Mail: redactie@niernieuws.nl | 030 - 288 9994 | NL16 TRIO 0197 707866Reageer | Verstuur | Druk af   

'Zelfmanagement' nog lang geen gelopen race

Door Jeroen van Setten 

Prof. dr. A.L. Francke, RN

Niet meer dan de helft van de professionals in de verpleging en verzorging vindt de eigen kennis en vaardigheden op het terrein van zelfmanagement van (chronisch zieke) patiënten voldoende. Volgens onderzoeksbureau NIVEL betekent dat een noodzaak tot veel extra scholing. Het NIVEL deed onderzoek naar zelfmanagement in opdracht van het ministerie van VWS.

Ongeveer 80% van de professionals in de verpleging en verzorging vindt preventie en het bevorderen van zelfmanagement een taak van de eigen beroepsgroep. Zo’n 60% vindt het ook leuk om hier in de toekomst meer tijd aan te gaan besteden. Maar omdat de helft van zichzelf denkt te weinig kennis te bezitten op dit gebied, zal er veel geïnvesteerd moeten worden in scholing, stelt het NIVEL op zijn website. 

Zelfmanagement kernbegrip
Preventie en zelfmanagement zijn kernbegrippen in het beleid van het ministerie van VWS. Zelfmanagement wordt omschreven als de vaardigheid van patiënten om in het dagelijks leven met de ziekte om te gaan en daarbij zelf oplossingen te zoeken voor problemen en 'de regie te houden over hun eigen leven'.

Het bevorderen van zelfmanagement wordt op dit moment vooral door HBO-opgeleide verpleegkundigen gedaan. Veel andere zorgprofessionals blijken daarvoor nog niet klaar, ondanks dat 80% het wel een taak van de eigen beroepsgroep vindt. Vooral voor sociaal-agogische begeleiders in de verstandelijk gehandicaptenzorg, die in toenemende mate cliënten met een chronische ziekte moeten begeleiden, is extra scholing wenselijk.

Nieuwe technologieën horen erbij
Er moet volgens NIVEL ook extra aadacht komen voor nieuwe technologieën, zoals eHealth en andere internettoepassingen. Maar op dit vlak zien zorgverleners volgens het NIVEL geen taak voor zichzelf weggelegd. NIVEL-programmaleider prof. Anneke Francke: 'Verpleegkundigen en verzorgenden zullen eHealth-interventies vaker willen gebruiken als ze er het nut van inzien voor hun patiënten en het de aantrekkelijkheid van hun werk ten goede komt. In scholingen moet daarom ook duidelijk worden dat door eHealth en nieuwe technologie mensen langer zelfredzaam kunnen blijven wonen.'

sterren Gepubliceerd: woensdag 30-10-2013 | Nog geen reacties
De maatschappelijk werker is er voor iedereen

In de eerste gesprekken die medisch maatschappelijk werker Laura Haasdijk met patiŽnten voert vragen mensen zich af waarom ze naar de maatschappelijk werker moeten. Het voelt alsof er iets met ze aan de hand is. Terwijl het maatschappelijk werk tot het standaard aanbod hoort bij een nierziekte, net zoals de diŽtiste, verpleegkundige en de dokter. Onlangs hebben de maatschappelijk werkers die werkzaam zijn in de nefrologie hun visie op wat zij doen en hoe ze willen werken vastgelegd in de zogeheten kwaliteitsstandaarden. Deze zijn voor iedereen gratis te downloaden.

'Het kost altijd eventjes, misschien wel een paar gesprekjes, voordat mensen gaan ervaren wat maatschappelijk werk kan betekenen. Je hebt heel vaak een klein stukje weerstand te overwinnen,' vertelt Haasdijk. Zij werkt in het HagaZiekenhuis in Den Haag en is voorzitter van de Vereniging Maatschappelijk Werk Nefrologie. Haar werk is eigenlijk tweeledig, zo legt ze dat aan patiŽnten uit. Een nierziekte heeft heel veel invloed op je gewone leven. Een maatschappelijk werker kan je op weg helpen met praktische dingen, en ook psychosociale ondersteuning bieden.

Lees meer »

De regie over je leven krijgen kan je leren »

De regie over je leven met een chronische ziekte krijgen, dat kan je leren. Zelfmanagement is het toverwoord.

Lees meer »

Andreas Vesalius en zijn fascinatie voor de nier »

In de 16e eeuw was de medische wetenschap nog steeds gebaseerd op de wijsheid van de klassieke oudheid. Wetenschappers uit dit verre verleden bepaalden nog altijd hoe er over het menselijk lichaam werd gedacht. Ruim 2000 jaar lang waren de bevindingen van Aristoteles over de medische wetenschap onbetwist. Hoewel Aristoteles en later zijn volgeling Galenus (Grieks/Romeins arts 129-199 n.Chr.

Lees meer »NierNieuws en zijn adverteerders maken soms gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.
Ons Pricaystatement vindt u hier