Mail: redactie@niernieuws.nl | 030 - 288 9994 | NL16 TRIO 0197 707866Reageer | Verstuur | Druk af   

Twee pilots orgaandonatie worden landelijk ingevoerd

Door Merel Dercksen 

Minister Schippers hoopt het 
orgaantekort op te lossen door
de ziekenhuizen harder aan
donatie te laten werken

Minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft een volgende stap gezet in haar beleid rondom orgaandonatie en donorwerving in ziekenhuizen. In een brief aan de Tweede Kamer laat de minister weten dat de noodzaak groot is om stappen te zetten die een verschil kunnen maken.

In de nazomer van 2009 zijn verschillende pilots gestart in ziekenhuizen rondom het proces van orgaandonatie, met als doel het aantal transplantaties te verhogen. Twee van die pilots krijgen nu landelijk vervolg. Het gaat als eerste om de pilot in Groningen waar een donatie-intensivist is vrijgemaakt die ziekenhuizen in de regio begeleidt bij de organisatie rondom orgaandonatie. En om het initiatief in Leiden, waar is gewerkt met een apart uitname-team dat ingezet kan worden bij orgaandonatie. Andere geplande operaties komen hierdoor niet in de knel.

Uit de evaluatie van de pilots komen goede aanknopingspunten en voorwaarden om de organisatie in de ziekenhuizen te verbeteren. Het aantal transplantaties is nog niet significant gestegen, daarvoor was de looptijd van de pilots te kort en het aantal donatieprocedures in die periode te laag. Maar de breed gedeelde opvatting dat een andere organisatie van donorwerving in ziekenhuizen nodig is, in combinatie met de noodzaak nu echt grote stappen te zetten, hebben ertoe geleid de twee pilots landelijk in te voeren. De minister stelt hiervoor een subsidie beschikbaar tot en met 2014. Daarna zal de donorzorg uit de zorgpremies bekostigd moeten worden.

Het besluit is gebaseerd op een rapport van KPMG-Plexus, een van IBMG, Erasmus MC en Nivel en een reactie op de evaluatie van de Begeleidingscommissie Ziekenhuizen. Deze stukken zijn ook allemaal openbaar beschikbaar. De regio Maastricht heeft het effect van zijn pilot op het aantal transplantaties weliswaar al wel aangetoond maar de minister wil daar nog niet tot uitrol overgaan vanwege het experimentele karakter van deze pilot.

sterren Gepubliceerd: donderdag 22-12-2011 | Nog geen reacties
'Het Coördinatieteam Corona volgt de adviezen op de voet'

Onderstaande inzending is een reactie op de ingestuurde opvatting van Tony de Ronde, die stelt dat de huidige maatregelen binnen dialysecentra onvoldoende bescherming bieden tegen besmetting met COVID-19. Zijn bijdrage leest u hier.

De Corona-pandemie heeft voor iedereen in Nederland, en zeker ook voor dialysepatiënten, grote gevolgen. Het meerdere malen per week een dialysecentrum bezoeken is onder die omstandigheden best spannend, maar ook noodzakelijk. Dialysecentra in Nederland doen hun uiterste best om de overdracht van het virus zoveel mogelijk te beperken.

Daartoe zijn diverse maatregelen genomen, waaronder: 

Lees meer »

Aanpassing van coronamaatregelen in dialysecentra is hard nodig »

De Opvatting van Tony de Ronde Dat COVID-19 verregaande consequenties voor nierpatiënten kan en zal hebben, is duidelijk. Op dit moment worden er bijna geen niertransplantaties meer gedaan, en dialysecentra zijn een potentiële haard van infecties. De Nederlandse Federatie voor Nefrologie heeft een Landelijk Coördinatieteam voor COVID-19 in het leven geroepen, en redelijk op tijd, op donderdag 19 maart, op hun site de COVID-19 aanbevelingen voor nierpatiënten gepubliceerd.

Lees meer »

'Stoppen met roken ook beter voor je nieren' »

Roken is niet alleen slecht voor je longen, maar ook voor je nieren. Inmiddels zijn er voldoende onderzoeken die een verband tussen roken en een verslechterende nierfunctie aantonen. Volgens twee medewerkers van het medisch centrum van de Universiteit Gent (België) roept dit resultaat twee vragen op.

Lees meer »NierNieuws en zijn adverteerders maken soms gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.
Ons Pricaystatement vindt u hier