Mail: redactie@niernieuws.nl | 030 - 288 9994 | NL16 TRIO 0197 707866Reageer | Verstuur | Druk af   

Voorstel VS: levensverwachting van belang bij toewijzen nier

Door Merel Dercksen 

In de Verenigde Staten is een voorstel gedaan voor een nieuw distributiesysteem voor nieren van overleden donoren. In plaats van alleen naar wachttijd, locatie en match, wordt hierin ook naar de verwachte levensduur van zowel nier als ontvanger gekeken. De hoop is, dat hiermee effectiever gebruik kan worden gemaakt van de aangeboden nieren.

Ook in de Verenigde Staten zijn er veel minder nieren beschikbaar dan er mensen op de wachtlijst staan. Van de meer dan 93.000 patiënten die wachten, overledenmeer er vorig jaar ruim 4.700, die met een nieuwe nier mogelijk waren blijven leven. Dat zij er niet op tijd een ontvingen, heeft niet alleen te maken met een tekort, maar zeker ook met het gehanteerde distributiesysteem. Als gevolg daarvan zijn niet minder dan 2.600 nieren uitgenomen van overleden donoren, die vervolgens niet gebruikt konden worden.

Volgens sommige experts had zeker de helft niet weggegooid hoeven worden, als het systeem er beter in was geslaagd op tijd de nieren en potentiële ontvangers te matchen. Op dit moment komen nieren in eerste instantie terecht bij de langst wachtende patiënt in de regio. Kinderen, moeilijk te matchen patiënten en degenen die een perfecte match vormen met de overleden donor krijgen voorrang. Als er lokaal geen patiënt te vinden is bij wie de nier past, wordt de zoekregio uitgebreid; eerst regionaal en uiteindelijk door het hele land.

Dat klinkt heel redelijk, maar er wordt geen rekening gehouden met de leeftijd van donor en ontvanger. Ouderen die niet erg lang meer te leven hebben krijgen, omdat ze lang op de wachtlijst staan, soms een nier die nog jaren mee had gekund; jongeren krijgen soms een nier van een oudere donor die het vrij snel weer laat afweten waardoor ze weer op de wachtlijst terechtkomen. Uiteraard is de relatie tussen leeftijd van de donor en levensduur van de nier niet een op een, toch heeft de commissie die voor het United Network for Organ Sharing toezicht houdt op niertransplantaties, vorige week een voorstel voor een ander systeem gedaan.

In dit systeem wordt gewerkt met formules waarmee berekend wordt hoe lang de nier na transplantatie waarschijnlijk nog zal functioneren, en hoe lang de potentiële ontvanger ervan zal profiteren. De commissie heeft voorgesteld dat de 20% nierpatiënten op de wachtlijst met de langste verwachte overlevingstijd de 20% nieren met de langste verwachte levensduur krijgt. De overige 80% zou verdeeld worden volgens een systeem dat sterk lijkt op het huidige. Dit zou in grote lijnen betekenen dat jongere nierpatiënten zonder bijkomende aandoening de nieren krijgen van jonge donoren.

Maar letterlijk wordt het niet zo gebracht, want een eerder voorstel om de overlevingscijfers op te krikken, dat vooral gebaseerd was op een overeenkomst in leeftijd van donor en ontvanger, was afgewezen nadat de overheid waarschuwde dat dit inging tegen de wet op leeftijdsdiscriminatie. In het huidige voorstel is leeftijd een van meerdere factoren in plaats van het belangrijkste criterium.

sterren Gepubliceerd: woensdag 03-10-2012
Bron: New York Times | Nog geen reacties
Implementatie nieuwe donorwet uitgesteld om corona

De nieuwe donorwet zal, zoals gepland, vanaf 1 juli dit jaar van kracht zijn. Maar het aanschrijven van mensen die nog niets hebben laten vastleggen, wordt met twee maanden uitgesteld. De reden hiervoor is de drukte als gevolg van de covid-19-epidemie (coronacrisis). Dat schrijft Martin van Rijn, minister voor Medische Zorg, in een brief aan de Tweede Kamer.

Van Rijn schrijft: 'De crisis betekent met name dat er minder ruimte beschikbaar is om dit onderwerp onder de aandacht te brengen. Praktisch doordat bijvoorbeeld fysieke voorlichtingsbijeenkomsten gericht op moeilijker te bereiken doelgroepen, zoals de Donordialoog voor mensen met een migratieachtergrond en lezingen voor ouderen, momenteel niet mogelijk zijn.'

In april heeft het ministerie twee keer een zogeheten flitspeiling laten uitvoeren onder een deel van de bevolking. Beide keren vond een meerderheid van de respondenten dat de invoering van de wet door kon gaan zoals gepland. Daar komt bij dat het huidige register 'er niet op berekend is veel langer dan [na] 1 juli in de lucht te blijven'. Dat zou risico's en extra kosten met zich mee brengen. Mede hierom heeft de minister besloten de ingangsdatum van 1 juli wel aan te houden.

Lees meer »

Nieuwe donorwet: berichten van het Bootcongres »

Nog vier maanden, dan gaat de nieuwe donorwet in. Dat is niet alleen voor de 'gewone Nederlander' een verandering. Voor zorgverleners verandert er net zo goed van alles. En voor sommige mensen, bijvoorbeeld mensen met een verstandelijke beperking, is het nog een extra uitdaging om de beslissing te kunnen nemen die de nieuwe wet van ze vraagt.

Lees meer »

Oproep: Doneer 1 minuut »

Op dinsdag 14 januari doen nier-, lever-, en hartpatiënten uit heel Nederland, die op de wachtlijst staan voor een nieuw orgaan, een persoonlijke oproep: Laat je dierbaren weten of je donor wilt zijn. Dit onder de tag 'Doneer 1 minuut'. 50% van de Nederlanders bespreekt zijn donorwensen niet met naasten, wat kan leiden tot twijfel bij nabestaanden of een keuze voor donatie daadwerkelijk bewust was. Bijna driekwart van de nabestaanden weigert bij twijfel dan ook in te stemmen met donatie.

Lees meer »NierNieuws en zijn adverteerders maken soms gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.
Ons Pricaystatement vindt u hier