Mail: redactie@niernieuws.nl | 030 - 288 9994 | NL16 TRIO 0197 707866Reageer | Verstuur | Druk af   

Zeven vragen aan kinderarts-kindernefroloog Linda Koster-Kamphuis

Door Redactie NierNieuws 

Linda Koster-Kamphuis (1964) werkt sinds
2002 als kinderarts-kindernefroloog in het
Radboudumc te Nijmegen. Linda studeerde
Geneeskunde aan de Erasmusuniversiteit in
Rotterdam. Zij volgde haar opleiding tot
kinderarts in Maastricht, waar zij ook haar
fellowship kindernefrologie startte. Dit
fellowship rondde ze af in Nijmegen. Als
kindernefroloog zet zij zich naast de reguliere
patiëntenzorg in voor het verbeteren van de
kwaliteit van zorg door haar werkzaamheden
als intern auditor bij het Instituut Waarborging
Kwaliteit en Veiligheid (IWKV). Het IWKV is
onderdeel van het Radboudumc.

Waarom is (kinder)nefrologie zo’n mooi vak
Kindernefrologie is een specialisme met vele kanten. Acute en chronische zorg. Nierziekten die we met behoud van nierfunctie kunnen behandelen en nierziekten die leiden tot nierinsufficiëntie. Technische kanten zoals bij dialyse en plasmafiltratie versus langdurige begeleiding van het kind met een chronische aandoening waarbij het hele functioneren (opgroeien, school, sociale contacten, functioneren van het gezin etc.) bedreigd wordt. Het hele kind staat centraal ook al is kindernefrologie een subspecialisme. En dit tijdens de gehele kinderperiode van 0 tot 18 jaar. 

Wat maakt u het meest en wat het minst gelukkig in uw werk
Ik word heel blij van een succesvolle niertransplantatie bij een kind met terminaal nierfalen. Elke transplantatie opnieuw is een spannende gebeurtenis. Dit is mogelijk door het werken in een multidisciplinair team, waarbij ieder zijn/haar kwaliteiten inzet. Zo bereik je de optimale behandeling voor de jeugdige nierpatiënt. Het minst gelukkig word ik van het niet kunnen ombuigen van een dramatisch ziektebeloop. Dat na alle beschikbare behandelopties het toch niet goed afloopt met de nierfunctie van het kind.

Welke gebeurtenis heeft in uw loopbaan de meeste indruk op u gemaakt
Gedurende mijn loopbaan zijn enkele (heel jonge) kinderen met terminaal nierfalen overleden aan de gevolgen van dit nierfalen in combinatie met complicaties tijdens hun dialysebehandeling. Het geeft een machteloos gevoel niet meer voor deze kinderen te kunnen doen. Ze zijn nog zo jong en kwetsbaar.

Op welke prestaties in uw werk bent u het meest trots
Dat wij met de inspanningen van ons gehele multidisciplinaire team de zorg voor het kind met nierfalen steeds verder verbeteren, waarbij wij nu ook heel jonge kinderen (vanaf ongeveer 2 jaar) met een levend gedoneerde volwassen nier kunnen transplanteren en wij een prachtige kinderdialyse-unit hebben van waaruit alle vormen van nierfunctievervangende therapie voor kinderen (ook heel jonge) beschikbaar zijn. Ons team en de faciliteiten waarover wij beschikken zijn een solide basis voor verdere optimalisatie van de behandeling van het kind met een nierziekte. En het minst dat je door organisatorische beperkingen niet altijd tegemoet kunt komen aan de behoeften en wensen van het kind met een nierziekte en die van zijn/haar omgeving.

Waar zou meer of juist minder onderzoek naar gedaan moeten worden
Er is meer onderzoek nodig op het gebied van kwaliteit van zorg. Wat is goede kwaliteit van zorg? Voor wie geldt dat? Het perspectief van de patiënt? Van de dokter? Van het ziekenhuis? Van de zorgverzekeraar? Hoe meten we de kwaliteit van de geleverde zorg? Mijns inziens voldoet het huidige registratiesysteem met talloze indicatoren niet. In de huidige tijd met concentratie van zorg, de macht van de zorgverzekeraar met inkoop van zorg gebaseerd op kwaliteitsparameters die als los zand aan elkaar hangen, is dit broodnodig. En waarnaar juist minder is een lastige vraag. Goed gekozen onderzoek is altijd relevant. Ik zou wel willen pleiten voor goed opgezet onderzoek, zodat de uitkomsten ook valide en bruikbaar zijn. 

Als u minister van Volksgezondheid was, wat zou u dan als eerste doen
Ik zou direct iets doen aan het huidige zorgstelsel en de marktwerking in de zorg. Zoals het zorgstelsel momenteel is ingericht, leidt dit niet tot verbetering van kwaliteit van zorg. Wel tot meer en meer bureaucratie, te veel macht van de zorgverzekeraars en stijging van kosten. Zorg is geen markt. Natuurlijk zou ik ook direct het donorregistratiesysteem aanpassen naar het actieve donor registratie systeem (ADR).

Ten slotte: waar bent u en wat doet u over tien jaar
Zoals ik het nu bekijk werk ik over tien jaar nog steeds als kinderarts-kindernefroloog. Het werken in een team met alle faciliteiten voor behandeling van kinderen met een nierziekte geeft mij veel voldoening. Ik hoop in de komende jaren mee te kunnen werken aan verdere verbetering van de zorg voor deze kinderen.


Dit is een artikel in een serie visies op het werkveld van professionals in de nierzorg. De artikelen verschijnen onregelmatig. Meewerken aan de serie? Mail naar redactie@niernieuws.nl

sterren Gepubliceerd: vrijdag 09-05-2014 | Nog geen reacties
Beterschappen start Gecombineerde Leefstijlinterventie gericht op nierpatiënten

Dat een gezonde leefstijl (gezonde voeding, voldoende beweging, slaap en ontspanning, stoppen met roken en alcohol matigen) belangrijk is, weten we al een tijd. Maar juist nu, tijdens deze COVID pandemie, is een gezonde leefstijl belangrijker dan ooit. De boodschap is 'Zorg goed voor jezelf. Gezond leven houdt je weerstand op peil. Je wordt minder snel ziek en bent beter beschermd tegen ziekmakende bacteriën en virussen, zoals het coronavirus. En als je toch ziek wordt, herstel je meestal sneller.' Tal van wetenschappelijke onderzoeken laten dit ook zien.

Voor wie zelf dit jaar ook een start wil maken met een gezondere leefstijl start Beterschappen met een leefstijlprogramma, de gecombineerde leefstijlinterventie (GLI). Speciaal voor nierpatiënten met een redelijke nierfunctie (30% of hoger) die een te hoog gewicht hebben (BMI van 25 of hoger) en graag willen afvallen. Het programma duurt twee jaar en je krijgt gedurende het gehele programma advies en begeleiding bij het aanleren van een gezonde leefstijl. Onder intensieve begeleiding van leefstijlcoach-diëtist Femke en fysiotherapeut Marieke werk je aan je gezondheid.

Lees meer »

Drijvende kracht achter donorwet publiceert boek: ‘Dat bepaal je zelf’ »

Vandaag, 5 februari 2021 verschijnt het boek ‘Dat bepaal je zelf’. Een onthullend boek over de tien jaar durende strijd voor een nieuwe Donorwet. ‘Dat bepaal je zelf' is geschreven door Ed van Eeden vanuit de ervaringen van Menno Loos. Van Eeden interviewde vele betrokkenen, onder wie Pia Dijkstra, Bruno Bruins, Frank de Grave en vele anderen.

Lees meer »

Verandering van symptomen belangrijk voor start dialyse »

Wat is het beste moment om te starten met dialyseren? Over deze vraag boog Cynthia Janmaat zich in haar promotie-onderzoek. Op 25 november j.l., verdedigde ze haar proefschrift waarin ze beschrijft hoe ze dichter bij een antwoord komt. In de praktijk blijkt regelmatig dat er patiënten zijn met een heel slechte nierfunctie, die daar nog nauwelijks last van hebben. Terwijl andere patiënten met een minder slechte nierfunctie juist meer symptomen ervaren.

Lees meer »NierNieuws en zijn adverteerders maken soms gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.
Ons Pricaystatement vindt u hier