Mail: redactie@niernieuws.nl | 030 - 288 9994 | NL16 TRIO 0197 707866Reageer | Verstuur | Druk af   

Verhoogd sclerostine geen extra risico op hart- en vaataandoeningen

Door Merel Dercksen 

Na een niertransplantatie daalt de hoeveelheid sclerostine die nierpatiënten in hun bloed hebben vrij snel. Daarvoor is de stof, die een rol speelt in de bothuishouding, vaak verhoogd. Op korte termijn lijkt een hoge bloedspiegel van sclerostine voor dialysepatiënten juist gunstig: het gaat samen met een verlaagd risico op overlijden aan hart- en vaataandoeningen.

Sclerostine is een peptide, een soort klein eiwit, dat door botcellen wordt uitgescheiden. Een hoge bloedspiegel van deze stof remt de aanmaak van bot. Mensen met een nierfunctiestoornis hebben vaak te veel sclerostine in hun bloed. Het lijkt erop dat dit een rol speelt in het ontstaan van osteoporose die vaak optreedt bij nierfalen. Ook heeft het invloed op de calcificatie van vaatwanden, een ander onwenselijk symtoom bij nierfalen. Zwitserse onderzoekers vroegen zich af wat er gebeurt met de sclerostinespiegel wanneer nierpatiënten getransplanteerd worden.

Ze hebben deze spiegels gemeten bij 42 nierpatiënten: zowel voor hun transplantatie als op gezette tijden in het eerste jaar erna. Ook bepaalden ze de botdichtheid met behulp van röntgen. Bij alle patiënten was de sclerotinespiegel voor transplantatie verhoogd, met een gemiddelde van 62 pmol/l. Normale waarden liggen tussen de 20 en 30 pmol/l. Binnen 15 dagen na transplantatie daalde deze spiegel zodanig dat die bij sommige patiënten zelfs onder de ondergrens van de normaalwaarden uitkwam.

De daling die de onderzoekers zagen vertoonde een verband met de mate waarin de nierfunctie van de patiënten verbeterde. Ook zagen de onderzoekers dat de spiegel in de loop van een jaar weer wat steeg, maar nog steeds op een gemiddelde van 28 pmol/l bleef. Hoe hoger de spiegel voor de transplantatie, hoe groter de kans dat die in het eerste jaar na transplantatie weer steeg. De onderzoekers hebben geen verband gevonden tussen de sclerotinespiegel na transplantatie en de botdichtheid.

Terwijl de hoeveelheid sclerotine in het bloed snel daalt, blijven de spiegels van het bijschildklierhormoon, ook een maat voor de botstofwisseling, nog langer verhoogd. Intussen blijkt uit de Nederlandse NECOSAD-studie dat er bij dialysepatiënten nog wel een duidelijke relatie is tussen sclerostine en intact bijschildklierhormoon. Maar de eerste gedachte dat hoge spiegel van deze hormonen een sterke verstoring van de calciumfosfaathuishouding betekenen en daarom het risico op hart- en vaataandoeningen wel zullen verhogen, blijkt niet juist.

Onder de deelnemers aan de NECOSAD-studie liepen degenen met de hoogste sclerotinespiegels juist het minste risico om in de eerste anderhalf jaar na de start met dialyse te overlijden, zowel over all als aan hart- en vaatziekten. Na vier jaar is dit verschil vrijwel verdwenen. Of hier sprake is van een oorzakelijk verband, zal verder onderzocht moeten worden.

sterren Gepubliceerd: maandag 29-09-2014
Bron: Kidney & Blood Pressure Research | Nog geen reacties
Familie wel screenen bij zeldzame erfelijke nierstenen

Primaire hyperoxalurie is een zeldzame, erfelijke ziekte. De meeste patiënten krijgen de diagnose als ze al symptomen vertonen. Volgens recent Amerikaans onderzoek is het echter wenselijk om familieleden van patiënten te testen op de ziekte, ook als ze nog geen symptomen hebben. De ziekte kan dan eerder ontdekt worden, en de patiënt beter behandeld.

Primaire hyperoxalurie (PH) is een erfelijke stofwisselingsziekte, waarbij de lever te veel oxaalzuur aanmaakt. Het teveel aan oxaalzuur moet via de nieren en de urine worden uitgescheiden, maar in de nieren kan het zuur zich aan het aanwezige calcium verbinden, waardoor nierstenen kunnen ontstaan. De nieren, en overigens ook andere organen, kunnen met de tijd slechter gaan functioneren, zelfs tot nierfalen aan toe. De ernst van de symptomen verschillen echter van patiënt tot patiënt; sommige mensen hebben de ziekte zonder veel symptomen te vertonen. Het komt weinig voor, in Nederland zijn er ongeveer 100 patiënten.

Lees meer »

NN TV: De calciumpoortwachter TRPV5 in beeld »

Onderzoekers van de Radboud Universiteit Nijmegen zijn erin geslaagd de structuur van het ionkanaal TRPV5 in beeld te brengen. Dit eiwit bevindt zich in niercellen en regelt hoeveel calcium de cellen in en uit gaat. Dr. Jenny van der Wijst en Mark van Goor MSc vertellen hoe ze tot deze doorbraak zijn gekomen.

Nierstenen groeien net als kristallen »

Calciumoxalaatnierstenen, de meest voorkomende vorm, ontwikkelen zich net zoals steenachtige kristallen in de vrije natuur, schrijven geologen. Dat betekent dat er afwisselend periodes van afzetting en aangroeien en van weer oplossen plaatsvinden. Tot nu toe werd altijd gedacht dat nierstenen in het lichaam onoplosbaar zijn. Kristalvorming in de natuur is een dynamisch proces. Vanuit een kleine kern groeit het gesteente laag voor laag aan, maar tussentijds lost er ook weer een deel op.

Lees meer »NierNieuws en zijn adverteerders maken soms gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.
Ons Pricaystatement vindt u hier