Mail: redactie@niernieuws.nl | 030 - 288 9994 | NL16 TRIO 0197 707866Reageer | Verstuur | Druk af   

Spiegel bijschildklierhormoon tijdens dialyse beÔnvloedt succes niertransplantatie

Door Gerard Kok 

Patiënten met een donornier lopen in toenemende mate risico op een te hoge calciumspiegel, en daarmee op complicaties. Op de jaarlijkse bijeenkomst van de Canadian Society of Nephrology werden de uitkomsten van een onderzoek gepresenteerd, dat tot doel had oorzaken en risico's van zo'n verhoogde calciumspiegel te ontrafelen. Dit onderzoek suggereert dat er een relatie is tussen een verhoogde parathormoonspiegel voorafgaand aan de transplantatie, en een hoger risico op afstoting achteraf. 

In het kader van het onderzoek bekeken artsen van het St. Paul's ziekenhuis in Vancouver (Canada) de gegevens van de 1.352 volwassenen die tussen 2000 en 2007 een donornier hadden ontvangen. Maar liefst 40% van deze patiënten kreeg binnen een jaar te maken met hypercalciëmie (verhoogde calciumspiegel). Van patiënten met hypercalciëmie ging de nierfunctie sneller achteruit dan van patiënten zonder.

Hogere leeftijd, langere dialyse en verhoogde parathormoon- (iPTH, bijschildklierhormoon) en calciumspiegels voorafgaand aan de transplantatie bleken een hoger risico op hypercalciëmie ná de transplantatie met zich mee te dragen. Opmerkelijk genoeg bleek een verhoogde calciumspiegel (na transplantatie) geen verband te houden met afstoting van de donornier, maar een verhoogde iPTH spiegel vóór de transplantatie bleek dat wel.

De conclusie van de onderzoekers is derhalve dat een verhoogde iPTH-spiegel vlak voor een transplantatie het beste behandeld, of beter nog, voorkomen moet worden, om zodoende de kans op afstoting te verkleinen.

sterren Gepubliceerd: vrijdag 18-05-2012
Bron: Canadian Society of Nephrology | Nog geen reacties
Veertig jaar DiŽtisten Nierziekten, op naar de vijftig!

Door Elly van Beek-de Bruyn - In 1979 is DiŽtisten Nierziekten Nederland (DNN) opgericht onder de naam Werkgroep DiŽtisten Nierziekten (WDN). Dit was een initiatief van diŽtisten nefrologie uit Leiden en Amsterdam. De bijeenkomsten die zij organiseerden, leverden veel succes op. Er was behoefte aan regelmatig overleg, overdracht van kennis en het komen tot eenduidige voedings- en dieetadvisering voor patiŽnten met een nefrologische aandoening. Daarom besloten de initiatiefnemers dit overleg jaarlijks terug te laten komen. Na verloop van tijd zijn er verscheidene werkgroepen binnen de WDN opgericht, waardoor men tot de conclusie kwam dat de naam veranderd moest worden. In 1992 is de naam veranderd in DiŽtisten Nierziekten Nederland (DNN). Sinds 2006 is DNN officieel een vereniging.

Sinds de oprichting zijn de doelstelling en visie nog steeds actueel: 'Het geven van een optimale dieetbegeleiding van de patiŽnt met een nefrologische aandoening en het uitdragen en implementeren van relevante actuele inzichten en ontwikkelingen ten aanzien van diŽtetiek bij nierziekten bij de betrokken disciplines intra- en extramuraal'. De uitwerking heeft geresulteerd in waardevolle initiatieven en nieuwe uitdagingen.

Lees meer »

Het lot is je niet altijd goed gezind »

ďGeachte mevrouw De Coninck, Zojuist hebben we gerandomiseerd, en heeft de computer u helaas - waar u en wij al bang voor was/waren - in de TACrolimus-arm geloot. Daarom hoeft u morgen alleen te prikken, de bloeddruk, pols, gewicht, lengte en temperatuur worden gemeten en genoteerd, er wordt een volledig lichamelijk onderzoek gedaan, en daarna moet er nog een ECG gemaakt.Ē ĎZie je wel.

Lees meer »

"Samen beslissen; dat kan nog veel verder worden uitgewerkt" »

Augustus 2019. Het kantoor van Hans Bart is vrijwel leeg. Een computer en een theeglas laten zien dat er nog wel wat gebeurt, maar de verder lege ruimte, ontdaan van alle persoonlijke spullen, maakt duidelijk: de directeur van de NVN is aan zijn laatste werkweek bezig. Dat wil zeggen, naast zijn nieuwe baan bij de Patiëntenfederatie NPCF blijft hij nog een dag per week in dienst van de NVN, voor het onderwerp Patient Reported Outcomes (PROMs).

Lees meer »NierNieuws en zijn adverteerders maken soms gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.
Ons Pricaystatement vindt u hier