Mail: redactie@niernieuws.nl | 030 - 288 9994 | NL16 TRIO 0197 707866Reageer | Verstuur | Druk af   

Kleine niertumoren te verwijderen met robot, zonder ischemie

Door Merel Dercksen 

Cleveland Clinic's Glickman Urological and Kidney Institute heeft een manier van opereren bij kleine niertumoren ontwikkeld, die ervoor zorgt dat er minder vaak nierschade optreedt bij de patiënt. Ze voeren de operaties, met behulp van een robot, zo uit dat er geen warme ischemie optreedt.

Sinds er bij patiënten met kleine niertumoren niet meer standaard wordt overgegaan tot het verwijderen van de volledige nier, maar er waar mogelijk nefronsparende chirurgie wordt toegepast, is het aantal patiënten dat na afloop van deze operatie chronische nierschade overhoudt verminderd. En met de veralgemenisering van operatierobots kan dat ook steeds vaker minimaal-invasief gebeuren, waar de conventionele gedeeltelijke nierverwijdering laparoscopisch plaatsvindt.

Maar dan is er nog wel een periode van warme ischemie noozakelijk: de tijd dat de nier afgesloten is van de bloedvoorziening, maar wel op temperatuur blijft. Bij warme ischemie is het risico op een verminderde nierfunctie na afloop groter dan bij koude ischemie, waarbij de nier afgekoeld is. Dat komt doordat bij koude ischemie de stofwisseling vertraagd is, waardoor ook de schadevormende processen langzamer verlopen. Warme ischemie van de nier kan zowel acute als chronische nierschade tot gevolg hebben, en in enkele gevallen zelfs volledig verlies van de nierfunctie.

Veel kleine niertumoren worden toevallig ontdekt bij ouderen of mensen met hoge bloeddruk of diabetes, die vaak al een verminderde nierfunctie hebben. Om te voorkomen dat hun nierfunctie nog verder achteruitgaat is het extra belangrijk een manier te vinden om de warme ischemietijd tijdens de robotoperatie zoveel mogelijk te verkorten. De hoeveelheid nierweefsel die overblijft, de belangrijkste bepaler van de nierfunctie na afloop van de operatie, is tenslotte vooral afhankelijk van de grootte en locatie van de tumor en niet zo eenvoudig te manipuleren.

De techniek die de Cleveland Clinic ontwikkeld heeft maakt gebruik van het plaatsen van hechthulpmiddelen op de vaten rondom de tumor, voordat de chirurg de tumor verwijdert. Hierdoor ontstaat een snijgebied dat maar amper doorbloed is. Als de chirurg de tumor heeft weggesneden, trekt hij de hechtingen goed aan. Nieuw aan deze methode is dat de hechthulpmiddelen al voor het snijden geplaatst worden, waardoor het niet nodig is de bloedtoevoer naar de hele nier af te klemmen. Hierdoor treedt er in principe ook geen warme ischemie op.

De Amerikanen passen de techniek op dit moment toe bij patiënten bij wie sprake is van een of meer kleine tumoren aan de buitenkant van de nier. Ze denken dat iedere chirurg die robotoperaties op een nier kan uitvoeren dit makkelijk kan aanleren, omdat er geen handeling bij komt kijken die onbekend is.

sterren Gepubliceerd: dinsdag 16-10-2012
Bron: Renal and Urology News | Nog geen reacties
'Voor operatie nier koelen heeft geen zin'

Bij een operatie waarbij een gedeelte van een nier wordt verwijderd, is het goed gebruik om die nier vooraf een aantal minuten te koelen, om weefselschade tegen te gaan. Uit Canadees onderzoek, gepresenteerd tijdens AUA Annual Meeting 2019, blijkt nu echter dat koelen geen effect heeft op het resultaat van de operatie.

Een operatie waarbij een gedeelte van een nier wordt verwijderd heet een partiële nefrectomie. Deze operatie wordt toegepast om nierkanker te behandelen, als de tumoren tenminste op een geschikte plaats zitten om de operatie uit te voeren. Tot nu toe is het goed gebruik om de nier voorafgaand aan de operatie te koelen, om de stofwisseling in de nier te vertragen, en daarmee weefselschade in de nier tegen te gaan. Van andere operaties is bekend dat koelen een positief effect heeft, dus de gedachte dat het nuttig is om voor een partiële nefrectomie ook te doen, is niet zo gek, hoewel het nog nooit experimenteel is onderzocht. Het koelen gebeurt door voorafgaand aan de operatie, na het afsluiten van de bloedtoevoer, een laag van 2 cm ijs rond de nier aan te brengen, en die na 10 minuten weer te verwijderen.

Het Canadese onderzoek had tot doel om uit te zoeken of het koelen voor een partiële nefrectomie nuttig was. De opzet was om zo dicht mogelijk bij een dubbelblind onderzoek te blijven als mogelijk, waarbij de uitvoerende artsen pas op het laatste moment te horen kregen of de nier was gekoeld of niet.

Lees meer »

Kans op nierfalen na operatie nierkanker verdubbeld »

Mensen met nierkanker bij wie beide nieren verwijderd worden, zijn als gevolg daarvan vanzelfsprekend nierpatiënt. Maar ook als maar een van de nieren geheel of zelfs gedeeltelijk uitgenomen wordt, is er een risico op nierfalen. Australische wetenschappers hebben uitgezocht hoe dit in de praktijk uitpakt. Het risico is klein maar aanwezig, en het maakt uit of de zieke nier helemaal verwijderd wordt, of dat een schoon deel kan blijven zitten.

Lees meer »

Oefennier uit 3D-printer maakt chirurg beter »

Tegenwoordig worden steeds meer operaties uitgevoerd met behulp van robotarmen, die door de chirurg bediend worden. Om het manipuleren van deze robotarmen tijdens een bepaalde operatie goed onder de knie te krijgen, moeten chirurgen voldoende trainen. Het trainen gebeurt in een trainingsomgeving, die een model van het te opereren orgaan bevat. Een Amerikaans model van een nier om een robot-ondersteunde gedeeltelijke nefrectomie uit te voeren, blijkt goed te voldoen.

Lees meer »NierNieuws en zijn adverteerders maken soms gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.
Ons Pricaystatement vindt u hier