Mail: redactie@niernieuws.nl | 030 - 288 9994 | NL16 TRIO 0197 707866Reageer | Verstuur | Druk af   

D66 stelt opnieuw Kamervragen over orgaandonatie

Door Yvette van der Schaaf 

Gisteren heeft het Tweede Kamerlid Pia Dijkstra (D66) opnieuw vragen ingediend over de bedroevende situatie rond orgaandonatie. Dit naar aanleiding van een persbericht van de verontruste 2MH-club over de sterke groei van de actieve wachtlijst in het eerste kwartaal. Gecombineerd met het eerder door NierNieuws gebrachte nieuws dat het werkelijke geregistreerde aantal wachtenden op een donororgaan 3.200 bedraagt, in plaats van het door de NTS gepubliceerde aantal van 1.400.

De vragen concentreren zich op de sterke groei van het aantal wachtenden, terwijl bovendien sprake is van een ongepubliceerd aantal (tijdelijk niet transplantabele) wachtenden dat het zichtbare wachtlijstcijfer ruimschoots overtreft. Dijkstra vraagt om in de toekomst ook dit laatste deel te vermelden, zodat een compleet beeld ontstaat van de problematiek.

Een andere vraag betreft de eerdere opmerking van de minister dat een patiënt gemakkelijker op de wachtlijst wordt geplaatst als het aanbod van weefsels (of ook organen?) toeneemt. (Inter)nationale regelgeving geeft aan dat bij afweging inzake de toegang tot de wachtlijst alleen medische criteria een rol mogen spelen.

Ook wordt de minister gevraagd welke concrete stappen zij gaat ondernemen om de wachtlijsten terug te dringen en het aantal transplantaties te bevorderen. Aangevuld met de vraag of de minister bereid is zich te committeren aan een stappenplan met concrete doelstellingen en meetmomenten.

Afsluitend komt de vraag of de huidige teleurstellende resultaten de minister aanleiding geven om het invoeren van een Actief Donor Registratiesysteem te heroverwegen. En zo nee, waarom niet?

sterren Gepubliceerd: zaterdag 21-04-2012
Bron: Tweede Kamer | Nog geen reacties
'Stoppen met roken ook beter voor je nieren'

Roken is niet alleen slecht voor je longen, maar ook voor je nieren. Inmiddels zijn er voldoende onderzoeken die een verband tussen roken en een verslechterende nierfunctie aantonen. Volgens twee medewerkers van het medisch centrum van de Universiteit Gent (België) roept dit resultaat twee vragen op. Allereerst, wat is het biologische mechanisme achter de verslechterende nierfunctie? En ten tweede, waarom lijken nefrologen nog zo weinig te doen om nierpatiënten te helpen stoppen met roken?

In een recent artikel proberen de Gentenaren beide vragen te beantwoorden. Ten bewijze van de eerste vraag noemen zij een groot aantal bevindingen, variërend van een aantal moleculaire processen in de nieren waarvan inmiddels bekend is dat zij negatief beïnvloed worden door roken, tot de vaststelling dat baby's van rokende moeders een grotere kans hebben op nierproblemen later, omdat hun nieren niet helemaal zijn volgroeid.

Lees meer »

Respijtzorg noodzakelijk voor partners thuishemodialysepatiënten »

De Opvatting van Paul Erkens Partners en mantelzorgers: mogen zij ook een keertje weg? Mijn antwoord daarop is 'ja zeker'! De vraag is hoe. Ik hoop dat mijn onderstaande verhaal herkenbaar is, of minstens de broodnodige discussie in gang kan zetten om dit mogelijk te maken voor de toekomst. Sinds mijn geboorte heb ik een genetische afwijking die maakt dat je zowel nierpatiënt, als blind kunt worden. Met deze combinatie ben ik aan de slag gegaan om een leven op te bouwen.

Lees meer »

Aan de dialyse door langdurig lithiumgebruik »

Onderstaand ervaringsverhaal is ingezonden door een lezer. Hij waarschuwt ermee voor ernstig nierfunctieverlies door lithiumgebruik en benadrukt dat, zoals in zijn geval helaas is gebeurd, ook na beëindigen van de behandeling het nierfunctieverlies kan doorzetten. We hebben het artikel geanonimiseerd maar de namen van de instelling en de bedoelde psychiater zijn bij de redactie bekend. "In 2001 was ik onder behandeling van een psychiater bij een GGZ-instelling in Overijssel.

Lees meer »NierNieuws en zijn adverteerders maken soms gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.
Ons Pricaystatement vindt u hier