Mail: redactie@niernieuws.nl | 030 - 288 9994 | NL16 TRIO 0197 707866Reageer | Verstuur | Druk af   

'Sociale aspecten en wachttijd belangrijkst bij toewijzen donornieren'

Door Merel Dercksen 

Dat jongeren voorrang
krijgen op de wachtlijst kan
op brede steun rekenen

De laatste tijd zijn de criteria voor het toekennen van een donornier in veel landen gewijzigd. Zo ook in Groot-Brittannië. Waar eerst vooral HLA-matching van groot belang was, worden nu wachttijd en ook leeftijd van de ontvanger meegenomen. Britse wetenschappers hebben onderzocht wat de verschillende betrokken groepen hiervan denken, ook ten aanzien van toekomstig toewijzingsbeleid.

Zij stelden vragenlijsten op (Discrete Choice Experiment questionnaires) waarmee ze de ervaren prioriteiten rond niertransplantatie peilden onder verschillende groepen betrokkenen. Ze ondervroegen patiënten, mantelzorgers, levende donoren en verwanten van overleden donoren, en professionele zorgverleners. De aspecten waar ze zich op richtten waren onder andere wachttijd, HLA-match tussen de weefsels van donor en ontvanger, of de patiënt iemand heeft die afhankelijk van hem is, en ziektes die de te verwachten overleving beïnvloeden in duur of kwaliteit.

De patiëntgroep vond dat alle bevraagde aspecten mee moeten wegen in de vraag aan wie een beschikbare donornier moet worden toegewezen. Alleen een matig ernstige ziekte die de te verwachten levenskwaliteit beïnvloedt was voor de patiënten geen reden om iemand lager of hoger op de wachtlijst te plaatsen dan een nierpatiënt zonder andere aandoening. Ook de meeste andere ondervraagden vonden dat vrijwel alle aspecten mee moeten wegen. Opvallend genoeg vonden alleen de professionele zorgverleners, en blanke patiënten, dat ontvangers met een betere weefselmatching voorrang moeten krijgen boven anderen.

De onderzoekers concluderen dat de huidige praktijk, die uit 2006 stamt en jongeren en mensen met een lange wachttijd bevoordeelt, op brede steun kan rekenen. Maar, zeggen ze, er moet wel verder naar gekeken worden gezien de verschillen tussen blanke patiënten en degenen uit etnische minderheden. Ook zouden, anders dan nu, potentiële ontvangers die de zorg voor een ander hebben mogelijk hoger op de wachtlijst terecht moeten komen.

sterren Gepubliceerd: maandag 25-02-2013
Bron: BMC Nephrology | Nog geen reacties
Donatie na euthanasie geeft waardevolle betekenis

Orgaandonatie na euthanasie is een zeer waardevolle procedure voor mensen die na hun overlijden iets willen betekenen voor één of meerdere patiënten die op de wachtlijst staan voor een gezond orgaan. Dat concludeert promovendus, jurist en anesthesioloog (i.o.) Jan Bollen van het Maastricht UMC+.

Tussen 2002 (het jaar dat euthanasie wettelijk mogelijk werd) en 2018 ondergingen 81.418 patiënten in Nederland en België euthanasie. In Nederland koos de eerste patiënt er in 2012 voor om zijn organen ter beschikking te stellen na euthanasie. Vanwege eventuele ethische en juridische obstakels werd in de jaren daarna terughoudendheid in acht genomen. In 2015 leidde de wens van een man uit Nijmegen de na euthanasie zijn nieren wilde afstaan, en de reactie van ziekenhuizen daarop, nog tot veel commotie. Daarom stelden het Maastricht UMC+ en het Erasmus MC in dat jaar een gezamenlijke handreiking op voor de procedure. Twee jaar later werd een landelijke richtlijn aangeboden aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Inmiddels hebben bijna zestig mensen gekozen voor orgaandonatie na euthanasie.

Lees meer »

Verschillen binnen VS in acceptatie donornieren »

In de Verenigde Staten blijken nieren van overleden donoren relatief vaak te worden afgedankt als ze als minder ideaal materiaal voor transplantatie worden gezien, terwijl met deze donornieren patiënten hadden kunnen worden gered. Uit Amerikaans onderzoek blijkt nu dat er grote variatie is in de hoeveelheid donornieren die transplantatiecentra afkeuren, en dat centra die donornieren minder snel afkeuren, uiteindelijk nierpatiënten sneller transplanteren.

Lees meer »

Risico op hoge bloeddruk stijgt na nierdonatie »

Donoren van een nier lopen een hoger risico hypertensie te ontwikkelen dan vergelijkbare, gezonde niet-donoren. Dit blijkt uit een recent onderzoek, uitgevoerd aan de Johns Hopkins universiteit (Baltimore, VS, iets ten noordoosten van Washington DC). De onderzoekers bekeken de gegevens van 1295 levende donoren, gemiddeld 6 jaar na hun nierdonatie, en zetten die af tegen de gegevens van 8233 gezonde niet-donoren.

Lees meer »NierNieuws en zijn adverteerders maken soms gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.
Ons Pricaystatement vindt u hier