Mail: redactie@niernieuws.nl | 030 - 288 9994 | NL16 TRIO 0197 707866Reageer | Verstuur | Druk af   

Tijdelijk geen doorbloeding bij niertransplantatie leidt tot chronische afstoting

Door Albert de Vreede 

Een traag op gang komende nier waarbij dialyse nodig is in de eerste week na transplantatie, is meestal het gevolg van schade door een tijdelijk gestopte doorbloeding. Het komt regelmatig voor, zeker nu het aantal non-heart-beating donoren toeneemt. Een traag op gang komende nier heeft een grotere kans op acute afstoting en heeft gemiddeld een kortere levensduur. Het wordt nu steeds meer onderkend dat de oorzaak een voortdurende ontsteking is, die vorming van bindweefsel in de nier en daarmee functieverlies veroorzaakt. Dit proces staat ook wel bekend als een chronische afstoting.

Onderzoekers uit Denver in de Verenigde Staten hebben bij muizen gekeken naar de ontwikkeling van antistoffen nadat de nieren verminderd doorbloed zijn geweest. Die muizen zijn geopereerd waarbij de bloedaanvoer naar beide nieren voor een korte tijd is onderbroken. De operatie en de tijdelijke onderbreking van de bloedaanvoer naar de nieren veroorzaakt een stijging van ureum in het bloed en ook een verlies van gewicht dat na drie dagen weer normaliseert. Nierschade blijft beperkt tot schade aan de nierbuisjes.

Om te kijken wat deze tijdelijke onderbreking van de bloedtoevoer doet met het afweersysteem hebben de onderzoekers na de operatie een eiwit ingespoten en onderzocht hoe de aanmaak van antistoffen tegen dat eiwit wordt beïnvloed. Het blijkt dat er bij de muizen waarvan de bloedaanvoer naar de nieren afgesloten is geweest veel meer antistoffen worden aangemaakt dan bij controlemuizen die wel zijn geopereerd maar waar de bloedaanvoer naar de nieren niet is afgeklemd. Dat effect is specifiek voor het ingespoten eiwit en wordt veroorzaakt doordat er meer B-cellen komen die die antistoffen maken. De aanmaak van meer antistoffen is afhankelijk van een andere klasse van cellen uit het afweersysteem, de T-cellen, en kan door calcineurineremmers zoals cyclosporine geremd worden. De aanmaak van meer antistoffen is niet op te wekken door de doorbloeding van maar een van de twee nieren te blokkeren. Er worden kennelijk alleen meer antistoffen gemaakt als de nieren flink beschadigd zijn en er een stijging van het ureum in het bloed plaatsvindt.

Om het mechanisme van de aanmaak van meer antistoffen na onderbroken doorbloeding van de nieren verder te onderzoeken, hebben de onderzoekers gebruik gemaakt van muizen die een wezenlijk onderdeel (factor B) van het complementsysteem missen. Zonder dit onderdeel van het complementsysteem blijkt de toename van antistoffen niet op te treden. Het complementsysteem werkt waarschijnlijk via de activatie van een bepaalde groep van T-cellen met behulp van het cytokine interleukine-10. Muizen die dit cytokine missen vertonen ook niet de verhoogde aanmaak van antistoffen na onderbroken doorbloeding van de nieren.

Als de resultaten van de experimenten in muizen naar mensen vertaald kunnen worden, zou dit kunnen betekenen dat een tijdelijk gestopte doorbloeding van een getransplanteerde nier aanleiding geeft tot een toename van de productie van antistoffen tegen die nier. Daardoor kan de nier sneller afgestoten worden en minder lang meegaan. Het mechanisme voor de productie van meer antistoffen lijkt gebruik te maken van het complementsysteem en interleukine-10. Als dit juist is, zijn er ook middelen beschikbaar of relatief gemakkelijk te ontwikkelen om de schade aan de getransplanteerde nier te voorkomen.

sterren Gepubliceerd: dinsdag 07-05-2013
Bron: Journal of the American Society of Nephrology | Nog geen reacties
Huisdieren mogelijk bron van hepatitis E

Huisdieren zijn veel vaker dan gedacht besmet (geweest) met het virus dat hepatitis E veroorzaakt, en zouden daarmee wel eens een bron van besmetting voor mensen kunnen zijn. Dit is voor gezonde mensen over het algemeen niet gevaarlijk, maar kan dat wel zijn voor mensen die een verminderde afweer hebben, bijvoorbeeld getransplanteerden.

Vrij veel mensen hebben op enig moment in hun leven een infectie met het hepatitis E-virus, meestal niet ernstig. Maar wie een verminderde afweer heeft, bijvoorbeeld door de medicatie die transplantatiepatiënten gebruiken, kan er wel heel ziek van worden. Er zijn verschillende vormen van het virus: sommige komen alleen bij mensen voor, maar andere types circuleren ook onder wilde en gedomesticeerde dieren. De idee is dat mensen vooral besmet raken via varkens, of door (onvoldoende verhitte) varkenslever te eten. Maar Rotterdamse onderzoekers dachten dat er mogelijk nog een andere besmettingsweg is, omdat er zo veel mensen zijn die ooit besmet raken. Terwijl het virus niet makkelijk van mens tot mens wordt overgedragen.

Ze hebben, in samenwerking met de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht en Wageningen Universiteit, het bloed van honden, katten en paarden onderzocht. Daaruit blijkt dat 15 tot 20% van deze huisdieren antistoffen tegen het virus in het bloed heeft, en dus ooit besmet is geweest. Waarschijnlijk doordat er varkenslever verwerkt is in het voer.

Lees meer »

Kunnen ouderen met minder medicatie toe?  »

Ouderen die een nieuwe nier krijgen hebben veel minder vaak een afstoting dan jonge mensen. Als ze de eerste drie maanden na de transplantatie geen afstoting hebben gehad, dan is de kans ook klein dat dat nog gaat gebeuren. Dat ouderen minder vaak een afstoting hebben komt waarschijnlijk vooral doordat hun immuunsysteem minder goed werkt. Ouderen krijgen echter doorgaans wel dezelfde hoeveelheid medicatie als jongere mensen.

Lees meer »

Advies voor afweeronderdrukkers tijdens corona »

De richtlijncommissie van de Nederlandse Federatie voor Nefrologie (NFN) heeft een advies opgesteld voor de behandeilng met medicijnen van nier(transplantatie)patiënten tijdens de coronacrisis. De titel van het advies is 'Starten en aanpassen van immuunsuppressie voor nefrologische aandoeningen tijdens SARS-CoV2-epidemie'.

Lees meer »NierNieuws en zijn adverteerders maken soms gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.
Ons Pricaystatement vindt u hier