Mail: redactie@niernieuws.nl | 030 - 288 9994 | NL16 TRIO 0197 707866Reageer | Verstuur | Druk af   

Meer kans op kanker door lang dialyseren voor transplantatie

Door Merel Dercksen 

Nierpatiënten die lang gedialyseerd hebben voordat zij getransplanteerd worden, lopen een verhoogd risico op kanker, blijkt uit Australisch onderzoek. Het onderzoek werd gepresenteerd tijdens het 24e congres van The Transplantation Society in Berlijn.

Onderzoekers onder leiding van dr. Germaine Wong, nefroloog aan de University of Sydney's School of Public Health, hebben een studie gedaan onder bijna vijfenhalfduizend getransplanteerde nierpatiënten. De deelnemers aan het onderzoek waren patiënten die tussen januari 1997 en december 2009 een nier hebben ontvangen. Zowel ontvangers van een nier van een levende als een overleden donor zijn in de studie opgenomen. Patiënten die meerdere organen getransplanteerd kregen, nooit gedialyseerd hadden of voor de dialyse een vorm van kanker hadden gehad, waren uitgesloten.

Tijdens de studieperiode kregen 454 patiënten een vorm van kanker. Deze groep was wat samenstelling betreft niet gelijk aan de mensen die na hun transplantatie geen kanker bleken te ontwikkelen, er waren onder andere verschillen in leeftijd en rookgedrag. Toch konden de onderzoekers nog constateren dat het risico op longkanker, tumoren aan de urinewegen en dikkedarmkanker enkele malen verhoogd is bij patiënten die voorafgaand aan hun transplantatie meerdere jaren gedialyseerd hebben, vergeleken met nierpatiënten die maximaal anderhalf gedialyseerd hebben.

'Langduriger dialyseren verhoogt het risico op niet-aangeboren cysten, wat een risicofactor is voor nierkanker. Maar het toegenomen risico op de andere vormen van kanker kunnen we niet verklaren', aldus Wong tegen Renal & Urology News. Een verklaring is het nog niet, maar de hypothese die de onderzoekers van te voren geformuleerd hadden, namelijk dat niet alleen de afweeronderdrukkende medicatie maar ook langdurige uremie bijdraagt aan het risico op kanker, staat nog overeind.

De meest voorkomende vorm van kanker na transplantatie is huidkanker, maar dan betreft het meestal een relatief onschuldige vorm die goed behandelbaar is wanneer het op tijd ontdekt wordt.

sterren Gepubliceerd: maandag 01-10-2012
Bron: Renal and Urology News | Nog geen reacties
'Voor operatie nier koelen heeft geen zin'

Bij een operatie waarbij een gedeelte van een nier wordt verwijderd, is het goed gebruik om die nier vooraf een aantal minuten te koelen, om weefselschade tegen te gaan. Uit Canadees onderzoek, gepresenteerd tijdens AUA Annual Meeting 2019, blijkt nu echter dat koelen geen effect heeft op het resultaat van de operatie.

Een operatie waarbij een gedeelte van een nier wordt verwijderd heet een partiële nefrectomie. Deze operatie wordt toegepast om nierkanker te behandelen, als de tumoren tenminste op een geschikte plaats zitten om de operatie uit te voeren. Tot nu toe is het goed gebruik om de nier voorafgaand aan de operatie te koelen, om de stofwisseling in de nier te vertragen, en daarmee weefselschade in de nier tegen te gaan. Van andere operaties is bekend dat koelen een positief effect heeft, dus de gedachte dat het nuttig is om voor een partiële nefrectomie ook te doen, is niet zo gek, hoewel het nog nooit experimenteel is onderzocht. Het koelen gebeurt door voorafgaand aan de operatie, na het afsluiten van de bloedtoevoer, een laag van 2 cm ijs rond de nier aan te brengen, en die na 10 minuten weer te verwijderen.

Het Canadese onderzoek had tot doel om uit te zoeken of het koelen voor een partiële nefrectomie nuttig was. De opzet was om zo dicht mogelijk bij een dubbelblind onderzoek te blijven als mogelijk, waarbij de uitvoerende artsen pas op het laatste moment te horen kregen of de nier was gekoeld of niet.

Lees meer »

Kans op nierfalen na operatie nierkanker verdubbeld »

Mensen met nierkanker bij wie beide nieren verwijderd worden, zijn als gevolg daarvan vanzelfsprekend nierpatiënt. Maar ook als maar een van de nieren geheel of zelfs gedeeltelijk uitgenomen wordt, is er een risico op nierfalen. Australische wetenschappers hebben uitgezocht hoe dit in de praktijk uitpakt. Het risico is klein maar aanwezig, en het maakt uit of de zieke nier helemaal verwijderd wordt, of dat een schoon deel kan blijven zitten.

Lees meer »

Oefennier uit 3D-printer maakt chirurg beter »

Tegenwoordig worden steeds meer operaties uitgevoerd met behulp van robotarmen, die door de chirurg bediend worden. Om het manipuleren van deze robotarmen tijdens een bepaalde operatie goed onder de knie te krijgen, moeten chirurgen voldoende trainen. Het trainen gebeurt in een trainingsomgeving, die een model van het te opereren orgaan bevat. Een Amerikaans model van een nier om een robot-ondersteunde gedeeltelijke nefrectomie uit te voeren, blijkt goed te voldoen.

Lees meer »NierNieuws en zijn adverteerders maken soms gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.
Ons Pricaystatement vindt u hier