Mail: redactie@niernieuws.nl | 030 - 288 9994 | NL16 TRIO 0197 707866Reageer | Verstuur | Druk af   

Trudeke Struijk wint prijs met voedingsonderzoek dialysepatiënten

Door Merel Dercksen 

Trudeke Struijk
Foto: © NierNieuws

Trudeke Struijk is op de eerste dag van de Nefrologiedagen uitgeroepen tot de winnaar van de eerste Maria ter Welle Innovatieprijs. In het VUmc, waar zij werkt als diëtiste, heeft ze een onderzoek gedaan naar de voedingstoestand en de eiwitinname van dialysepatiënten. Met het geldbedrag dat aan de prijs verbonden is, kan Trudeke de verbeterpunten die ze op basis van dit onderzoek bedacht heeft uitvoeren, en daarna in de rest van het land implementeren.

De Maria ter Welle Innovatieprijs is de voortzetting van de Zuster ter Welleprijs, en zal elk jaar door de Nierstichting en de Willem Kolffstichting worden uitgereikt aan een diëtist, maatschappelijk werker of dialyseverpleegkundige die een initiatief ontplooid heeft, dat de kwaliteit van zorg aan nierpatiënten verbeterd heeft. De prijs bestaat uit € 10.000, geld dat bedoeld is om het initiatief landelijk uit te rollen. 

Een belangrijke reden voor de jury om voor het project van Trudeke Struijk te kiezen was, omdat ze met een relatief eenvoudige en goedkope ingreep de zorg voor en daarmee de kwaliteit van leven van dialysepatiënten kan verbeteren. Ze heeft een onderzoek gedaan naar de eiwit- en energieinname van hemodialysepatiënten, in relatie tot hun behoefte. 'Het is bekend dat 30 tot 50% van de hemodialysepatiënten ondervoed is, en dat het daarbij vooral om eiwitondervoeding gaat. Ik wilde weten of dat in ons centrum ook zo is, of we daar dan wat aan kunnen doen en wat de rol is van de maaltijden die wij tijdens de dialyse aanbieden. Dat gebeurt namelijk ook niet in elk centrum.'

Twintig patiënten vulden drie dagen lang, waaronder twee dialysedagen, een voedingsdagboek in, waarin ze precies bijhielden wat ze aten. Die gegevens werden door de diëtisten geanalyseerd. Daarnaast bepaalden ze de energiebehoefte door de ruststofwisseling van de patiënten te meten, gecombineerd met een activiteitendagboek dat de patiënten ook bijhielden. De eiwitbehoefte bepaalden Trudeke Struijk en haar collega's volgens de internationale richtlijnen, gebaseerd op onder andere gewicht en medische conditie.

Het blijkt dat de patiënten te weinig energie, maar vooral te weinig eiwit binnenkrijgen. 'Terwijl ze wel goed eten, ze laten niet steeds de helft liggen. Iets anders wat opvalt in ons onderzoek, is dat de patiënten op dialysedagen gemiddeld beter eten dan op dagen dat ze niet dialyseren. Uit de literatuur is juist het omgekeerde bekend. Dat komt waarschijnlijk doordat dat vaak Amerikaanse onderzoeken zijn, en het daar niet de gewoonte is in het dialysecentrum een maaltijd aan te bieden.'

'Het is dus van belang dat wij tijdens de dialyse een maaltijd en een tussenmaaltijd aanbieden, en dat die meer eiwit bevatten dan je zou verwachten. We gaan nu de maaltijden in ons centrum nog eens goed bekijken en voorstellen doen om de tussendoortjes te verrijken met extra eiwit. Als dat het gewenste effect heeft op de eiwitinname, kunnen we het landelijk uitrollen. Ik denk dat het hele project wel twee jaar gaat duren.'

sterren Gepubliceerd: woensdag 04-04-2012 | Nog geen reacties
Leuvense test toont afstoting door antilichamen aan zonder biopt

Onderzoekers uit Leuven en enkele andere Europese centra hebben een manier gevonden om afstoting van een getransplanteerde nier waarbij antistoffen een rol spelen, te herkennen zonder dat er een biopt genomen hoeft te worden. De methode is nog niet zo ver ontwikkeld dat die direct in de praktijk ingezet kan worden.

Afstoting van een getransplanteerde nier kan op verschillende manieren plaatsvinden: langs een weg waarbij de T-cellen betrokken zijn (cellulaire afstoting), of door antilichamen. In het laatste geval maakt de ontvanger antilichamen aan die binden aan eiwitten op de donornier, waardoor het afweersysteem van de ontvanger de nier als vreemd herkent en 'onschadelijk' probeert te maken. Acute cellulaire afstoting is tegenwoordig vrij goed onder controle. Antilichaam-gemedieerde afstoting is lastiger. Om dit te herkennen is het namelijk nodig een biopt van de nier te nemen, en dat wil je niet te vaak doen. Als afstoting waarbij antilichamen een rol spelen in een vroeg stadioum herkend wordt, is dat vaak toevallig omdat het proces net op gang is gekomen als er een routinematige biopsie wordt uitgevoerd.

Lees meer »

Onderzoek naar effect ziekte van Alport op zwangerschap »

Vrouwen met een chronische nierziekte hebben een grotere kans op complicaties tijdens de zwangerschap. Maar of dat ook geldt voor de ziekte van Alport is nog onbekend. Dat komt omdat men tot voor kort dacht dat alleen mannen deze zeldzame erfelijk nierziekte konden krijgen. Nu men weet dat ook vrouwen Alport kunnen hebben, willen ze op de afdeling klinische genetica van het UMC Utrecht, graag weten of zij ook een risico op complicaties tijdens de zwangerschap hebben.

Lees meer »

Een onbestemd gevoel »

‘Je moet er niet door achteruitgaan hoor’ zegt mijn man. ‘Je bent destijds niet voor niets van de Prograft afgegaan en dan zou je dat nu weer moeten slikken? Je ben net lekker ingesteld.’ Ik zucht. We zitten in de huiskamer te relaxen en ik heb mij net hardop afgevraagd wat ik moet doen: wel of niet aan het onderzoek meedoen? Hij heeft gelijk: ik wil er niet onder hoeven ‘lijden’.

Lees meer »NierNieuws en zijn adverteerders maken soms gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.
Ons Pricaystatement vindt u hier