Mail: redactie@niernieuws.nl | 030 - 288 9994 | NL16 TRIO 0197 707866Reageer | Verstuur | Druk af   

Beleid zonder doelstelling is zelden effectief

De Opvatting van Menno Loos, voorzitter 2MH Club

Menno Loos

Zondag 18 maart werd door NierNieuws een redactioneel artikel met de kop Nieuwe doelstelling van 2MH club is schijnoplossing geplaatst. De titel van dit stuk veronderstelt dat de doelen die 2MH stelt niet de uitkomst bieden voor het probleem, alhoewel het artikel zelf de titel nuanceert en de noodzaak van het formuleren van doelstellingen zelfs benadrukt.

In 2008 hebben alle gezondheidsfondsen en politieke partijen uitgesproken, dat het donorprobleem onacceptabel groot bleef en dat het masterplan orgaandonatie voortvarend uitgevoerd diende te worden. Dit is gebeurd met veel aandacht, ondersteund door miljoenen overheidsgeld. De belangrijkste cijfers tonen echter geen enkele verbetering voor de patiënt. Uitblijven van resultaat zou moeten zorgen voor hernieuwde en vereende aandacht voor het probleem. Helaas is hiervan, behoudens aandacht van een enkele oppositiepartij na, geen sprake, ondanks flinke stijging van de wachtlijsten op dit moment.

Wellicht heeft een aantal positieve persberichten over incidentele successen bijgedragen aan het ontbreken van aandacht. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

1. Campagne voor orgaandonatie breekt wereldrecord 17-10-2011
2. Recenter het persbericht dat het aantal orgaan- en weefseltransplantaties stijgt 31-01-2012.

Beide berichten zijn feitelijke juist, maar betreffen slechts een druppel op de gloeiende plaat. Wat betreft het eerste voorbeeld kunnen we aanhalen dat 1200 registraties in 8 uur tijd veelbelovend klinkt, maar in het niet valt als men zich realiseert dat de doelgroep van de desbetreffende campagne 7.5 miljoen niet geregistreerden was! Het aantal orgaantransplantaties, vermeld in het tweede voorbeeld, steeg in 2011 t.o.v. 2010 maar is nog aanzienlijk lager dan 2007, het jaar voorafgaand aan het masterplan van 2008. De perceptie blijft echter door dit soort berichtgeving, dat succes behaald werd.

Het ontneemt echter ons allen, het publiek,  de pers en zeker de politiek, het zicht op de grootte en hardnekkigheid van het probleem. Dit wordt dan nog versterkt doordat met name de Nederlandse Transplantatie Stichting cijfers van de afgelopen jaren begraaft in stoffige jaarverslagen in plaats van heldere, inzichtelijke grafieken.

Het artikel zelf suggereert dat, indien de door ons geformuleerde doelstellingen nagestreefd worden, professionals mogelijk eerder patiënten weigeren dan dat zij zullen vragen om meer budget en/of maatschappelijke aandacht. Dit lijkt ons afbreuk doen aan de professionaliteit van deze mensen, die immers als geen ander geconfronteerd worden met de huidige problematiek van de wachtlijsten. Maar zelfs als dit incidenteel wel voorkomt, dan nog valt dit te prefereren boven het ontbreken van ambitie en doelstellingen. 

De door ons genoemde getallen zijn bedoeld als ijkpunt en niet als absoluut aantal. In 2008 werd met goede intenties miljoenen besteed zonder concrete en toetsbare doelen te stellen. Laten we niet weer dezelfde fout maken. Wij hopen op een discussie over heldere en haalbare doelstellingen die uiteraard zorgvuldig moeten worden opgesteld. Wij hebben met de stelling “116 moet levens reden” de eerste aanzet gedaan en roepen alle betrokkenen op gezamenlijk met een beter voorstel te komen! 


De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van ingezonden artikelen die worden gepubliceerd in de rubriek De Opvatting. Bijdragen voor De Opvatting kunt u sturen naar: redactie@niernieuws.nl

sterren Gepubliceerd: dinsdag 20-03-2012 | Nog geen reacties
Beterschappen start Gecombineerde Leefstijlinterventie gericht op nierpatiënten

Dat een gezonde leefstijl (gezonde voeding, voldoende beweging, slaap en ontspanning, stoppen met roken en alcohol matigen) belangrijk is, weten we al een tijd. Maar juist nu, tijdens deze COVID pandemie, is een gezonde leefstijl belangrijker dan ooit. De boodschap is 'Zorg goed voor jezelf. Gezond leven houdt je weerstand op peil. Je wordt minder snel ziek en bent beter beschermd tegen ziekmakende bacteriën en virussen, zoals het coronavirus. En als je toch ziek wordt, herstel je meestal sneller.' Tal van wetenschappelijke onderzoeken laten dit ook zien.

Voor wie zelf dit jaar ook een start wil maken met een gezondere leefstijl start Beterschappen met een leefstijlprogramma, de gecombineerde leefstijlinterventie (GLI). Speciaal voor nierpatiënten met een redelijke nierfunctie (30% of hoger) die een te hoog gewicht hebben (BMI van 25 of hoger) en graag willen afvallen. Het programma duurt twee jaar en je krijgt gedurende het gehele programma advies en begeleiding bij het aanleren van een gezonde leefstijl. Onder intensieve begeleiding van leefstijlcoach-diëtist Femke en fysiotherapeut Marieke werk je aan je gezondheid.

Lees meer »

Drijvende kracht achter donorwet publiceert boek: ‘Dat bepaal je zelf’ »

Vandaag, 5 februari 2021 verschijnt het boek ‘Dat bepaal je zelf’. Een onthullend boek over de tien jaar durende strijd voor een nieuwe Donorwet. ‘Dat bepaal je zelf' is geschreven door Ed van Eeden vanuit de ervaringen van Menno Loos. Van Eeden interviewde vele betrokkenen, onder wie Pia Dijkstra, Bruno Bruins, Frank de Grave en vele anderen.

Lees meer »

Verandering van symptomen belangrijk voor start dialyse »

Wat is het beste moment om te starten met dialyseren? Over deze vraag boog Cynthia Janmaat zich in haar promotie-onderzoek. Op 25 november j.l., verdedigde ze haar proefschrift waarin ze beschrijft hoe ze dichter bij een antwoord komt. In de praktijk blijkt regelmatig dat er patiënten zijn met een heel slechte nierfunctie, die daar nog nauwelijks last van hebben. Terwijl andere patiënten met een minder slechte nierfunctie juist meer symptomen ervaren.

Lees meer »NierNieuws en zijn adverteerders maken soms gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.
Ons Pricaystatement vindt u hier