Mail: redactie@niernieuws.nl | 030 - 288 9994 | NL16 TRIO 0197 707866Reageer | Verstuur | Druk af   

Schippers: Berichtgeving 2MH Club is tendentieus en bevat onjuistheden

Door Jeroen van Setten 

Een persbericht over 'een explosieve stijging van wachtlijsten voor orgaandonatie' is volgens demissionair minister Schippers (VWS) tendentieus. Bovendien bevat het bericht van de 2MH Club volgens haar onjuistheden. Ze schrijft dit in antwoord op vragen van Tweede Kamerlid Pia Dijkstra (D66). De voorzitter van de 2MH Club, Menno Loos, is blij dat nu cijfers en doelstelling van het Masterplan worden aangehaald in relatie tot de actuele cijfers. Dat is volgens hem nog niet eerder gebeurd en was eigenlijk de reden voor het verzenden van het persbericht.

De minister schrijft onder meer dat ze nooit heeft gezegd dat er 'licht positieve resultaten zijn in het aantal donaties' zoals het persbericht beweert, maar dat ze heeft gedoeld op het aantal transplantaties. Ook verdraait het persbericht volgens Schippers de doelstelling van het Masterplan Orgaandonatie. Dat was niet 25 tot 50% meer donaties ten opzichte van 2007, maar datzelfde percentage meer transplantaties ten opzichte van het gemiddelde van 2005-2007. 

Verder stelt het persbericht volgens haar onterecht dat ze zou zijn vergeten te vermelden dat de lichte toename van het aantal donaties wordt veroorzaakt door donaties bij leven. Dat is, zegt de minister, ronduit onjuist, omdat cijfers over donatie bij leven nooit worden meegenomen in de cijfers die betrekking hebben op postmortale orgaandonaties.

Over het wel of niet meenemen van tijdelijk niet transplantabele patiënten in de cijfers over de wachtlijst zoals dat in sommige andere landen wel gebeurt, stelt de minister dat ze het 'weinig zinvol' vindt 'om patiënten als wachtenden aan te merken als zij dat feitelijk niet zijn omdat ze geen transplantatie kunnen ondergaan'.

In een reactie op de antwoorden van de minister zegt de voorzitter van de 2MH Club, Menno Loos, blij te zijn dat nu voor het eerst de cijfers en doelstelling van het Masterplan worden aangehaald in relatie tot discussie over actuele cijfers. 'Wij hopen dan ook dat dit in toekomstige berichtgeving ook zo zal zijn,' zegt hij. 'Daarom pleiten wij naast Actieve Donor Registratie (ADR) ook voor hele heldere transparante doelstellingen, waar wij allen op kunnen bouwen.'

'Een van de redenen ons persbericht uit te sturen, was nou juist om de cijfers inzichtelijk te krijgen. Uit de cijfers van de minister blijkt dat er sprake is van een groei van 5%, terwijl dat in het komende jaar minimaal 25% zou moeten zijn ten opzichte van het ook door ons genoemde ijkpunt van 2005-2007. Dit benadrukt alleen maar meer het nijpende probleem,' vindt Loos.

Schippers zelf schrijft geen enkele reden te zien haar standpunt ten opzichte van een zogenaamd ADR systeem te wijzigen. Zij blijft daar onveranderd tegen.

sterren Gepubliceerd: maandag 07-05-2012
Bron: Rijksoverheid | Nog geen reacties
'Stoppen met roken ook beter voor je nieren'

Roken is niet alleen slecht voor je longen, maar ook voor je nieren. Inmiddels zijn er voldoende onderzoeken die een verband tussen roken en een verslechterende nierfunctie aantonen. Volgens twee medewerkers van het medisch centrum van de Universiteit Gent (België) roept dit resultaat twee vragen op. Allereerst, wat is het biologische mechanisme achter de verslechterende nierfunctie? En ten tweede, waarom lijken nefrologen nog zo weinig te doen om nierpatiënten te helpen stoppen met roken?

In een recent artikel proberen de Gentenaren beide vragen te beantwoorden. Ten bewijze van de eerste vraag noemen zij een groot aantal bevindingen, variërend van een aantal moleculaire processen in de nieren waarvan inmiddels bekend is dat zij negatief beïnvloed worden door roken, tot de vaststelling dat baby's van rokende moeders een grotere kans hebben op nierproblemen later, omdat hun nieren niet helemaal zijn volgroeid.

Lees meer »

Respijtzorg noodzakelijk voor partners thuishemodialysepatiënten »

De Opvatting van Paul Erkens Partners en mantelzorgers: mogen zij ook een keertje weg? Mijn antwoord daarop is 'ja zeker'! De vraag is hoe. Ik hoop dat mijn onderstaande verhaal herkenbaar is, of minstens de broodnodige discussie in gang kan zetten om dit mogelijk te maken voor de toekomst. Sinds mijn geboorte heb ik een genetische afwijking die maakt dat je zowel nierpatiënt, als blind kunt worden. Met deze combinatie ben ik aan de slag gegaan om een leven op te bouwen.

Lees meer »

Aan de dialyse door langdurig lithiumgebruik »

Onderstaand ervaringsverhaal is ingezonden door een lezer. Hij waarschuwt ermee voor ernstig nierfunctieverlies door lithiumgebruik en benadrukt dat, zoals in zijn geval helaas is gebeurd, ook na beëindigen van de behandeling het nierfunctieverlies kan doorzetten. We hebben het artikel geanonimiseerd maar de namen van de instelling en de bedoelde psychiater zijn bij de redactie bekend. "In 2001 was ik onder behandeling van een psychiater bij een GGZ-instelling in Overijssel.

Lees meer »NierNieuws en zijn adverteerders maken soms gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.
Ons Pricaystatement vindt u hier