Mail: redactie@niernieuws.nl | 030 - 288 9994 | NL16 TRIO 0197 707866



Reageer | Verstuur | Druk af   

Verplicht thuis dialyseren, omdat dat goedkoper is

Weblog van Cor de Leeuw, dialyseverpleegkundige 

Tot op heden is de invloed van zorgverzekeringen heel beperkt geweest op uw keuze van te krijgen zorg. Natuurlijk bepalen de aanvullende pakketten uw keuzes welke zorg u kiest, maar het basispakket is overal hetzelfde. De zorgverzekeringen hebben een heel drukke tijd achter de rug met het invoeren van het nieuwe wettelijke zorgstelsel. Nu zij hun zaken meer op orde hebben en het Ministerie van VWS zijn handen meer terugtrekt van subsidiëring van hele dure zorg, waaronder de dialysezorg valt, komt hun focus steeds meer te liggen op controle op de zorgfinanciën.

De komende jaren zullen steeds meer zorggebruikers merken wat de invloed van de zorgverzekeraars is. Keuzes van behandelingen zijn niet meer zo vrij als het wel lijkt. De specialisten zullen daar ook mee te maken krijgen. Dit is allemaal politiek beleid om de kosten van de zorg naar beneden te krijgen. Beleid gericht op marktwerking en minder zeggenschap voor patiënt en zijn behandelaar.

Het is en blijft een delicate kwestie die ik hier te berde breng. Want waar gaat het nu werkelijk over in deze overspannen zorgmaatschappij? Gaat het om gelduitgaven door het rijk, of gaat het om kwaliteit van zorg. De huidige politieke stroming die het land bestuurt, heeft zijn zinnen gezet op bezuiniging met een verhoging van de kwaliteit van de zorg. Mijns inziens een contradictio in terminis.

U begrijpt, ik ben geen voorstander van de huidige marktwerking. Ondanks de marktwerking stijgen nog ieder jaar de kosten voor de gezondheidszorg. Als dit zo zou doorgaan dan betalen we een godsvermogen voor onze zorg over tig jaar. Is niet alles terug te voeren op onze hebberigheid. Oei, ik snij nu wel een heel gevaarlijk onderwerp aan, maar mijn columns schrijf ik om de lezer te prikkelen om reactie te geven.

Ik zal u proberen uit te leggen wat ik versta onder de hebberigheid. Ik versta eronder de mentaliteit om voor ieder wissewasje een dokter te raadplegen, ik versta eronder de gewoontewording om rechten te ontlenen voor iedere zorgbehoefte. We zijn toch wel doorgeslagen met onze aangeleerde zorgrechten. Ook het feit dat managers en specialisten een groot deel van de ruif van de zorggelden opeisen is een groot punt van irritatie.

Zorgmanagers die zichzelf terugverdienen door te bezuinigen op de werkvloer. De politiek roept al jaren daar invloed te willen uitoefenen. Tot op heden is dat nauwelijks gelukt. Ja, oud-minister Wouter Bos houdt zich netjes aan de Balkenendenorm qua salaris, maar ik ben benieuwd wat zijn bonussen zullen zijn. Allerlei wetenschappelijke mensen hebben al gepleit om de marktwerking een halt toe te roepen. In de tandartszorg heeft het kabinet wel de marktwerking stopgezet naar aanleiding van excessen. Beste maatschappij, laten wij proberen om meer nadruk te leggen op positieve eigenschappen van de mens. Solidariteit, respect en waardigheid van de mens zijn inspiraties om een sociale samenleving te creëren.

Wat kan dit beleid betekenen voor de dialysepatiënt? Naar alle waarschijnlijkheid komt er meer focus te liggen op de thuisdialyse omdat dat goedkoper is voor de zorgverzekeraar en dus uiteindelijk ook voor de zorggebruiker. Dat kan tienduizenden euro’s schelen per jaar per dialysepatiënt. De dialysemarkt die gestuurd wordt door het spel van vraag en aanbod zal in de komende jaren wijzigen. Wat zal er gebeuren als de draagbare kunstnier een succes blijkt te zijn? Wat zal er gebeuren als thuisdialyse geen keuze meer wordt maar een suggestieve 'must'. De dialysebehandeling blijft uiteraard voor de nierpatiënt bestaan, maar de vorm waarin zal in de komende jaren mijns inziens een beleidswijziging ondergaan.

Wat vindt u van mijn column?

sterren Gepubliceerd: zondag 14-07-2013 | Reacties (4)

Reacties

Reageer op dit artikel

 • Sandra walker, Scarisbrick
  15-07-2013 11:44

  Als thuis dialyserende met een Nxstage machine, ben ik erg gelukkig en voel me beter en onafhankelijker, dan ik me in 10 jaar (in-center)hemo en 5 jaar PD voelde. Misschien als er meer wordt gekeken naar de patient en diens behoeften dan naar de behoeften van de gezondheidszorg als 'werkverschaffer' en 'investeermogelijkheid' alleen, zouden allang meer mensen thuis dialyseren uit vrije keuze

 • tjark reininga, utrecht
  15-07-2013 09:45

  veel nierpatiŽnten zullen, denk ik, blij zijn met de mogelijkheid van thuisdialyse, want de frequente gang naar het dialysecentrum is allesbehalve een pretje en jaagt zowel hen zelf als hun (mantel)zorgers ook op hoge kosten.

  maar hoe waarschijnlijk is de door u verwachte ontwikkeling gezien de prijs van de dialyseapparatuur en de deskundigheid en training die voor het gebruik nodig is. mogen we werkelijk verwachten dat op niet al te lange termijn iedere dialysepatiŽnt over een eigen apparaat kan beschikken en over de deskundigheid - hoe beperkt misschien ook - die nodig is om die apparatuur aan te sluiten en te bedienen? of voorziet u reizende apparatuur waarmee mee dan ťťn patiŽnt wordt bediend? en wat zou dat betekenen voor transport en bediening van die kostbare apparatuur?
  en wat voor gevolgen heeft de overgang naar thuisdialyse voor de medische controles? en voor het contact tussen de patiŽnt en zijn verzorgers (zij het professionals of mantelzorgers)?

 • Henk , Dordrecht
  15-07-2013 07:48

  Ik ben net getransplanteerd en hoewel uitstekend geholpen door de specialisten heb ik, als oud kwaliteitsmanager in het bedrijfsleven nogal wat aan te merken op de manier van werken in de verpleging van het Erasmus MC. Niet dat die heel slecht is maar de verbeteringen liggen voor het oprapen en ik verbaasde me hogelijk dat er niet een kwaliteitssysteem in het Erasmus aanwezig is. Voor wat betreft de column, zeer waar alleen een beetje naief om uit te gaan van het beste van de mens. Keihard straffen bij fraude (boetes) en hele lagen managers weg. Verspilling en overdaad medicijnen en specialisten betalen in salaris in plaats van handelingen. Dat lost al heel veel op.

 • Mucha, Hoensbroek
  14-07-2013 12:14

  Cor je hebt volkomen gelijk alleen vergeet je een belangrijk aspect we leven in een kapitalistisch land en daar geldt maar een regel, geld, hoe meer hoe beter.
  Wij zijn als mens alleen belangrijk zolang de kapitalist aan ons kan verdienen.
  NierdialysepatiŽnten en tal van anderen waaronder kankerpatiŽnten zijn en blijven melkkoeien van de medische wereld.
  Maar laten we blij zijn dat we in Nederland wonen en toch hoop van harte dat de Eerste Kamer voor een keer laat zien dat het genoeg is met de plannen van Rutte. De bezuinigen op zorg en onderwijs zijn niet meer verantwoord om kwaliteit te garanderen.
  Ik hoop dan ook dat er een kabinetscrisis komt en dan moeten we gaan nadenken op wie we dan gaan stemmen!
  Nederland moet toch langzaam inzien dat het uitgavenpatroon van de overheid aan alle kanten rammelt. De uitgaven overstijgen ieder jaar de inkomsten en de staatsschuld blijft oplopen.
  Europanorm handhaven?
  Wat was het anders toen er nog de gulden was.
  Andere Europese landen helpen?




Weer grote prijs voor Martin de Borst

De Groningse nefroloog Martin de Borst, ontving zaterdag 6 juni de Stanley Shaldon Award for Young Investigators van de ERA-EDTA, de European Renal Association-European Dialysis and Transplant Association. De prijs, die bestaat uit onder andere een bedrag van 10.000 euro, werd uitgereikt tijdens het jaarlijkse ERA-EDTA congres dat dit jaar, vanwege de corona-pandemie, online plaatsvond in plaats van in Milaan.

Het onderzoek van De Borst richt zich op het ontwikkelen van nieuwe behandelingen voor patiŽnten met chronische nierschade. In diverse nationale en internationale onderzoekssamenwerkingen onderzoekt hij hoe ontregelingen in bot- en mineraalhuishouding, onder andere door een tekort aan magnesium en een teveel aan fosfaat, bijdragen aan het ontstaan van hart- en vaatziekten bij nierpatienten. Ook is hij een van de leiders van een door de Nierstichting gefinancierd landelijk onderzoek naar het effect van kaliumsupplementen als mogelijke behandeling voor nierfunctie verlies.

Een belangrijk deel van het onderzoek voert De Borst uit binnen TransplantLines, een grootschalig biobank-onderzoek van het UMCG waarin veel gegevens worden verzameld van donoren en getransplanteerden. Deze informatie is van grote waarde om bijvoorbeeld beter te begrijpen hoe afstoting ontstaat Ė hierover publiceerde &

Lees meer »

Helft Nederlanders heeft keuze vastgelegd in donorregister »

Op 2 januari 2020 stond 49 procent van de Nederlandse bevolking van 18 jaar of ouder geregistreerd in het Donorregister. Dat zijn 6,9 miljoen mensen, 556 duizend meer dan op 2 januari 2019. De toename van het aantal toestemmingen met of zonder donatiebeperking is meer dan de jaren daarvoor. Het aantal mensen dat expliciet geen toestemming voor orgaandonatie geeft, nam ook meer toe dan de jaren daarvoor. Dat blijkt uit cijfers van het CBS en het Donorregister.

Lees meer »

Wisselwerking: Levende donatie na covid-19 »

'Kun je nog donor zijn als je corona hebt gehad?' Dat vroeg Carla zich in lichte paniek af. Zij werkt in de thuiszorg en liep als een van de eersten COVID-19 op tijdens de verzorging van een van haar cliënten. Een relatief milde variant, hoewel de koorts door haar lijf gierde. 'Gelukkig was er geen ziekenhuisopname nodig, zoals bij Boris Johnson', zegt ze nu.

Lees meer »







NierNieuws en zijn adverteerders maken soms gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.
Ons Pricaystatement vindt u hier