Mail: redactie@niernieuws.nl | 030 - 288 9994 | NL16 TRIO 0197 707866Reageer | Verstuur | Druk af   

Voorstel VS: levensverwachting van belang bij toewijzen nier

Door Merel Dercksen 

In de Verenigde Staten is een voorstel gedaan voor een nieuw distributiesysteem voor nieren van overleden donoren. In plaats van alleen naar wachttijd, locatie en match, wordt hierin ook naar de verwachte levensduur van zowel nier als ontvanger gekeken. De hoop is, dat hiermee effectiever gebruik kan worden gemaakt van de aangeboden nieren.

Ook in de Verenigde Staten zijn er veel minder nieren beschikbaar dan er mensen op de wachtlijst staan. Van de meer dan 93.000 patiënten die wachten, overledenmeer er vorig jaar ruim 4.700, die met een nieuwe nier mogelijk waren blijven leven. Dat zij er niet op tijd een ontvingen, heeft niet alleen te maken met een tekort, maar zeker ook met het gehanteerde distributiesysteem. Als gevolg daarvan zijn niet minder dan 2.600 nieren uitgenomen van overleden donoren, die vervolgens niet gebruikt konden worden.

Volgens sommige experts had zeker de helft niet weggegooid hoeven worden, als het systeem er beter in was geslaagd op tijd de nieren en potentiële ontvangers te matchen. Op dit moment komen nieren in eerste instantie terecht bij de langst wachtende patiënt in de regio. Kinderen, moeilijk te matchen patiënten en degenen die een perfecte match vormen met de overleden donor krijgen voorrang. Als er lokaal geen patiënt te vinden is bij wie de nier past, wordt de zoekregio uitgebreid; eerst regionaal en uiteindelijk door het hele land.

Dat klinkt heel redelijk, maar er wordt geen rekening gehouden met de leeftijd van donor en ontvanger. Ouderen die niet erg lang meer te leven hebben krijgen, omdat ze lang op de wachtlijst staan, soms een nier die nog jaren mee had gekund; jongeren krijgen soms een nier van een oudere donor die het vrij snel weer laat afweten waardoor ze weer op de wachtlijst terechtkomen. Uiteraard is de relatie tussen leeftijd van de donor en levensduur van de nier niet een op een, toch heeft de commissie die voor het United Network for Organ Sharing toezicht houdt op niertransplantaties, vorige week een voorstel voor een ander systeem gedaan.

In dit systeem wordt gewerkt met formules waarmee berekend wordt hoe lang de nier na transplantatie waarschijnlijk nog zal functioneren, en hoe lang de potentiële ontvanger ervan zal profiteren. De commissie heeft voorgesteld dat de 20% nierpatiënten op de wachtlijst met de langste verwachte overlevingstijd de 20% nieren met de langste verwachte levensduur krijgt. De overige 80% zou verdeeld worden volgens een systeem dat sterk lijkt op het huidige. Dit zou in grote lijnen betekenen dat jongere nierpatiënten zonder bijkomende aandoening de nieren krijgen van jonge donoren.

Maar letterlijk wordt het niet zo gebracht, want een eerder voorstel om de overlevingscijfers op te krikken, dat vooral gebaseerd was op een overeenkomst in leeftijd van donor en ontvanger, was afgewezen nadat de overheid waarschuwde dat dit inging tegen de wet op leeftijdsdiscriminatie. In het huidige voorstel is leeftijd een van meerdere factoren in plaats van het belangrijkste criterium.

sterren Gepubliceerd: woensdag 03-10-2012
Bron: New York Times | Nog geen reacties
Donatie na euthanasie geeft waardevolle betekenis

Orgaandonatie na euthanasie is een zeer waardevolle procedure voor mensen die na hun overlijden iets willen betekenen voor één of meerdere patiënten die op de wachtlijst staan voor een gezond orgaan. Dat concludeert promovendus, jurist en anesthesioloog (i.o.) Jan Bollen van het Maastricht UMC+.

Tussen 2002 (het jaar dat euthanasie wettelijk mogelijk werd) en 2018 ondergingen 81.418 patiënten in Nederland en België euthanasie. In Nederland koos de eerste patiënt er in 2012 voor om zijn organen ter beschikking te stellen na euthanasie. Vanwege eventuele ethische en juridische obstakels werd in de jaren daarna terughoudendheid in acht genomen. In 2015 leidde de wens van een man uit Nijmegen de na euthanasie zijn nieren wilde afstaan, en de reactie van ziekenhuizen daarop, nog tot veel commotie. Daarom stelden het Maastricht UMC+ en het Erasmus MC in dat jaar een gezamenlijke handreiking op voor de procedure. Twee jaar later werd een landelijke richtlijn aangeboden aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Inmiddels hebben bijna zestig mensen gekozen voor orgaandonatie na euthanasie.

Lees meer »

Verschillen binnen VS in acceptatie donornieren »

In de Verenigde Staten blijken nieren van overleden donoren relatief vaak te worden afgedankt als ze als minder ideaal materiaal voor transplantatie worden gezien, terwijl met deze donornieren patiënten hadden kunnen worden gered. Uit Amerikaans onderzoek blijkt nu dat er grote variatie is in de hoeveelheid donornieren die transplantatiecentra afkeuren, en dat centra die donornieren minder snel afkeuren, uiteindelijk nierpatiënten sneller transplanteren.

Lees meer »

Risico op hoge bloeddruk stijgt na nierdonatie »

Donoren van een nier lopen een hoger risico hypertensie te ontwikkelen dan vergelijkbare, gezonde niet-donoren. Dit blijkt uit een recent onderzoek, uitgevoerd aan de Johns Hopkins universiteit (Baltimore, VS, iets ten noordoosten van Washington DC). De onderzoekers bekeken de gegevens van 1295 levende donoren, gemiddeld 6 jaar na hun nierdonatie, en zetten die af tegen de gegevens van 8233 gezonde niet-donoren.

Lees meer »NierNieuws en zijn adverteerders maken soms gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.
Ons Pricaystatement vindt u hier