Mail: redactie@niernieuws.nl | 030 - 288 9994 | NL16 TRIO 0197 707866Reageer | Verstuur | Druk af   

Verloop nierziekte kind onafhankelijk van inkomen ouders

Door Merel Dercksen 

Als kinderen met chronische nierproblemen de juiste zorg ontvangen, maakt het, voor de snelheid waarmee hun nierfunctie achteruit gaat, niet uit of ze uit een arme of een rijke familie komen. Wel komt bij kinderen van goed verdienende ouders de bloeddruk sneller onder controle en groeien ze beter door tot een normale lengte.

Een lagere sociaaleconomische status is een risicofactor voor chronische nierproblemen, hoewel de sterkte van het verband per land verschilt. Ook het risico op verergering van de nierproblemen is groter voor mensen met een lagere status. Dat geldt in elk geval voor volwassenen. Hoewel het niet onaannemelijk is dat dit ook voor kinderen opgaat, is dat niet eerder expliciet onderzocht.

In Canada en de verenigde Staten loopt de CKiD-studie, naar kinderen en jongeren tot 16 jaar met lichte tot matig ernstige nierschade. Onderzoekers uit die landen hebben 572 van de deelnemende kinderen gevolgd. Daarbij vroegen ze naar het inkomen van het gezin waarin de kinderen woonden. Ze verdeelden de kinderen in drie categorieën: hoog inkomen (75.000 dollar per jaar of meer), gemiddeld of laag (30.000 dollar per jaar of minder).

Kinderen uit gezinnen met lage of gemiddelde inkomens aan het begin van het onderzoek behoorden vaker tot een etnische minderheid, hadden vaker een laag opgeleide moeder of een bijkomende aandoening naast hun verminderde nierfunctie. Ook waren ze vaker het resultaat van een 'afwijkende' zwangerschap of geboorte. De gemiddelde nierfunctie aan het begin van het onderzoek was daarentegen in alle inkomensgroepen vergelijkbaar.

De gemiddelde afname in nierfunctie per jaar verschilde iets tussen de groepen, maar die verschillen waren te klein om significant te zijn. De bloeddruk kwam in de loop van de tijd bij alle groepen kinderen beter onder controle, maar onder kinderen uit gezinnen met hoge inkomens ging dat wel wat sneller. In alle groepen kwamen ten slotte kinderen met een groeiachterstand voor. De kinderen van goed verdienende ouders liepen die achterstand gedeeltelijk weer in, maar kinderen uit lagere sociaaleconomische milieus niet.

De onderzoekers tekenen zelf aan dat inkomen niet een op een overeenkomt met sociaaleconomische status, en dat de kinderen die in deze studie zijn opgenomen niet representatief zijn voor kinderen met chronische nierschade die onverzekerd zijn of geen adequate zorg krijgen. Dat komt vaker voor onder gezinnen met een laag inkomen en onder deze kinderen zouden de uitkomsten heel goed anders kunnen zijn.

sterren Gepubliceerd: donderdag 26-09-2013
Bron: American Journal of Kidney Diseases | Nog geen reacties
Drijvende kracht achter donorwet publiceert boek: ‘Dat bepaal je zelf’

Vandaag, 5 februari 2021 verschijnt het boek ‘Dat bepaal je zelf’. Een onthullend boek over de tien jaar durende strijd voor een nieuwe Donorwet.

‘Dat bepaal je zelf' is geschreven door Ed van Eeden vanuit de ervaringen van Menno Loos. Van Eeden interviewde vele betrokkenen, onder wie Pia Dijkstra, Bruno Bruins, Frank de Grave en vele anderen.

Het verhaal geeft de impact weer van een volhardende burger die achter allerlei schermen vele touwtjes in handen had en wiens strakke regie uiteindelijk leidde tot een wetswijzing.

Menno Loos en Ed van Eeden, Dat bepaal je zelf – Tien jaar strijden voor een nieuwe Donorwet. Uitgeverij LoosBD, 356 pp, hardcover, prijs € 25.

Bestellen kan via deze link https://datbepaaljezelf.nl/

Achter de schermen: een nierbiopt beoordelen »

U ziet hen vrijwel nooit en toch zijn ze belangrijk voor nierpatiënten: pathologen. Een patholoog kan aan het weefsel van een nier(biopt) zien hoe groot nierschade is. En vaak ook wat de oorzaak van nierproblemen is. Neem een kijkje in het laboratorium van een patholoog in het nieuwste nummer van Wisselwerking, het tijdschrift van de Nierpatiënten Vereniging Nederland. De pathologen Jesper Kers en Tri Nguyen geven in tekst en beeld uitleg over hun werk.

Lees meer »

Huisdieren mogelijk bron van hepatitis E »

Huisdieren zijn veel vaker dan gedacht besmet (geweest) met het virus dat hepatitis E veroorzaakt, en zouden daarmee wel eens een bron van besmetting voor mensen kunnen zijn. Dit is voor gezonde mensen over het algemeen niet gevaarlijk, maar kan dat wel zijn voor mensen die een verminderde afweer hebben, bijvoorbeeld getransplanteerden. Vrij veel mensen hebben op enig moment in hun leven een infectie met het hepatitis E-virus, meestal niet ernstig.

Lees meer »NierNieuws en zijn adverteerders maken soms gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.
Ons Pricaystatement vindt u hier