Mail: redactie@niernieuws.nl | 030 - 288 9994 | NL16 TRIO 0197 707866Reageer | Verstuur | Druk af   

Zeven vragen aan apotheker Peter Barla

Door Redactie NierNieuws 

Peter Barla (1977) Werkt sinds 2008 in de
Singel Apotheek in Assen. Hij studeerde
farmacie in Groningen en rondde in 2003 de
apothekersopleiding af. Aansluitend werkte hij
in een Apotheek in Sappemeer. Daarnaast was 
Barla 12 jaar actief als professioneel volley-
baller, waarvan 1 jaar in Frankrijk.

Waarom is uw werk zo’n mooi vak
Als apotheker spitst mijn werk zich niet alleen toe op de nefrologie, maar nierfuncties spelen een redelijk grote rol in mijn dagelijkse praktijk. Tegenwoordig beschikken we vaak over de nierfuncties van onze cliënten (als dat relevant is) doordat we die digitaal kunnen inzien via een koppeling met de behandelend huisarts. Zo doen wij voorstellen aan de arts ten aanzien van geneesmiddeldosering of geneesmiddelkeuze als de nierfunctie daar om vraagt. Het fijne aan mijn vak is dat het breed en toch ook inhoudelijk is. Ik ben zorgverlener in de eerstelijn (wat al breed is), manager, manusje van alles en doe daarnaast nog tal van dingen.

Wat maakt u het meest en wat het minst gelukkig in uw werk
Het mooist is als je echt van toegevoegde waarde hebt kunnen zijn in de behandeling van een cliënt. Het meest vervelend zijn tegenwoordig alle nieuwe voorwaarden en regeltjes die ons opgelegd worden vanuit de zorgverzekeraars. Zogenaamd om de kwaliteit te verbeteren, maar eigenlijk om kosten te besparen op vaak onpraktische wijze. Marktwerking in de zorg noemen ze dat dan.

Welke gebeurtenis heeft in uw loopbaan de meeste indruk op u gemaakt
Toch wel het overlijden van een cliënt met wie ik veel contact had en bij wiens behandeling ik nauw betrokken was. Zijn overlijden op dat moment was wellicht onvermijdelijk, maar toch bleef ik me afvragen: wat als de medicinale behandeling toch anders was ingezet.

Op welke prestaties in uw werk bent u het meest en het minst trots
Niet specifiek één prestatie, maar wel is het belangrijk met een zekere trots te werken. Dat wil zeggen dat ik probeer zo integer en juist mogelijk te handelen. Dat klinkt vanzelfsprekend maar het kan voorkomen dat door regels van verzekeraars en overheid je als apotheker in een bepaalde positie ten opzichte van de cliënt wordt gemanoeuvreerd. Wat abstract wellicht, maar als zorgprofessional moet je in de spiegel durven blijven kijken. En het minst op het feit dat ik me soms een veredelde secretaresse van een zorgverzekeraar voel in plaats van een onafhankelijke zorgprofessional.

Waar zou meer of juist minder onderzoek naar gedaan moeten worden
Geneesmiddeldoseringen op maat, bijvoorbeeld met behulp van in kaart brengen van de genetische opbouw van iemands lever. Farmacogenetica heet dat. Nu zijn doseringen vaak toch standaarddoseringen. Hooguit aangepast aan bv. een nierfunctie, geslacht, of leeftijd.  Maar een gemiddeld persoon bestaat niet. Op deze wijze zou veel geld kunnen worden bespaard. Minder verspilling, minder bijwerkingen, minder ziekenhuisopnames als gevolg van geneesmiddelgebruik, etc. Minder onderzoek weet ik niet. Maar er mag best minder geld ingezet worden voor de reclamecampagnes van zorgverzekeraars, hoe fraai vormgegeven soms ook. Het betreft toch geld van de premiebetaler.

Als u minister van Volksgezondheid was, wat zou u dan als eerste doen
Ik zou de marktwerking in de zorg terugdraaien, op zijn minst aan banden leggen. De collectiviteit wordt steeds geringer op deze manier, terwijl de zwakken de meeste zorg nodig hebben. Ook een advies overigens dat onze vorige ombudsman (Brenninkmeijer) gaf bij zijn afscheid. Verstandige man.

Ten slotte: waar bent u en wat doet u over tien jaar
Minister van volksgezondheid, haha. Nee, dat misschien niet, maar een beleidsfunctie in de zorg, eventueel zelfs bij een zorgverzekeraar, lijkt me best wel wat. Want natuurlijk staan de zorgverzekeraars ook wel voor complexe en uitdagende vraagstukken.


Dit is een artikel in een serie visies op het werkveld van professionals in de nierzorg. De artikelen verschijnen onregelmatig. Meewerken aan de serie? Mail naar redactie@niernieuws.nl

sterren Gepubliceerd: dinsdag 03-02-2015 | Nog geen reacties
Nier kan na acute schade soms toch getransplanteerd worden

Veel donornieren van overleden donoren worden meteen afgeschreven omdat de donor acuut nierfalen (Acute Kidney Injury - AKI) had. Recent Amerikaans onderzoek suggereert echter dat een aantal van deze afgeschreven donornieren nog goed getransplanteerd hadden kunnen worden.

In Amerika staan ongeveer 95.000 mensen op de wachtlijst voor een donornier. Per jaar vallen ongeveer 9.000 wachtenden af, omdat zij overlijden, of te veel achteruit gaan om nog een nier te ontvangen. Een aantal van deze mensen had misschien geholpen kunnen worden als er meer donornieren beschikbaar waren geweest.

Eén van de manieren waarop men in Amerika probeert het aantal beschikbare nieren te vergroten, is door meer potentiële donornieren geschikt te bevinden voor transplantatie, mits het risico op problemen na transplantatie binnen de perken blijft. Nieren van overleden donoren met AKI zijn bijvoorbeeld nieren waarvan het risico soms te hoog wordt ingeschat. Van alle donornieren wordt ongeveer 18% niet geschikt bevonden voor transplantatie, maar voor nieren van overleden donoren met AKI is dat 30%.

Lees meer »

Inspirerende dag over therapietrouw »

Wat een inspirerende dag hebben de Nierstichting en de Nierpatiënten Vereniging Nederland georganiseerd, zoals elk jaar onder de noemer 'Samen Sterk'. Zorgverleners en onderzoekers hebben gesproken over hoe belangrijk therapietrouw is en hoe het gestimuleerd kan worden. Het grootste deel van het publiek bestond uit mensen met chronische nierproblemen of die een niertransplantatie hebben ondergaan.

Lees meer »

Jacqueline Knoll wint Maria ter Welle prijs »

Verpleegkundig specialist Jacqueline Knoll van het Radboudumc heeft vrijdag de Maria ter Welle Prijs 2020 gewonnen. Zij ontvangt de prijs voor haar jarenlange en intensieve inzet in de nierzorg voor kinderen en adolescenten. De prijs is een initiatief van de Nierstichting en de Willem Kolff Stichting met als doel verpleegkundigen, maatschappelijk werkers en diëtisten werkzaam in de nierzorg te waarderen.

Lees meer »NierNieuws en zijn adverteerders maken soms gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.
Ons Pricaystatement vindt u hier