Mail: redactie@niernieuws.nl | 030 - 288 9994 | NL16 TRIO 0197 707866Reageer | Verstuur | Druk af   

Meten is weten, ook bij orgaandonatie

Door Yvette van der Schaaf 

Medio 2008 heeft het kabinet aangegeven dat in 2013 het jaarlijkse aantal postmortale transplantaties in Nederland minstens 800 moet bedragen. Volgens het Masterplan Orgaandonatie moeten dat er idealiter zelfs ruim 950 zijn. In 2011 zijn echter niet meer dan 670 transplantaties gerealiseerd, 60 minder dan in het topjaar 2007. De cijfers over de eerste twee maanden 2012 duiden eerder op een daling dan een stijging.

Onlangs heeft minister Schippers (VWS) kamervragen beantwoord over de geringe stijging van het aantal orgaandonoren. Daarbij concludeert zij dat het verdere investeringen en meer tijd zal kosten om een wezenlijke toename van het aantal transplantaties te realiseren. Maar helaas laat zij achterwege om daarbij een gekwantificeerde doelstelling met een bijbehorend tijdspad te vermelden.

Gezien de teleurstellende resultaten tot nu toe, bestaat wel degelijk behoefte aan eenduidig meetbare doelstellingen voor de nabije toekomst. Of tenminste expliciet uitsluitsel van het kabinet over de mate waarin men zich nu nog gebonden voelt aan de oorspronkelijke doelstellingen, zowel qua inhoud als qua timing.

Herhaalde concrete meetmomenten zijn in de eerste plaats bedoeld om tijdig te kunnen bijsturen. Maar ook om te kunnen beoordelen in hoeverre meer ingrijpende maatregelen, zoals bijvoorbeeld aanpassing van het beslissysteem, toch moeten worden heroverwogen.

sterren Gepubliceerd: zaterdag 31-03-2012
Bron: Diverse kamerstukken, Masterplan Orgaandonatie | Nog geen reacties
'Stoppen met roken ook beter voor je nieren'

Roken is niet alleen slecht voor je longen, maar ook voor je nieren. Inmiddels zijn er voldoende onderzoeken die een verband tussen roken en een verslechterende nierfunctie aantonen. Volgens twee medewerkers van het medisch centrum van de Universiteit Gent (België) roept dit resultaat twee vragen op. Allereerst, wat is het biologische mechanisme achter de verslechterende nierfunctie? En ten tweede, waarom lijken nefrologen nog zo weinig te doen om nierpatiënten te helpen stoppen met roken?

In een recent artikel proberen de Gentenaren beide vragen te beantwoorden. Ten bewijze van de eerste vraag noemen zij een groot aantal bevindingen, variërend van een aantal moleculaire processen in de nieren waarvan inmiddels bekend is dat zij negatief beïnvloed worden door roken, tot de vaststelling dat baby's van rokende moeders een grotere kans hebben op nierproblemen later, omdat hun nieren niet helemaal zijn volgroeid.

Lees meer »

Respijtzorg noodzakelijk voor partners thuishemodialysepatiënten »

De Opvatting van Paul Erkens Partners en mantelzorgers: mogen zij ook een keertje weg? Mijn antwoord daarop is 'ja zeker'! De vraag is hoe. Ik hoop dat mijn onderstaande verhaal herkenbaar is, of minstens de broodnodige discussie in gang kan zetten om dit mogelijk te maken voor de toekomst. Sinds mijn geboorte heb ik een genetische afwijking die maakt dat je zowel nierpatiënt, als blind kunt worden. Met deze combinatie ben ik aan de slag gegaan om een leven op te bouwen.

Lees meer »

Aan de dialyse door langdurig lithiumgebruik »

Onderstaand ervaringsverhaal is ingezonden door een lezer. Hij waarschuwt ermee voor ernstig nierfunctieverlies door lithiumgebruik en benadrukt dat, zoals in zijn geval helaas is gebeurd, ook na beëindigen van de behandeling het nierfunctieverlies kan doorzetten. We hebben het artikel geanonimiseerd maar de namen van de instelling en de bedoelde psychiater zijn bij de redactie bekend. "In 2001 was ik onder behandeling van een psychiater bij een GGZ-instelling in Overijssel.

Lees meer »NierNieuws en zijn adverteerders maken soms gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.
Ons Pricaystatement vindt u hier