Mail: redactie@niernieuws.nl | 030 - 288 9994 | NL16 TRIO 0197 707866Reageer | Verstuur | Druk af   

Spiegel bijschildklierhormoon tijdens dialyse beïnvloedt succes niertransplantatie

Door Gerard Kok 

Patiënten met een donornier lopen in toenemende mate risico op een te hoge calciumspiegel, en daarmee op complicaties. Op de jaarlijkse bijeenkomst van de Canadian Society of Nephrology werden de uitkomsten van een onderzoek gepresenteerd, dat tot doel had oorzaken en risico's van zo'n verhoogde calciumspiegel te ontrafelen. Dit onderzoek suggereert dat er een relatie is tussen een verhoogde parathormoonspiegel voorafgaand aan de transplantatie, en een hoger risico op afstoting achteraf. 

In het kader van het onderzoek bekeken artsen van het St. Paul's ziekenhuis in Vancouver (Canada) de gegevens van de 1.352 volwassenen die tussen 2000 en 2007 een donornier hadden ontvangen. Maar liefst 40% van deze patiënten kreeg binnen een jaar te maken met hypercalciëmie (verhoogde calciumspiegel). Van patiënten met hypercalciëmie ging de nierfunctie sneller achteruit dan van patiënten zonder.

Hogere leeftijd, langere dialyse en verhoogde parathormoon- (iPTH, bijschildklierhormoon) en calciumspiegels voorafgaand aan de transplantatie bleken een hoger risico op hypercalciëmie ná de transplantatie met zich mee te dragen. Opmerkelijk genoeg bleek een verhoogde calciumspiegel (na transplantatie) geen verband te houden met afstoting van de donornier, maar een verhoogde iPTH spiegel vóór de transplantatie bleek dat wel.

De conclusie van de onderzoekers is derhalve dat een verhoogde iPTH-spiegel vlak voor een transplantatie het beste behandeld, of beter nog, voorkomen moet worden, om zodoende de kans op afstoting te verkleinen.

sterren Gepubliceerd: vrijdag 18-05-2012
Bron: Canadian Society of Nephrology | Nog geen reacties
Wisselwerking over training tegen prikangst

Je zult maar last van angst voor naalden en injecties hebben en dan een paar keer per week moeten dialyseren. Voor veel patiënten een heel serieus probleem. Zo erg dat sommigen zelfs van dialyse af willen zien.

Hoe is dit voor verpleegkundigen? Het probleem heeft twee kanten. Het aanprikken is nodig om de dialysemachine op de bloedbaan van een patiënt aan te sluiten: dit kan stress bij patiënten veroorzaken. Daarbij kan hun angst voor naalden en pijn invloed hebben op de verpleegkundige, waardoor deze misprikt.

In de nieuwste Wisselwerking, het ledenblad van de Nierpatiënten Vereniging Nederland (NVN), staat een artikel over een nieuw project in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) dat prikangst aanpakt. Jacqueline Oosthoek, medisch maatschappelijk werker in het LUMC, ontwikkelde twee modules om met prikangst om te gaan: een voor de verpleegkundigen en een voor de patiënten. Ze zet daarbij verschillende technieken in, zoals ontspanningsoefeningen, pijnbestrijding, mindfulness en technieken van de pijnpoli. Daarnaast werkt Jacqueline met vragenlijsten om goed in kaart te brengen welke problemen zoal bij prikangst (mee)spelen. De Nierstichting bood financiële ondersteuning bij de verdere uitwerking van haar aanpak (NierstichtingChallenge).

Lees meer »

Promotie: Betere voorspellingen bij cystenieren »

Er zijn goedkopere en eenvoudigere methoden om de ontwikkeling van nierfalen bij patiënten met cystenieren te voorspellen. Dat concludeert Lianne Messchendorp in haar proefschrift. Zij onderzocht deze methoden, om tijdige start van behandeling met nierfunctiesparende middelen te bevorderen en zo nierfalen te uit te stellen of te voorkomen. Autosomaal dominant polycysteuze nierziekte (ADPKD), ook wel cystenieren genoemd, is de meest voorkomende erfelijke nierziekte.

Lees meer »

NN-TV: De Kolff Battle lange versie »

NierNieuws volgde het Radboudumc Nijmegen tijdens de Kolff Battle van de Nierstichting op de voet. Bekijk hier een samenvatting van de wedstrijd waarin de Nijmegenaren bepaald niet voor niets meededen. Deze video duurt ongeveer 20 minuten en geeft een uitgebreid beeld van alles wat erbij de Battle is komen kijken. Via deze link kunt u ook nog een korte video van 5 minuten bekijken met meer achtergrondinformatie over de wedstrijd.NierNieuws en zijn adverteerders maken soms gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.
Ons Pricaystatement vindt u hier