Mail: redactie@niernieuws.nl | 030 - 288 9994 | NL16 TRIO 0197 707866Reageer | Verstuur | Druk af   

Na orgaandonatie is zwanger zijn net iets gevaarlijker

Door Jeroen van Setten 

Redactioneel

Nierdonoren zijn over het algemeen kerngezond. Dat heeft te maken met de, vanzelfsprekend, zeer strenge medische eisen die er aan die donoren gesteld worden. Dat er ondanks die hoge drempel een wat verhoogd risico bestaat op aandoeningen die met de niercapaciteit en -functie samenhangen, is natuurlijk niet vreemd.

Uit recent onderzoek blijkt dat bij vrouwelijke orgaandonoren 'bij leven' die na de donatie zwanger worden, hypertensie en pre-eclampsie vaker (11 versus 5 procent) voorkomt. Op zich geen verwonderlijke uitkomst. Zoogdieren, en dat zijn mensen ook, hebben vrijwel altijd twee nieren. Dat is niet voor niets. Dat de overcapaciteit zo groot is dat uitname van een enkele nier verantwoord is als de betrokkene medisch honderd procent in orde is, is gewoon mooi meegenomen.

Doen alsof levende donatie een vanzelfsprekendheid is, is onterecht. Dat blijkt niet voor het eerst, uit deze studie. Dat betekent niet dat donatie ineens een gevaarlijke bezigheid zou zijn geworden. Het bevestigt wel dat we ons goed moeten blijven realiseren dat levende donatie voor de donor een (relatief gering) risico vormt dat nooit geheel valt weg te nemen.

Helaas worden in veel gevallen organen van overledenen die wel geschikt waren geweest, niet ingezet voor transplantatie. Zolang dat het geval blijft, is donatie bij leven een mooie mogelijkheid met relatief geringe risico's. 

sterren Gepubliceerd: maandag 17-11-2014
Bron: New England Journal of Medicine | Nog geen reacties
Nederland voert internationale database aan in strijd tegen COVID-19 bij nierpatiënten

Europese artsen en onderzoekers, onder Nederlandse aanvoering, hebben een internationale database opgezet. Hierin verzamelen ze gegevens van dialysepatiënten en getransplanteerden die met COVID-19 besmet zijn. Het doel is deze patiënten beter te kunnen behandelen.

Nierpatiënten behoren tot de risicogroep in de huidige pandemie. Hierbinnen zijn dialysepatiënten en degenen die afweeronderdrukkende medicatie slikken extra kwetsbaar. Het risico dat een infectie bij hen fataal afloopt, is reëel. Dr. Ron Gansevoort: 'We willen nagaan wat de prognose is van dialyse- en transplantatiepatiënten die COVID-19 positief zijn. Bovendien willen we nagaan wat risicofactoren zijn voor overlijden, in de hoop daaraan te kunnen sleutelen op korte termijn, zodat we prognose gunstig kunnen beïnvloeden.'

Er bestaat al een database met Europese gegevens over niervervangende therapie: de ERA-EDTA Registry. ERA-EDTA is de Europese organisatie die zich bezighoudt met ontwikkeling van kennis, onderzoek en scholing op het gebied van nierziekten, en voor dat doel ook jaarlijks een van de grootste nefrologiecongressen ter wereld organiseert. Deze database wordt gecoördineerd vanuit Amsterdam. Maar de gegevens hieruit zijn niet te herleiden op individueel niveau, wat voor de huidige crisis wel nodig is.

Lees meer »

Het kan altijd erger »

'Wat gaan we doen?' De ochtendzon gluurt langs de zijkant van de gordijnen en verlicht de slaapkamer een beetje. Mijn man zucht. 'Tja' begint hij: 'anderhalve meter afstand houden lukt niet in de auto. Dat betekent dat ik moet stoppen met de traumabegeleidingen.' Ik draai mijn hoofd terug en staar naar de vensterbank. 'Dat heeft nogal wat consequenties' zeg ik somber. Hij knikt. 'Ik krijg nu al afmeldingen en verzoeken om begeleidingen tijdelijk te stoppen.' Ik zucht.

Lees meer »

Advies voor afweeronderdrukkers tijdens corona »

De richtlijncommissie van de Nederlandse Federatie voor Nefrologie (NFN) heeft een advies opgesteld voor de behandeilng met medicijnen van nier(transplantatie)patiënten tijdens de coronacrisis. De titel van het advies is 'Starten en aanpassen van immuunsuppressie voor nefrologische aandoeningen tijdens SARS-CoV2-epidemie'.

Lees meer »NierNieuws en zijn adverteerders maken soms gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.
Ons Pricaystatement vindt u hier