten waarmee je als dokter een goede band kan opbouwen zonder een al te zware emotionele lading. Zowel voor patiënt als dokter is de goed haalbare preventie van nierfunctieverlies en hart- en vaatziekten met behoud van kwaliteit van leven heel bevredigend.

Wat maakt u het meest en wat het minst gelukkig in uw werk
Het multifactorieel op maat snijden van de behandeling aan patiënten met hypertensie en chronische nierschade en het klinisch onderwijs geven aan onze arts-assistenten en co-assistenten maakt me gelukkig. Het minst gelukkig word ik van defensieve geneeskunde met de bijkomende onnodige en kostbare diagnostiek en het laten liggen van kansen om ziektelast te voorkomen.

Welke gebeurtenis heeft in uw loopbaan de meeste indruk op u gemaakt
De ziekte en het voortijdig overlijden van Leen Paul, afdelingshoofd Nierziekten LUMC en mijn promotor, ten gevolge van de volledig onbegrepen aandoening multisysteematrofie.

Op welke prestaties in uw werk bent u het meest en het minst trots
Veel mooie dingen na flink doorzetten. Blokboek Nefrologie en Urologie in Leiden, Proefschrift Chronische Afstoting, boek Chronische Nierschade samen met Marc Groeneveld en Stefan Berger, het opzetten van de hypertensiepoli in Bronovo en de educatieve twitterlijnen @ysijp en @bronovoiga. Het minst trots ben ik op het feit dat de sectie mijn herregistratie nefrologie afwees, ondanks de zeer uitgebreide nefrologische werkzaamheden in een ziekenhuis zonder dialyseafdeling.

Waar zou meer onderzoek naar gedaan moeten worden
Verouderingsprocessen in het algemeen en van hersenen, hart, nieren en vaatstelsel in het bijzonder. 

Als u minister van Volksgezondheid was, wat zou u dan als eerste doen
Veel meer aandacht geven aan preventie door middel van uitgebreide patiënt- en publiekseducatie. Veel meer inzetten op een goede samenwerking tussen eerste en tweede lijn met juist een aanmoediging voor een vroege kortdurende consultatie bij een specialist.

Ten slotte: waar bent u en wat doet u over tien jaar
Ik woon en sport sinds drie jaar pas gelukkig in Den Haag en verwacht over 10 jaar nog steeds met veel voldoening in het dan volledig geïntegreerde topklinische fusieziekenhuis Bronovo MCH te werken


Dit is een artikel in een serie visies op het werkveld van professionals in de nierzorg. De artikelen verschijnen onregelmatig. Meewerken aan de serie? Mail naar redactie@niernieuws.nl

sterren Gepubliceerd: vrijdag 06-02-2015 | Nog geen reacties
NN TV: De calciumpoortwachter TRPV5 in beeld

Onderzoekers van de Radboud Universiteit Nijmegen zijn erin geslaagd de structuur van het ionkanaal TRPV5 in beeld te brengen. Dit eiwit bevindt zich in niercellen en regelt hoeveel calcium de cellen in en uit gaat. Dr. Jenny van der Wijst en Mark van Goor MSc vertellen hoe ze tot deze doorbraak zijn gekomen.

Vrouwen- en mannennieren verschillen genetisch »

Amerikaanse onderzoekers hebben de nieren van muizen ontleed tot op cel-niveau, en de daaruit verkregen gegevens opgeslagen in een database, die online doorzoekbaar is. Deze database is een eerste stap op weg naar stamceltherapie om nierweefsel te genereren voor patiënten die dat weefsel als gevolg van een nierziekte zijn verloren.

Lees meer »

Promotie: Hoge bloeddruk tijdens zwangerschap »

Wereldwijd zijn er meer dan 200 miljoen zwangerschappen per jaar. In 10 procent hiervan treedt een verhoogde bloeddruk bij de moeder (HDP) op. Dit kan leiden tot pre-eclampsie en epileptische aanvallen en veroorzaakt 14 procent van de moedersterfte en 10 procent van de doodgeboortes. Thomas Pereira Bernardes heeft hier promotie-onderzoek naar gedaan. Hij richt zich in het eerste deel van zijn proefschrift op de vraag welke vrouwen waarschijnlijk kunnen profiteren van effectieve HDP-preventie.

Lees meer »NierNieuws en zijn adverteerders maken soms gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.
Ons Pricaystatement vindt u hier