Mail: redactie@niernieuws.nl | 030 - 288 9994 | NL16 TRIO 0197 707866Reageer | Verstuur | Druk af   

Hoge bloeddruk aanwijzing voor blijvende nierproblemen bij ziekte in kleinste bloedvaatjes

Door Gerard Kok 

Trombotische microangiopathie (TMA) is een acuut ziektebeeld met grote kans op ernstige afloop, vooral als niet onmiddellijk met de behandeling wordt begonnen. Een deel van de volwassen patiënten met TMA ontwikkelt nierinsufficiëntie, maar omdat nog niet goed valt te voorspellen welke patiënten hier nu het meeste risico op lopen, hebben Duitse artsen hier onderzoek naar gedaan.

Bij TMA ontstaan kleine bloedstolseltjes in de kleine vaten en haarvaten. Bij verreweg de meeste TMA-patiënten is er sprake van een van de onderliggende syndromen: Hemolytisch-uremisch syndroom (HUS) of Trombotische trombocytopenische purpura (TTP). HUS treedt voornamelijk op bij kinderen (hoewel hier alleen volwassenen zijn onderzocht), en meestal na een episode van diarree als gevolg van een besmetting met de E-coli bacterie EHEC. Met behandeling is het sterftecijfer ongeveer 10%. Ongeveer één derde van de patiënten ontwikkelt chronische nierproblemen. TTP is een afwijking van de bloedstolling, waarvan de precieze oorzaak nog niet bekend is. Onbehandeld overlijdt 95% van de patiënten, maar na tijdige behandeling met plasmaferese (waarbij het bloedplasma van de patiënt wordt verwijderd en vervangen, maar de bloedcellen niet) stijgt de overlevingskans tot ongeveer 85%. 

Voor het onderzoek werden 62 patiënten tussen de 16 en 76 jaar onderzocht die tussen 1989 en 2006 waren behandeld met plasmaferese. Bij opname werden onder andere bloeddruk, en het C-reactief proteïne (CRP) niveau bepaald. Na statische analyse van de gegevens bleken hoge bloeddruk en een verhoogd C-reactief proteïne sterk gecorreleerd met nierinsufficiëntie bij ontslag uit het ziekenhuis. Voorts betekende een hogere leeftijd ook een grotere kans op overlijden.

Uit het onderzoek blijkt dat volwassen TMA-patiënten met hoge bloeddruk of een verhoogd C-reactief proteïne niveau een veel hogere kans hadden op nierproblemen later. Wellicht dat speciale aandacht hiervoor bij de behandeling van TMA het aantal gevallen van nierinsufficiëntie kan doen verminderen.

sterren Gepubliceerd: vrijdag 03-02-2012
Bron: PLoS ONE | Nog geen reacties
VENI 2019: kleinste bloedvaatjes en acute nierschade

NWO heeft 166 veelbelovende jonge wetenschappers een Veni-financiering van maximaal 250.000 euro toegekend. Hiermee kunnen de laureaten gedurende drie jaar hun eigen onderzoeksideeën verder ontwikkelen. Twee van deze onderzoeken richten zich direct op de nieren, een aantal andere zijn algemener maar kunnen een resultaat opleveren dat ook in de nefrologie van toegevoegde waarde kan zijn.

De Veni wordt jaarlijks door NWO toegekend. In totaal dienden in deze Veni-ronde 1151 onderzoekers een ontvankelijk onderzoeksvoorstel in voor financiering. Daarvan zijn er nu 166 gehonoreerd. De eerste onderzoeker binnen het nierveld die met een VENI-subsidie aan de slag kan is dr.ing. Charissa van den Brom (Amsterdam UMC, Locatie VUmc, afdeling Anesthesiologie). Haar onderzoek richt zich op slechte doorbloeding van de allerkleinste bloedvaten in ernstig zieke patiënten, omdat dit de nieren kan beschadigen door zuurstoftekort. Van den Brom gaat de rol van de beschadigde binnenbekleding van deze haarvaten bestuderen om behandelingen gericht tegen het lekken van haarvaten te ontwikkelen en schade aan de nieren te voorkomen.

Lees meer »

Rituximab net zo goed als ciclosporine bij membraneuze nefropathie »

B-cellen (een bepaald type witte bloedcel) spelen een rol bij het ontstaan van de nierziekte membraneuze nefropathie (MN). Omdat het medicijn rituximab specifiek op B-cellen aangrijpt, leek het Amerikaanse onderzoekers niet onvoorstelbaar dat dit net zo goed werkt voor patiënten met MN als ciclosporine. Ze hebben dit onderzocht in de MENTOR-studie.

Lees meer »

Mantelzorgers zwaarder belast bij oudere dialysepatiënten »

Er zijn steeds meer aanwijzingen dat starten met dialyseren op hogere leeftijd niet per se leidt tot een langer leven. Daarentegen kan het wel problemen met zich meebrengen, zowel voor de patiënt als voor de mantelzorger. Ouderen moeten een weloverwogen keuze kunnen maken tussen wel of niet starten met dialyse op basis van hun persoonlijke voorkeur, vindt Namiko Goto. Zij is geriater in opleiding en doet onderzoek naar de geriatrische problemen bij oudere patiënten met nierfalen.

Lees meer »NierNieuws en zijn adverteerders maken soms gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.
Ons Pricaystatement vindt u hier