Mail: redactie@niernieuws.nl | 030 - 288 9994 | NL16 TRIO 0197 707866Reageer | Verstuur | Druk af   

Combinatiemedicatie niet levensverlengend bij uitgezaaide nierkanker

Door Merel Dercksen 

Een combinatie van verschillende medicijnen lijkt beter te werken tegen uitgezaaide nierkanker dan alleen bevacizumab (Avastin, Roche), maar levert geen significant langere overleving van de patiënten op. Wel is het aantal bijwerkingen groter. Sommige onderzoekers denken dat de grens bereikt is van wat er op deze manier tegen nierkanker gedaan kan worden.

Tijdens het Genitourinary Cancers Symposium hebben onderzoekers van het Dana-Farber Cancer Institute in Boston de resultaten bekendgemaakt van een onderzoek dat zij hebben uitgevoerd naar combinatietherapie bij uitgezaaid niercelcarcinoom. Een veel gebruikte methode bij het bestrijden van tumoren is zorgen dat er geen nieuwe bloedvaten in de tumor kunnen groeien, zodat er geen voedingsstoffen in de tumorcellen kunnen worden afgeleverd en deze afsterven. Van tevoren veronderstelden de onderzoekers dat wanneer zij met meerdere medicijnen die op verschillende manieren de groei van endotheelcellen in bloedvaten remmen (anti-angiogenesetherapie), de niertumoren zouden bestoken, ze ontsnappingsroutes zouden blokkeren die er nog wel zijn bij een behandeling met alleen bevacizumab. 

Om dit te testen hebben de onderzoekers een groep van 340 patiënten met uitgezaaid niercelcarcinoom behandeld met ofwel alleen bevacizumab, of een combinatie van twee van de drie medicijnen bevacizumab, temserolimus (Torisel, Pfizer) en sorafenib (Nexavar, Bayer). Geen van de patiënten was eerder behandeld met een mTOR-remmer (zoals sirolimus) of een medicijn dat de groei van bloedvaten remt. Wel waren de meeste patiënten geopereerd en hadden ze bijvoorbeeld immuuntherapie gekregen.

Alle drie de combinaties leken een betere respons op te roepen dan de monotherapie. Maar dat had geen gevolgen voor de overleving van de patiënten. De overlevingsduur van de patiënten waarin de ziekte niet erger werd (progressievrije overleving) liep tussen de vier groepen uiteen van gemiddeld 7,3 tot 11,3 maanden. Allemaal geen significant verschil met de 8,7 maanden van alleen bevacizumab. Wel kwamen er tot twee keer zoveel bijwerkingen voor bij de combinatietherapieën en waren die ook vaak ernstiger. Volgens onderzoeker dr. David McDermott was de combinatie van bevacizumab en sorafenib het meest effectief, maar konden de patiënten daar niet tegen. 

Hij ziet wel mogelijkheden om de combinatie van het remmen van de vasculaire endotheliale groeifactor (VEGF) en de VEGF-receptor tegelijkertijd, verder te onderzoeken.

Volgens commentator dr. Sandy Srinivas is mogelijk de tijd aangebroken om verder te kijken dan naar deze gerichte medicijnen om de overlevingskansen bij uitgezaaid niercelcarcinoom te verbeteren. 'We hebben een plafond bereikt met deze gerichte medicijnen. Het combineren van medicijnen uit dezelfde categorie of van medicijnen die op verschillende manieren gericht werken, blijft nu een uitdaging zonder toegevoegde waarde.'

Srinivas denkt dat een combinatie van anti-VEGF-therapie met immuuntherapie een alternatieve strategie is. De combinatie van bevacizumab en interferon alfa lijkt bijvoorbeeld wel een langere overleving op te leveren.

Het onderzoek staat beschreven op de website van de American Society of Clinical Oncology.

sterren Gepubliceerd: dinsdag 26-02-2013
Bron: Medpage Today | Nog geen reacties
'Voor operatie nier koelen heeft geen zin'

Bij een operatie waarbij een gedeelte van een nier wordt verwijderd, is het goed gebruik om die nier vooraf een aantal minuten te koelen, om weefselschade tegen te gaan. Uit Canadees onderzoek, gepresenteerd tijdens AUA Annual Meeting 2019, blijkt nu echter dat koelen geen effect heeft op het resultaat van de operatie.

Een operatie waarbij een gedeelte van een nier wordt verwijderd heet een partiële nefrectomie. Deze operatie wordt toegepast om nierkanker te behandelen, als de tumoren tenminste op een geschikte plaats zitten om de operatie uit te voeren. Tot nu toe is het goed gebruik om de nier voorafgaand aan de operatie te koelen, om de stofwisseling in de nier te vertragen, en daarmee weefselschade in de nier tegen te gaan. Van andere operaties is bekend dat koelen een positief effect heeft, dus de gedachte dat het nuttig is om voor een partiële nefrectomie ook te doen, is niet zo gek, hoewel het nog nooit experimenteel is onderzocht. Het koelen gebeurt door voorafgaand aan de operatie, na het afsluiten van de bloedtoevoer, een laag van 2 cm ijs rond de nier aan te brengen, en die na 10 minuten weer te verwijderen.

Het Canadese onderzoek had tot doel om uit te zoeken of het koelen voor een partiële nefrectomie nuttig was. De opzet was om zo dicht mogelijk bij een dubbelblind onderzoek te blijven als mogelijk, waarbij de uitvoerende artsen pas op het laatste moment te horen kregen of de nier was gekoeld of niet.

Lees meer »

Kans op nierfalen na operatie nierkanker verdubbeld »

Mensen met nierkanker bij wie beide nieren verwijderd worden, zijn als gevolg daarvan vanzelfsprekend nierpatiënt. Maar ook als maar een van de nieren geheel of zelfs gedeeltelijk uitgenomen wordt, is er een risico op nierfalen. Australische wetenschappers hebben uitgezocht hoe dit in de praktijk uitpakt. Het risico is klein maar aanwezig, en het maakt uit of de zieke nier helemaal verwijderd wordt, of dat een schoon deel kan blijven zitten.

Lees meer »

Oefennier uit 3D-printer maakt chirurg beter »

Tegenwoordig worden steeds meer operaties uitgevoerd met behulp van robotarmen, die door de chirurg bediend worden. Om het manipuleren van deze robotarmen tijdens een bepaalde operatie goed onder de knie te krijgen, moeten chirurgen voldoende trainen. Het trainen gebeurt in een trainingsomgeving, die een model van het te opereren orgaan bevat. Een Amerikaans model van een nier om een robot-ondersteunde gedeeltelijke nefrectomie uit te voeren, blijkt goed te voldoen.

Lees meer »NierNieuws en zijn adverteerders maken soms gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.
Ons Pricaystatement vindt u hier