Mail: redactie@niernieuws.nl | 030 - 288 9994 | NL16 TRIO 0197 707866Reageer | Verstuur | Druk af   

Seksuele intimidatie of empathisch vermogen

Weblog van Cor de Leeuw, dialyseverpleegkundige 

We leven in een maatschappij met vele gezichten. Er zijn pedofielen, verkrachters, mannen die misbruik maken van hun positie op het werk. Gelukkig zijn er ook mensen die troost willen bieden en oprecht door menselijk contact een ander willen ondersteunen.

We weten allemaal inmiddels wel wat wel en wat niet mag. Maar er zijn zaken die op de scheidslijn liggen tussen wat wel of niet kan. In die zaken is het een kwestie van: hoe interpreteer je dit en hoe wil je dit interpreteren. Een arm om iemands schouder om iemand na een slechtnieuwsgesprek te ondersteunen zou mijns inziens moeten kunnen. Als je dit niet zou doen dan betoon je jezelf een kil persoon. Verpleegkundigen werken vaak op het grensvlak tussen wat goed of fout geïnterpreteerd kan worden.  Zeker op de dialyseafdeling waar men elkaar veel tegenkomt in allerlei situaties en stemmingen.

Een verpleegkundige moet een vertrouwensband hebben met de patiënt om deze goed te kunnen begeleiden en te behandelen. Vertrouwen aangewakkerd door professioneel gedrag en handelen in het bewustzijn van de afhankelijkheid van de patiënt. Een verpleegkundige oefent op basis van kennis, niveau en behoefte van de patiënt haar of zijn vak uit. Binnen dit kader moet de verpleegkundige zich bewust zijn van zijn of haar professionele relatie. Wat voor de ene patiënt misschien normaal gedrag is, dat is voor een andere patiënt abnormaal gedrag van een verpleegkundige.

Is dit nu een zaak van op eieren lopen? Neen, dan overdrijf ik. Het is wel goed en noodzakelijk dat verpleegkundigen zich er ook bewust van zijn dat ze mensen zijn die inschattingsfouten kunnen maken. Ik ben afgelopen week getriggerd omtrent dit onderwerp doordat er binnen mijn sportvereniging een akkefiet was over een coach die positief gedrag vertoonde dat later door een speelster als negatief werd ervaren. Dan beschuldigd worden om grensoverschrijdend gedrag is een ernstige zaak die ieders integriteit schade kan doen. Wat kan wel en wat kan niet getolereerd worden?

Kan een mannelijke verpleegkundige een vrouw een aai over de bol geven omdat zij zo haar best heeft gedaan om haar ultrafiltratiedoel zo laag mogelijk te houden? Ik merk dat de maatschappij daar soms heel overspannen mee omgaat. Verpleegkundigen zijn veelal emotioneel fysieke karaktermensen die vanuit hun hart handelen. Ik zou graag ervaringen van patiënten en verpleegkundigen hierover willen vernemen. 

sterren Gepubliceerd: zaterdag 07-09-2013 | Reacties (2)

Reacties

Reageer op dit artikel

 • Klaver Hensbroek
  28-09-2013 02:19

  Beste Jenny,
  Jouw reactie op mijn open stelling kan ik me heel goed indenken. Maar hoe kijk je als vertrouwenspersoon tegenover een professionele "intieme" relatie aan als dialyseverpleegkundige met de dialysepatient die veelal meer ziet dan menig familielid. Met intiem, bedoel ik uiteraard geen seksuele relatie maar wel een vertrouwensrealtie zoals veel verpleegkundigen hebben met hun patient. Die emotionele fysieke verpleegkundige is mijn inziens een must in het team om een goede zorg te kunnen verlenen aan de dialysepatienten. Zij tonen inlevingsvermogen oftewel empathisch vermogen afgestemd op de behoefte van de patient.

 • Jenny (Apeldoorn)
  08-09-2013 15:41

  Beste Cor,
  als vertrouwenspersoon is mijn antwoord op je vraag: nee, dat kan niet. Het gaat niet zozeer om de intentie van degene die de aai geeft, maar om de manier waarop die aai overkomt bij degene die hem krijgt. Dat kan ontzettend verschillen, iedereen heeft een ander referentiekader, gevormd door opvoeding en ervaring. Daar kun je niet voorzichtig genoeg mee zijn. Seksuele intimidatie is een zwaarbeladen begrip dat ik niet gauw zal gebruiken, maar het verschil in positie tussen verpleger en patient is (afhankelijkheid!) te groot. Medeleven kan ook verbaal geuit worden, of door iemands hand even aan te raken. Zelfs op dat laatste is niet iedereen gesteld. Maar het aanraken van hoofd en schouders is over het algemeen echt taboe. En een 'aai over de bol' wordt vaak ook nog eens als kleinerend ervaren. Heel goed nadenken dus voor je reageert, want empathisch vermogen mag de professionele houding niet vertroebelen.
Advies voor afweeronderdrukkers tijdens corona

De richtlijncommissie van de Nederlandse Federatie voor Nefrologie (NFN) heeft een advies opgesteld voor de behandeilng met medicijnen van nier(transplantatie)patiënten tijdens de coronacrisis. De titel van het advies is 'Starten en aanpassen van immuunsuppressie voor nefrologische aandoeningen tijdens SARS-CoV2-epidemie'. 

Eerder werd al bekend dat niertransplantaties worden uitgesteld omdat behandeling met afweeronderdrukkende medicijnen patiënten kwetsbaarder maakt voor ernstig verloop van een infectie met covid-19. Maar patiënten die al getransplanteerd zijn, kunnen niet zomaar met die behandeling stoppen. Daarnaast zijn er auto-immuun nierziekten waartegen immunosuppressiva gegeven worden, soms langdurig, soms acuut bij een opvlamming van de ziekte.

Uitgangspunt bij niertransplantatiepatiënten is dat aanpassing van immuunsuppressie in regionale centra alleen plaats zal vinden in nauw overleg met het transplantatiecentrum waarmee samengewerkt wordt. Daarnaast raadt de NFN behandelaars aan om regelmatig de nieuwste versie van het advies te bekijken: deze situatie is nog zo nieuw dat de inzichten nog kunnen veranderen.

Een van de belangrijkste adviezen voor behandelaars: overleg altijd met anderen over eventuele wijzigingen van de medicatie van je patiënt - er zijn tenslotte geen situaties 'volgens het boekje'. Dat geldt nog sterker voor patiënten: nooit op eigen houtje de medicatie veranderen.

Lees meer »

Nieuwe apps helpen bij corona-management »

Nu besmettingen met Covid-19 (corona) serieuze sociale gevolgen hebben en tot een zware belasting van de zorgsector hebben geleid, duiken er verschillende apps op die hier een beetje verlichting in proberen te brengen. Het doel is steeds in grote lijnen: zorgen dat mensen met verdachte symptomen tijdig contact opnemen met een zorgverlener, maar ook dat mensen met een gewone verkoudheid, dat niet onnodig doen.

Lees meer »

Voeding en dieet bij kinderen met een nierziekte »

Hoe zorg je ervoor dat kinderen en jongeren zich aan hun dieet houden? En wat doe je als kinderen door hun ziekte en dieet zo'n afkeer van eten hebben gekregen dat ze helemaal niet meer willen eten? Gelukkig zijn er diëtisten die de ouders en het kind kunnen begeleiden. Ze gaan met elkaar in gesprek en kiezen samen een passende behandeling om de nierfunctie zo lang mogelijk stabiel te houden. De achteruitgang van de nierfunctie is soms te vertragen door te letten op voeding.

Lees meer »NierNieuws en zijn adverteerders maken soms gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.
Ons Pricaystatement vindt u hier