Mail: redactie@niernieuws.nl | 030 - 288 9994 | NL16 TRIO 0197 707866Reageer | Verstuur | Druk af   

Tijdelijk geen doorbloeding bij niertransplantatie leidt tot chronische afstoting

Door Albert de Vreede 

Een traag op gang komende nier waarbij dialyse nodig is in de eerste week na transplantatie, is meestal het gevolg van schade door een tijdelijk gestopte doorbloeding. Het komt regelmatig voor, zeker nu het aantal non-heart-beating donoren toeneemt. Een traag op gang komende nier heeft een grotere kans op acute afstoting en heeft gemiddeld een kortere levensduur. Het wordt nu steeds meer onderkend dat de oorzaak een voortdurende ontsteking is, die vorming van bindweefsel in de nier en daarmee functieverlies veroorzaakt. Dit proces staat ook wel bekend als een chronische afstoting.

Onderzoekers uit Denver in de Verenigde Staten hebben bij muizen gekeken naar de ontwikkeling van antistoffen nadat de nieren verminderd doorbloed zijn geweest. Die muizen zijn geopereerd waarbij de bloedaanvoer naar beide nieren voor een korte tijd is onderbroken. De operatie en de tijdelijke onderbreking van de bloedaanvoer naar de nieren veroorzaakt een stijging van ureum in het bloed en ook een verlies van gewicht dat na drie dagen weer normaliseert. Nierschade blijft beperkt tot schade aan de nierbuisjes.

Om te kijken wat deze tijdelijke onderbreking van de bloedtoevoer doet met het afweersysteem hebben de onderzoekers na de operatie een eiwit ingespoten en onderzocht hoe de aanmaak van antistoffen tegen dat eiwit wordt beïnvloed. Het blijkt dat er bij de muizen waarvan de bloedaanvoer naar de nieren afgesloten is geweest veel meer antistoffen worden aangemaakt dan bij controlemuizen die wel zijn geopereerd maar waar de bloedaanvoer naar de nieren niet is afgeklemd. Dat effect is specifiek voor het ingespoten eiwit en wordt veroorzaakt doordat er meer B-cellen komen die die antistoffen maken. De aanmaak van meer antistoffen is afhankelijk van een andere klasse van cellen uit het afweersysteem, de T-cellen, en kan door calcineurineremmers zoals cyclosporine geremd worden. De aanmaak van meer antistoffen is niet op te wekken door de doorbloeding van maar een van de twee nieren te blokkeren. Er worden kennelijk alleen meer antistoffen gemaakt als de nieren flink beschadigd zijn en er een stijging van het ureum in het bloed plaatsvindt.

Om het mechanisme van de aanmaak van meer antistoffen na onderbroken doorbloeding van de nieren verder te onderzoeken, hebben de onderzoekers gebruik gemaakt van muizen die een wezenlijk onderdeel (factor B) van het complementsysteem missen. Zonder dit onderdeel van het complementsysteem blijkt de toename van antistoffen niet op te treden. Het complementsysteem werkt waarschijnlijk via de activatie van een bepaalde groep van T-cellen met behulp van het cytokine interleukine-10. Muizen die dit cytokine missen vertonen ook niet de verhoogde aanmaak van antistoffen na onderbroken doorbloeding van de nieren.

Als de resultaten van de experimenten in muizen naar mensen vertaald kunnen worden, zou dit kunnen betekenen dat een tijdelijk gestopte doorbloeding van een getransplanteerde nier aanleiding geeft tot een toename van de productie van antistoffen tegen die nier. Daardoor kan de nier sneller afgestoten worden en minder lang meegaan. Het mechanisme voor de productie van meer antistoffen lijkt gebruik te maken van het complementsysteem en interleukine-10. Als dit juist is, zijn er ook middelen beschikbaar of relatief gemakkelijk te ontwikkelen om de schade aan de getransplanteerde nier te voorkomen.

sterren Gepubliceerd: dinsdag 07-05-2013
Bron: Journal of the American Society of Nephrology | Nog geen reacties
Thuis prikken voor medicijnspiegel

Een dried blood spot is niets anders dan een bloeddruppeltje uit een vingerprik op een kaartje. Thuis op de bank afgenomen en opgestuurd naar het lab. Herman Veenhof, ziekenhuisapotheker in opleiding en onderzoeker in het UMC Groningen, vraagt zich in zijn promotieonderzoek af of dit polibezoeken van transplantatiepatiënten kan vervangen. En als je toch naar de poli moet komen, kan het dan voor de artsen en voor de patiënten efficiënter? Op 24 februari zal hij zijn proefschrift hierover verdedigen.

'Uit zo'n dried blood spot, ik gebruik bewust de Engelse term want dat doet iedereen, kunnen we creatinine en de vijf meest gebruikte immunosuppressiva meten', legt Veenhof uit. Een patiënt kan zelf thuis bloed prikken en een enkel druppeltje opsturen naar het lab waar het geanalyseerd wordt. De vraag is echter of dit net zo goed en betrouwbaar is als de gewone methode, de buisjes bloed die al twintig jaar worden geprikt en geanalyseerd?

Om antwoord op die vraag te vinden heeft Veenhof transplantatiepatiënten op de prikpoli gevraagd om op hetzelfde tijdstip, tijdens de afname van het buisje bloed, ook een dried blood spot te prikken. Wat bleek? De labwaardes uit een buisje bloed en uit de dried blood spots die op hetzelfde tijdstip geprikt waren, kwamen goed overeen.

Lees meer »

Nier kan na acute schade soms toch getransplanteerd worden »

Veel donornieren van overleden donoren worden meteen afgeschreven omdat de donor acuut nierfalen (Acute Kidney Injury - AKI) had. Recent Amerikaans onderzoek suggereert echter dat een aantal van deze afgeschreven donornieren nog goed getransplanteerd hadden kunnen worden. In Amerika staan ongeveer 95.000 mensen op de wachtlijst voor een donornier. Per jaar vallen ongeveer 9.000 wachtenden af, omdat zij overlijden, of te veel achteruit gaan om nog een nier te ontvangen.

Lees meer »

Schommeling medicijnspiegel beïnvloedt afweercellen na transplantatie »

Patiënten hebben zelf aardig wat invloed op een goede afloop na een niertransplantatie door hun medicijnen elke dag trouw in de dezelfde dosis en op hetzelfde tijdstip in te nemen. Als ze dat niet doen, dan kunnen schommelingen in de bloedwaardes van de afweeronderdrukkende medicijnen ertoe leiden dat de nieuwe nier minder goed werkt en in het ergste geval wordt afgestoten. Maar ook patiënten die hun medicijnen wel altijd netjes op tijd innemen kunnen schommelende bloedwaardes hebben.

Lees meer »NierNieuws en zijn adverteerders maken soms gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.
Ons Pricaystatement vindt u hier