Mail: redactie@niernieuws.nl | 030 - 288 9994 | NL16 TRIO 0197 707866Reageer | Verstuur | Druk af   

Faalt de nieuwste behandeling tegen hoge bloeddruk?

Door Jeroen van Setten 

Onderzoeksleider dr. P.J. Blankestijn

'We kunnen niet controleren of de ingreep eigenlijk wel goed gelukt is,' zegt de Utrechtse nefroloog dr. Peter Blankestijn. 'Dus als bij iemand de bloeddruk niet daalt, weten we niet precies waar dat door komt.' Blankestijn heeft het over renale denervatie. Eergisteren was het groot nieuws dat uit een vergelijkend Amerikaans onderzoek onder 530 personen geen positieve resultaten waren gebleken.

Bij renale denervatie worden door middel van een katheter een of meer zenuwen in de slagaders naar de nieren weggebrand. Het resultaat moet dan een daling van een ernstig verhoogde bloeddruk zijn. 'Dat is een methode die bij met medicijnen niet te behandelen patiënten al uit de vorige eeuw stamt en met succes werd gebruikt,' zegt de Utrechtse onderzoeker. 'Alleen doen we het nu, sinds vijf jaar, op een veel minder belastende en heel erg veilige manier met een katheter. Vroeger gebeurde dat met een open operatie.'

Veel onzekere factoren
Dat de resultaten van het Amerikaanse onderzoek tegenvallen en sommige lopende en geplande onderzoeken zelfs tijdelijk zijn stilgelegd, kan Blankestijn zich best voorstellen. 'De methode is natuurlijk heel erg nieuw en we weten dan ook heel erg veel nog niet. Dat maakt het ook buitengewoon lastig om het effect te meten.'

'Als ik over ons eigen onderzoek spreek - in Utrecht hebben tot nu toe ongeveer 110 mensen de behandeling ondergaan - zie ik de beperkingen op dit moment heel goed. De mensen die de we behandelen zijn bijvoorbeeld op de conventionele manier, met medicatie en leefstijlaanpassingen, onbehandelbaar. Dat betekent dat ze met drie verschillende medicijnen per dag nog steeds een veel te hoge bloeddruk hebben. Andere patiënten zijn misschien wel veel beter geholpen met deze methode, maar dat kunnen we dus niet nagaan.'

Er zijn in de loop van het onderzoek tot nu toe ruim 250 patiënten doorverwezen naar Utrecht voor renale denervatie. 'Daarvan viel er bij nader onderzoek alsnog meer dan de helft af. En dat terwijl de doorverwijzingen meestal door specialisten waren gedaan,' zegt Blankestijn. Kennelijk zijn de criteria toch niet zo helder. En er zijn nog veel meer onzekere factoren die in het geheel een rol spelen. 'Je weet maar nooit wie er wel of niet de medicijnen altijd braaf slikken bijvoorbeeld. Het is dus echt heel erg moeilijk om een eenduidige onderzoeksgroep te krijgen.'

Maar drie à vier behandelingen per centrum
Bij het Amerikaanse onderzoek waren 530 patiënten betrokken. 'Een enorme prestatie,' zegt Peter Blankestijn daarover. In het onderzoek kregen van elke drie patiënten twee de behandeling en een niet. Bij die derde patiënt, de controlepersoon, werd dan wel een katheter ingebracht maar gebeurde er verder niets mee. 'Op deze manier kun je het placebo-effect meten' zegt hij. Placebo-effect wil in dit geval zeggen dat de bloeddruk daalt ondanks het feit dat de renale denervatie niet is uitgevoerd.

Ook waren de behandelingen verdeeld over 100 verschillende centra. Dat betekent dat in elk centrum de behandeling gemiddeld maar 3 à 4 keer is uitgevoerd. Blankestijn vraagt zich af of dat niet erg weinig is. Alles bij elkaar vindt de Utrechter het heel jammer dat er zoveel negatieve publiciteit is ontstaan op dit punt in de ontwikkeling. 'Er moet nu juist meer onderzoek worden gedaan', vindt hij. 'Dit is een fase in het traject, die alleen maar duidelijker maakt dat het hard nodig is dat we ons richten op betere patiëntselectie - wie zou er baat bij kunnen hebben - en op het verfijnen van de ingreep zelf. Inmiddels werken we al met een nieuwe generatie katheters, en zullen we testen moeten ontwikkelen die ons kunnen helpen te controleren hoe de denervatie is uitgevoerd.'

Onderzoeken niet stilleggen
'De techniek schrijdt voort. Allerlei onderzoek geeft aan dat renale denervatie een heel nuttige behandeling kan zijn,' zegt Blankestijn. Het zwaartepunt van onderzoek zal wat hem betreft gaan liggen op het vaststellen van de patiëntgroepen die er baat bij kunnen hebben. 'En,' zegt hij, 'er zijn veel redenen om aan te nemen dat patiënten met een chronische nierfunctiestoornis, zo’n patiëntengroep zal zijn. Dit is dus absoluut niet het moment de onderzoeken te stoppen en ik verwacht dat eerlijk gezegd ook niet. Hier in Utrecht zetten we in ieder geval alles op alles om de behandeling tot een succes voor de toekomst te maken.'

Binnenkort praten de Nederlandse onderzoekers met de Amerikanen over de ontstane situatie en over de toekomst. Blankestijn ziet dat gesprek met vertrouwen tegemoet.

sterren Gepubliceerd: zaterdag 11-01-2014 | Nog geen reacties
Advies voor afweeronderdrukkers tijdens corona

De richtlijncommissie van de Nederlandse Federatie voor Nefrologie (NFN) heeft een advies opgesteld voor de behandeilng met medicijnen van nier(transplantatie)patiënten tijdens de coronacrisis. De titel van het advies is 'Starten en aanpassen van immuunsuppressie voor nefrologische aandoeningen tijdens SARS-CoV2-epidemie'. 

Eerder werd al bekend dat niertransplantaties worden uitgesteld omdat behandeling met afweeronderdrukkende medicijnen patiënten kwetsbaarder maakt voor ernstig verloop van een infectie met covid-19. Maar patiënten die al getransplanteerd zijn, kunnen niet zomaar met die behandeling stoppen. Daarnaast zijn er auto-immuun nierziekten waartegen immunosuppressiva gegeven worden, soms langdurig, soms acuut bij een opvlamming van de ziekte.

Uitgangspunt bij niertransplantatiepatiënten is dat aanpassing van immuunsuppressie in regionale centra alleen plaats zal vinden in nauw overleg met het transplantatiecentrum waarmee samengewerkt wordt. Daarnaast raadt de NFN behandelaars aan om regelmatig de nieuwste versie van het advies te bekijken: deze situatie is nog zo nieuw dat de inzichten nog kunnen veranderen.

Een van de belangrijkste adviezen voor behandelaars: overleg altijd met anderen over eventuele wijzigingen van de medicatie van je patiënt - er zijn tenslotte geen situaties 'volgens het boekje'. Dat geldt nog sterker voor patiënten: nooit op eigen houtje de medicatie veranderen.

Lees meer »

Nieuwe apps helpen bij corona-management »

Nu besmettingen met Covid-19 (corona) serieuze sociale gevolgen hebben en tot een zware belasting van de zorgsector hebben geleid, duiken er verschillende apps op die hier een beetje verlichting in proberen te brengen. Het doel is steeds in grote lijnen: zorgen dat mensen met verdachte symptomen tijdig contact opnemen met een zorgverlener, maar ook dat mensen met een gewone verkoudheid, dat niet onnodig doen.

Lees meer »

Voeding en dieet bij kinderen met een nierziekte »

Hoe zorg je ervoor dat kinderen en jongeren zich aan hun dieet houden? En wat doe je als kinderen door hun ziekte en dieet zo'n afkeer van eten hebben gekregen dat ze helemaal niet meer willen eten? Gelukkig zijn er diëtisten die de ouders en het kind kunnen begeleiden. Ze gaan met elkaar in gesprek en kiezen samen een passende behandeling om de nierfunctie zo lang mogelijk stabiel te houden. De achteruitgang van de nierfunctie is soms te vertragen door te letten op voeding.

Lees meer »NierNieuws en zijn adverteerders maken soms gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.
Ons Pricaystatement vindt u hier