Mail: redactie@niernieuws.nl | 030 - 288 9994 | NL16 TRIO 0197 707866Reageer | Verstuur | Druk af   

'Sociale aspecten en wachttijd belangrijkst bij toewijzen donornieren'

Door Merel Dercksen 

Dat jongeren voorrang
krijgen op de wachtlijst kan
op brede steun rekenen

De laatste tijd zijn de criteria voor het toekennen van een donornier in veel landen gewijzigd. Zo ook in Groot-Brittannië. Waar eerst vooral HLA-matching van groot belang was, worden nu wachttijd en ook leeftijd van de ontvanger meegenomen. Britse wetenschappers hebben onderzocht wat de verschillende betrokken groepen hiervan denken, ook ten aanzien van toekomstig toewijzingsbeleid.

Zij stelden vragenlijsten op (Discrete Choice Experiment questionnaires) waarmee ze de ervaren prioriteiten rond niertransplantatie peilden onder verschillende groepen betrokkenen. Ze ondervroegen patiënten, mantelzorgers, levende donoren en verwanten van overleden donoren, en professionele zorgverleners. De aspecten waar ze zich op richtten waren onder andere wachttijd, HLA-match tussen de weefsels van donor en ontvanger, of de patiënt iemand heeft die afhankelijk van hem is, en ziektes die de te verwachten overleving beïnvloeden in duur of kwaliteit.

De patiëntgroep vond dat alle bevraagde aspecten mee moeten wegen in de vraag aan wie een beschikbare donornier moet worden toegewezen. Alleen een matig ernstige ziekte die de te verwachten levenskwaliteit beïnvloedt was voor de patiënten geen reden om iemand lager of hoger op de wachtlijst te plaatsen dan een nierpatiënt zonder andere aandoening. Ook de meeste andere ondervraagden vonden dat vrijwel alle aspecten mee moeten wegen. Opvallend genoeg vonden alleen de professionele zorgverleners, en blanke patiënten, dat ontvangers met een betere weefselmatching voorrang moeten krijgen boven anderen.

De onderzoekers concluderen dat de huidige praktijk, die uit 2006 stamt en jongeren en mensen met een lange wachttijd bevoordeelt, op brede steun kan rekenen. Maar, zeggen ze, er moet wel verder naar gekeken worden gezien de verschillen tussen blanke patiënten en degenen uit etnische minderheden. Ook zouden, anders dan nu, potentiële ontvangers die de zorg voor een ander hebben mogelijk hoger op de wachtlijst terecht moeten komen.

sterren Gepubliceerd: maandag 25-02-2013
Bron: BMC Nephrology | Nog geen reacties
Implementatie nieuwe donorwet uitgesteld om corona

De nieuwe donorwet zal, zoals gepland, vanaf 1 juli dit jaar van kracht zijn. Maar het aanschrijven van mensen die nog niets hebben laten vastleggen, wordt met twee maanden uitgesteld. De reden hiervoor is de drukte als gevolg van de covid-19-epidemie (coronacrisis). Dat schrijft Martin van Rijn, minister voor Medische Zorg, in een brief aan de Tweede Kamer.

Van Rijn schrijft: 'De crisis betekent met name dat er minder ruimte beschikbaar is om dit onderwerp onder de aandacht te brengen. Praktisch doordat bijvoorbeeld fysieke voorlichtingsbijeenkomsten gericht op moeilijker te bereiken doelgroepen, zoals de Donordialoog voor mensen met een migratieachtergrond en lezingen voor ouderen, momenteel niet mogelijk zijn.'

In april heeft het ministerie twee keer een zogeheten flitspeiling laten uitvoeren onder een deel van de bevolking. Beide keren vond een meerderheid van de respondenten dat de invoering van de wet door kon gaan zoals gepland. Daar komt bij dat het huidige register 'er niet op berekend is veel langer dan [na] 1 juli in de lucht te blijven'. Dat zou risico's en extra kosten met zich mee brengen. Mede hierom heeft de minister besloten de ingangsdatum van 1 juli wel aan te houden.

Lees meer »

Nieuwe donorwet: berichten van het Bootcongres »

Nog vier maanden, dan gaat de nieuwe donorwet in. Dat is niet alleen voor de 'gewone Nederlander' een verandering. Voor zorgverleners verandert er net zo goed van alles. En voor sommige mensen, bijvoorbeeld mensen met een verstandelijke beperking, is het nog een extra uitdaging om de beslissing te kunnen nemen die de nieuwe wet van ze vraagt.

Lees meer »

Oproep: Doneer 1 minuut »

Op dinsdag 14 januari doen nier-, lever-, en hartpatiënten uit heel Nederland, die op de wachtlijst staan voor een nieuw orgaan, een persoonlijke oproep: Laat je dierbaren weten of je donor wilt zijn. Dit onder de tag 'Doneer 1 minuut'. 50% van de Nederlanders bespreekt zijn donorwensen niet met naasten, wat kan leiden tot twijfel bij nabestaanden of een keuze voor donatie daadwerkelijk bewust was. Bijna driekwart van de nabestaanden weigert bij twijfel dan ook in te stemmen met donatie.

Lees meer »NierNieuws en zijn adverteerders maken soms gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.
Ons Pricaystatement vindt u hier