Mail: redactie@niernieuws.nl | 030 - 288 9994 | NL16 TRIO 0197 707866Reageer | Verstuur | Druk af   

Analyseren, labelen, rapporteren

Weblog van Karen Schipper en Imke van Rooijen 

Het is de tijd van de analyses. De afgelopen tijd hebben wij veel nierpatiënten mogen spreken die ons hebben verteld hoe zij de keuze voor een dialysevorm hebben ervaren. Om deze informatie zo goed mogelijk te kunnen gebruiken, zijn er zogeheten 'inhoudsanalyses' van de interviews nodig.

Omdat onze blogserie een beeld wil geven van hoe wetenschappelijk onderzoek in de praktijk verloopt, is het leuk daar wat over te vertellen. Analyseren, je zou het als de kernactiviteit van een onderzoeker kunnen zien. Het is het bestuderen en interpreteren van gegevens om daarmee iets over de werkelijkheid te kunnen zeggen.

Nou klinkt dat behoorlijk vaag en breed, maar in de praktijk is het eigenlijk heel concreet. De interviews die wij met patiënten hebben gedaan, hebben wij met hun toestemming opgenomen op band. Deze geluidsopnames worden daarna letterlijk uitgetypt – wat een behoorlijke klus is. De meeste onderzoekers vinden dit eigenlijk het minst leuk werk van het hele traject. Die uitgetypte interviews, ook wel 'transcripten' genoemd, kun je gebruiken om na te gaan welke belangrijke thema's in het interview naar voren komen. Daarbij is het risico dat je iets mist veel minder groot dan wanneer je alleen aantekeningen zou gebruiken. Ook korte of terloops gemaakte opmerkingen kunnen namelijk heel belangrijk zijn!

Analyseren zou je als de kernactiviteit van een onderzoeker kunnen zien

De inhoudsanalyse van een interview kun je ook 'labelen' noemen. Wat wij doen is de tekst doorlezen en citaten die over het onderwerp gaan van een 'label' voorzien. Dat label geeft een bepaald thema aan, en dat thema zie je soms terug in verschillende interviews. Tot voor kort deden we dit labelen nog allemaal handmatig in een ouderwets softwareprogramma.

Dat was een hoop knip- en plakwerk: zie alle citaten van een bepaald thema maar eens in één document te krijgen! We kunnen nu echter gebruik maken van nieuwe ontwikkelingen. In dit project gebruiken wij een programma dat onthoudt welke labels je eerder hebt gebruikt, en welke citaten bij welk label horen. Zo heb je snel een gemakkelijk overzicht van de thema's die door patiënten zijn genoemd, per interview afzonderlijk en over alle interviews heen.

Dit is een basis voor het schrijven van de rapportage, maar ook een basis voor een extra check bij de doelgroep. Het overzicht van één interview gebruiken we namelijk om een samenvatting te maken die de geïnterviewde kan doornemen. Hij of zij krijgt dan de kans om op- of aanmerkingen te maken: wij zijn er dan meer zeker van dat wij het vertelde goed hebben geïnterpreteerd.

Het was een hoop knip- en plakwerk

Daarnaast gebruiken wij het overzicht van alle interviews als basis voor de focusgroepen, waarover wij in het vorige blog al spraken. In deze groepsgesprekken laten wij een grotere groep patiënten naar onze eerste analyses kijken. Hiermee kunnen wij ontdekken of zij de gevonden ervaringen delen, of dat de ervaringen juist wisselen. Wij willen immers een beeld krijgen van de ervaringen van een zo groot mogelijke groep patiënten.

De laatste stap is daarna het schrijven van de rapportage en nog veel belangrijker: zorgen dat er iets gedaan wordt met de bevindingen. Daarover de volgende keer meer!

sterren Gepubliceerd: vrijdag 11-01-2013 | Nog geen reacties
Nederland voert internationale database aan in strijd tegen COVID-19 bij nierpatiënten

Europese artsen en onderzoekers, onder Nederlandse aanvoering, hebben een internationale database opgezet. Hierin verzamelen ze gegevens van dialysepatiënten en getransplanteerden die met COVID-19 besmet zijn. Het doel is deze patiënten beter te kunnen behandelen.

Nierpatiënten behoren tot de risicogroep in de huidige pandemie. Hierbinnen zijn dialysepatiënten en degenen die afweeronderdrukkende medicatie slikken extra kwetsbaar. Het risico dat een infectie bij hen fataal afloopt, is reëel. Dr. Ron Gansevoort: 'We willen nagaan wat de prognose is van dialyse- en transplantatiepatiënten die COVID-19 positief zijn. Bovendien willen we nagaan wat risicofactoren zijn voor overlijden, in de hoop daaraan te kunnen sleutelen op korte termijn, zodat we prognose gunstig kunnen beïnvloeden.'

Er bestaat al een database met Europese gegevens over niervervangende therapie: de ERA-EDTA Registry. ERA-EDTA is de Europese organisatie die zich bezighoudt met ontwikkeling van kennis, onderzoek en scholing op het gebied van nierziekten, en voor dat doel ook jaarlijks een van de grootste nefrologiecongressen ter wereld organiseert. Deze database wordt gecoördineerd vanuit Amsterdam. Maar de gegevens hieruit zijn niet te herleiden op individueel niveau, wat voor de huidige crisis wel nodig is.

Lees meer »

Het kan altijd erger »

'Wat gaan we doen?' De ochtendzon gluurt langs de zijkant van de gordijnen en verlicht de slaapkamer een beetje. Mijn man zucht. 'Tja' begint hij: 'anderhalve meter afstand houden lukt niet in de auto. Dat betekent dat ik moet stoppen met de traumabegeleidingen.' Ik draai mijn hoofd terug en staar naar de vensterbank. 'Dat heeft nogal wat consequenties' zeg ik somber. Hij knikt. 'Ik krijg nu al afmeldingen en verzoeken om begeleidingen tijdelijk te stoppen.' Ik zucht.

Lees meer »

Advies voor afweeronderdrukkers tijdens corona »

De richtlijncommissie van de Nederlandse Federatie voor Nefrologie (NFN) heeft een advies opgesteld voor de behandeilng met medicijnen van nier(transplantatie)patiënten tijdens de coronacrisis. De titel van het advies is 'Starten en aanpassen van immuunsuppressie voor nefrologische aandoeningen tijdens SARS-CoV2-epidemie'.

Lees meer »NierNieuws en zijn adverteerders maken soms gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.
Ons Pricaystatement vindt u hier