Mail: redactie@niernieuws.nl | 030 - 288 9994 | NL16 TRIO 0197 707866Reageer | Verstuur | Druk af   

Enzym voorspelt effect temsirolimus bij nierkanker

Door Merel Dercksen 

Een enzym in het bloed waarvan bekend is dat het een voorspellende waarde heeft voor de levensverwachting van patiënten met nierkanker, blijkt ook gebruikt te kunnen worden om vooraf te bepalen of het zin heeft een relatief nieuw medicijn te geven. Patiënten met hoge niveaus in hun bloed hebben er baat bij: zij leven duidelijk langer met temserolimus dan met de standaardbehandeling. Bij patiënten met normale enzymhoeveelheden maakt het niet uit.

Lactaatdehydrogenase is een enzym dat een rol speelt bij de afbraak van glucose. Daarom komt het in bijna alle lichaamscellen voor. Uit beschadigde of stervende cellen komt het enzym vrij. Een verhoogde hoeveelheid lactaathydrogenase (LDH) in het bloed is daarom een teken van bijvoorbeeld weefselschade, maar ook van kanker. Patiënten met niercelcarcinoom die een verhoogd LDH-niveau hebben, hebben een slechte prognose. Het is een teken dat de tumor groeit. Daarnaast is recent vastgesteld dat de werking gereguleerd wordt langs dezelfde route die ook invloed heeft op het afsterven van tumorcellen, en waarvan het eiwit mammalian Target of Rapamycine (mTOR) een onderdeel vormt.

Vanwege de invloed op het afsterven van tumoren worden mTOR-remmers al gebruikt tegen verschillende vormen van kanker, ook bij niertumoren. Wetenschappers van Duke University in Durham, Verenigde Staten, hebben onderzocht of de hoeveelheid LDH in het bloed van patiënten met uitgezaaid niercelcarcinoom een voorspellende waarde heeft voor de werkzaamheid van mTOR-remmers. Ze bepaalden de hoeveelheden LDH bij 404 patiënten, zowel voor als na de behandeling met ofwel de mTOR-remmer temserolimus, ofwel interferon alfa. Ook keken ze naar de overleving van deze patiënten.

Degenen met normale hoeveelheden lactaatdehydrogenase in hun bloed leven, zoals al bekend was, nog het langst. Temserolimus als behandeling in plaats van interferon alfa voegt daar nauwelijks iets aan toe. De gemiddelde overleving steeg hiermee van iets minder dan 11 naar iets meer dan 11 maanden, maar dat verschil is niet significant. Patiënten met niercelcarcinoom die meer dan de normaalwaarden LDH in hun bloed hebben leven veel korter: met de standaard interferon alfa-behandeling in dit onderzoek gemiddeld 4,2 maanden. Bij deze groep deelnemers maakt de mTOR-remmer wel verschil: de overleving nam toe tot 6,9 maanden.

De hoeveelheid LDH in het bloed van patiënten met uitgezaaid niercelcarcinoom zegt dus niet alleen iets over de overgebleven levensverwachting, maar ook over of een mTOR-remmer die levensverwachting verder kan rekken dan interferon alfa dat doet.

sterren Gepubliceerd: woensdag 05-09-2012
Bron: Journal of Clinical Oncology | Nog geen reacties
'Voor operatie nier koelen heeft geen zin'

Bij een operatie waarbij een gedeelte van een nier wordt verwijderd, is het goed gebruik om die nier vooraf een aantal minuten te koelen, om weefselschade tegen te gaan. Uit Canadees onderzoek, gepresenteerd tijdens AUA Annual Meeting 2019, blijkt nu echter dat koelen geen effect heeft op het resultaat van de operatie.

Een operatie waarbij een gedeelte van een nier wordt verwijderd heet een partiële nefrectomie. Deze operatie wordt toegepast om nierkanker te behandelen, als de tumoren tenminste op een geschikte plaats zitten om de operatie uit te voeren. Tot nu toe is het goed gebruik om de nier voorafgaand aan de operatie te koelen, om de stofwisseling in de nier te vertragen, en daarmee weefselschade in de nier tegen te gaan. Van andere operaties is bekend dat koelen een positief effect heeft, dus de gedachte dat het nuttig is om voor een partiële nefrectomie ook te doen, is niet zo gek, hoewel het nog nooit experimenteel is onderzocht. Het koelen gebeurt door voorafgaand aan de operatie, na het afsluiten van de bloedtoevoer, een laag van 2 cm ijs rond de nier aan te brengen, en die na 10 minuten weer te verwijderen.

Het Canadese onderzoek had tot doel om uit te zoeken of het koelen voor een partiële nefrectomie nuttig was. De opzet was om zo dicht mogelijk bij een dubbelblind onderzoek te blijven als mogelijk, waarbij de uitvoerende artsen pas op het laatste moment te horen kregen of de nier was gekoeld of niet.

Lees meer »

Kans op nierfalen na operatie nierkanker verdubbeld »

Mensen met nierkanker bij wie beide nieren verwijderd worden, zijn als gevolg daarvan vanzelfsprekend nierpatiënt. Maar ook als maar een van de nieren geheel of zelfs gedeeltelijk uitgenomen wordt, is er een risico op nierfalen. Australische wetenschappers hebben uitgezocht hoe dit in de praktijk uitpakt. Het risico is klein maar aanwezig, en het maakt uit of de zieke nier helemaal verwijderd wordt, of dat een schoon deel kan blijven zitten.

Lees meer »

Oefennier uit 3D-printer maakt chirurg beter »

Tegenwoordig worden steeds meer operaties uitgevoerd met behulp van robotarmen, die door de chirurg bediend worden. Om het manipuleren van deze robotarmen tijdens een bepaalde operatie goed onder de knie te krijgen, moeten chirurgen voldoende trainen. Het trainen gebeurt in een trainingsomgeving, die een model van het te opereren orgaan bevat. Een Amerikaans model van een nier om een robot-ondersteunde gedeeltelijke nefrectomie uit te voeren, blijkt goed te voldoen.

Lees meer »NierNieuws en zijn adverteerders maken soms gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.
Ons Pricaystatement vindt u hier