Mail: redactie@niernieuws.nl | 030 - 288 9994 | NL16 TRIO 0197 707866Reageer | Verstuur | Druk af   

'Registratie is een kwestie van jezelf serieus nemen'

Door Carly Schuit (HMi) 

Van oorsprong is Bas Vogel verpleegkundige, maar na een aantal andere functies is hij nu al een jaar of vijf verantwoordelijk voor de registers van verpleegkundigen en verzorgenden en de verpleegkundig specialisten van de V&VN (Vereniging van Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland). Zijn taak is het in goede banen leiden van het proces rond registratie, accreditatie en scholing van deze beroepsgroepen. Hij is dan ook een enthousiast pleitbezorger voor het Kwaliteitsregister van de V&VN.

Kwaliteitsregister en BIG
Desgevraagd legt Vogel het verschil tussen het BIG-register en het Kwaliteitsregister V&V nog maar eens uit. 'Als een gediplomeerd verpleegkundige haar opleiding afrondt moet zij zich aanmelden bij het BIG–register. Door de inschrijving in het BIG-register verwerft ze de bevoegdheid om de titel verpleegkundige te mogen voeren en het beroep daadwerkelijk uit te oefenen. Het BIG-register is van de overheid, en alle BIG-geregistreerde beroepen staan hierin, van artsen, verpleegkundigen, fysiotherapeuten tot verloskundigen. Om in het BIG-register geregistreerd te blijven moet een verpleegkundige gedurende vijf jaar minimaal één dag per week als verpleegkundige hebben gewerkt. Herregistratie vindt iedere vijf jaar plaats.'
Het Kwaliteitsregister V&V ligt in het verlengde van het BIG-register. Door inschrijving in het Kwaliteitsregister V&V toont de verpleegkundige aan dat ze haar deskundigheid onderhoudt volgens de landelijke beroepsnormen die zijn opgesteld door de beroepsgroep binnen V&VN. Dit kan door het volgen van bij- en nascholing, zelfstudie, het volgen van klinische lessen of het deelnemen aan intervisie. 
'Hoewel de inschrijving in het Kwaliteitsregister V&V strikt genomen geen verplichting is, volgt dit wel logischerwijs uit de eisen die het BIG-register stelt. Iedere verpleegkundige draagt volgens de wet een individuele verantwoordelijkheid voor de eigen bekwaamheid. Wie niet bekwaam is, is onbevoegd', aldus Vogel. Wanneer een verpleegkundige is ingeschreven in het Kwaliteitsregister V&V betekent dit dat hij of zij zelf de registratie van geaccrediteerde scholing bijhoudt in een eigen portfolio op de website. Via het Kwaliteitsregister V&V toont de individuele verpleegkundige op deze manier aan dat zij de gevraagde deskundigheid ook daadwerkelijk bezit en dat ze bekwaam is gebleven. Verder biedt het register de mogelijkheid om specifieke deskundigheid op gebied van dialyse/nierziekten (en een aantal andere specialisaties) vast te leggen. 

Noodzaak
In andere beroepsgroepen in de gezondheidszorg -bijvoorbeeld bij artsen- zijn het BIG-register en het Kwaliteitsregister al heel lang aan elkaar gekoppeld, maar zover is het binnen het verpleegkundig veld nog niet. 'Maar daar willen wij ook naar toe'. De oorzaak hiervan ligt volgens Vogel in de gewoonten van de beroepsgroep. 'Verpleegkundigen hebben nog geen traditie van individuele verantwoordelijkheid voor de eigen deskundigheid. Pas sinds 2006/2007 wordt er serieus werk gemaakt van het Kwaliteitsregister V&V. Op dit moment staan er weliswaar 35.000 verpleegkundigen ingeschreven, maar op een totaal van 150.000 verpleegkundigen is dit natuurlijk nog veel te weinig. De morele, innerlijke motivatie om aan de kwaliteitseisen te willen voldoen, ontbreekt nog in veel gevallen.' Onbekendheid met het Kwaliteitsregister noemt Vogel een grote zorg: 'Nog te weinig is doorgedrongen dat iedere verpleegkundige individueel aansprakelijk is. In geval van een tuchtzaak zal er altijd onderzocht worden hoe je je vak hebt uitoefenend. Als je dan via het Kwaliteitsregister kunt aantonen dat je volgens de beroepsnorm werkt, sta je sterker.'
Maar angst voor een tuchtzaak moet niet belangrijkste reden zijn voor verpleegkundigen om zich in te schrijven. 'Het heeft ook te maken met de verantwoordelijkheid die je draagt voor je patiënten. Je kunt het vergelijken met de luchtvaart waarin men ook moet voldoen aan strenge kwaliteitseisen om de veiligheid van passagiers zoveel mogelijk te waarborgen. Dat zou ook voor de gezondheidszorg moeten gelden waar per jaar 1.500 vermijdbare doden te betreuren zijn. Voldoen aan kwaliteitseisen op het gebied van deskundigheid moet een normaal onderdeel van het professioneel handelen worden waar men trots op is.'

Wat houdt verpleegkundigen tegen?
Waarom zijn er dan nog zo weinig verpleegkundigen geregistreerd? Vogel: 'Wat zal het zijn? Er is veel onbekendheid en ook wel onbegrip: waarom moet dat? De houding is nog vaak: krijg ik wel tijd en geld van mijn werkgever om scholing te volgen. Maar dat is niet terecht. Het gaat om de persoonlijke verantwoordelijkheid van iedere professional. In sommige CAO's wordt tegenwoordig een individueel opleidingsbudget opgenomen, dat in overleg met werkgever door de verpleegkundige naar eigen inzicht te gebruiken is.' Vogel is veel bezig met het onder de aandacht brengen van het belang van het Kwaliteitsregister V&V. 'Ik probeer verpleegkundigen te overtuigen door op allerlei bijeenkomsten en symposia te spreken. Een voorbeeld dat ik veel gebruik is het volgende: als je je kind moet afgeven aan een verpleegkundige, wil je dat dat iemand is die wel zijn vak bijhoudt of iemand die dat niet doet? Dan is het snel duidelijk. Er is geen excuus denkbaar om niet je verantwoordelijkheid te nemen. Hoe afhoudend sommige collega's ook reageren, als je er een kwartier over praat begrijpt iedereen de noodzaak.'

Jezelf serieus nemen
Volgens Vogel is er een grote omslag nodig in de manier waarop veel verpleegkundigen zichzelf en hun beroep zien. 'Wat ook meespeelt in mijn ogen is dat verpleegkundigen zichzelf nog veel te veel zien als ondergeschikte werknemer, en te weinig als professional met eigen beroepsnormen. Wie zichzelf serieus neemt, wordt ook serieus genomen. Het heeft allemaal te maken met hoe serieus je jezelf neemt. Hoe serieus nemen we onszelf als zelfs verwarmingsmonteurs op zak lopen met bewijs van hun deskundigheid? Terwijl het in onze branche gaat om mensenlevens.' Gelukkig begint dat steeds meer door te dringen. Al meer dan 100 zorginstellingen, waaronder ook zeer grote, betalen voor hun medewerkers de inschrijving in het Kwaliteitsregister V&V. 'We zijn druk bezig het Kwaliteitsregister V&V te institutionaliseren, maar ik kan het niet vaak genoeg zeggen: het blijft in de eerste plaats de persoonlijke verantwoordelijkheid van iedere verpleegkundige zelf.'

sterren Gepubliceerd: dinsdag 10-01-2012
Bron: Hans Mak Instituut | Nog geen reacties
Beterschappen start Gecombineerde Leefstijlinterventie gericht op nierpatiënten

Dat een gezonde leefstijl (gezonde voeding, voldoende beweging, slaap en ontspanning, stoppen met roken en alcohol matigen) belangrijk is, weten we al een tijd. Maar juist nu, tijdens deze COVID pandemie, is een gezonde leefstijl belangrijker dan ooit. De boodschap is 'Zorg goed voor jezelf. Gezond leven houdt je weerstand op peil. Je wordt minder snel ziek en bent beter beschermd tegen ziekmakende bacteriën en virussen, zoals het coronavirus. En als je toch ziek wordt, herstel je meestal sneller.' Tal van wetenschappelijke onderzoeken laten dit ook zien.

Voor wie zelf dit jaar ook een start wil maken met een gezondere leefstijl start Beterschappen met een leefstijlprogramma, de gecombineerde leefstijlinterventie (GLI). Speciaal voor nierpatiënten met een redelijke nierfunctie (30% of hoger) die een te hoog gewicht hebben (BMI van 25 of hoger) en graag willen afvallen. Het programma duurt twee jaar en je krijgt gedurende het gehele programma advies en begeleiding bij het aanleren van een gezonde leefstijl. Onder intensieve begeleiding van leefstijlcoach-diëtist Femke en fysiotherapeut Marieke werk je aan je gezondheid.

Lees meer »

Drijvende kracht achter donorwet publiceert boek: ‘Dat bepaal je zelf’ »

Vandaag, 5 februari 2021 verschijnt het boek ‘Dat bepaal je zelf’. Een onthullend boek over de tien jaar durende strijd voor een nieuwe Donorwet. ‘Dat bepaal je zelf' is geschreven door Ed van Eeden vanuit de ervaringen van Menno Loos. Van Eeden interviewde vele betrokkenen, onder wie Pia Dijkstra, Bruno Bruins, Frank de Grave en vele anderen.

Lees meer »

Verandering van symptomen belangrijk voor start dialyse »

Wat is het beste moment om te starten met dialyseren? Over deze vraag boog Cynthia Janmaat zich in haar promotie-onderzoek. Op 25 november j.l., verdedigde ze haar proefschrift waarin ze beschrijft hoe ze dichter bij een antwoord komt. In de praktijk blijkt regelmatig dat er patiënten zijn met een heel slechte nierfunctie, die daar nog nauwelijks last van hebben. Terwijl andere patiënten met een minder slechte nierfunctie juist meer symptomen ervaren.

Lees meer »NierNieuws en zijn adverteerders maken soms gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.
Ons Pricaystatement vindt u hier