Mail: redactie@niernieuws.nl | 030 - 288 9994 | NL16 TRIO 0197 707866Reageer | Verstuur | Druk af   

Beleid donorwerving in ziekenhuizen volgens VWS

Door Merel Dercksen 

Naar aanleiding van het Masterplan Orgaandonatie uit 2008, zijn vijf van de zeven donatieregio's in Nederland gestart met een pilotproject, om tot methodes te komen waarmee de doelstellingen uit het Masterplan behaald kunnen worden. Die doelstelling is: 25% meer transplantaties in vijf jaar bij gelijkblijvende omstandigheden. Dat zou grotendeels gerealiseerd moeten worden uit een betere organisatie in de ziekenhuizen.

In Groningen staat de kwaliteit van de donorwerving centraal, Maastricht onderzoekt de uitbreiding van de donorpool met nierdonoren boven de 75 jaar. Ook zijn in die regio ambulances uitgerust met machinale reanimatie-apparatuur (autopulse). Met behulp van deze apparatuur kunnen patiŽnten met een hartstilstand langer worden gereanimeerd, zodat ook als dat tevergeefs was, hun organen bij aankomst in het ziekenhuis nog geschikt zijn voor donatie. In Leiden draait een zelfstandig uitnameteam, zodat er geen beroep meer hoeft te worden gedaan op de medewerkers van het donorziekenhuis.

Deze drie pilotprojecten worden op dit moment door een extern bureau geŽvalueerd en beoordeeld op de doelstellingen en speerpunten van het Masterplan. Minister Schippers van VWS verwacht voor het einde van dit jaar de resultaten van deze evaluatie te krijgen.

De regionale ziekenhuizen rond Amsterdam kunnen 24 uur per dag door middel van een videoconferencing-systeem ondersteuning vragen van een intensivist die veel ervaring heeft met orgaandonatie en het onderwerp maakt nu deel uit van het reguliere overleg tussen intensivisten. Deze pilot is later gestart dan de andere, en ondergaat daarom nu alleen een tussentijdse evaluatie. Eind 2012 beslist de minister over deze pilot.

Over de andere drie neemt ze waarschijnlijk eerder een besluit, volgens de planning begin 2012. Als de pilots, of onderdelen daarvan, effectief blijken te zijn volgens de gehanteerde criteria, dan wil ze die 'zo snel mogelijk' landelijk uitrollen. In 2013 moet dat dan gebeurd zijn.

De pilot in Rotterdam wordt niet geŽvalueerd in het onderzoek. Deze pilot is voortijdig gestopt met het onderzoek naar de relatie tussen de aanwezigheid van nabestaanden bij het vaststellen van hersendood en het toestemmingspercentage. In het onderzoek konden te weinig nabestaanden worden geÔncludeerd om de onderzoeksvraag te beantwoorden.

sterren Gepubliceerd: woensdag 07-09-2011 | Nog geen reacties
'Het CoŲrdinatieteam Corona volgt de adviezen op de voet'

Onderstaande inzending is een reactie op de ingestuurde opvatting van Tony de Ronde, die stelt dat de huidige maatregelen binnen dialysecentra onvoldoende bescherming bieden tegen besmetting met COVID-19. Zijn bijdrage leest u hier.

De Corona-pandemie heeft voor iedereen in Nederland, en zeker ook voor dialysepatiënten, grote gevolgen. Het meerdere malen per week een dialysecentrum bezoeken is onder die omstandigheden best spannend, maar ook noodzakelijk. Dialysecentra in Nederland doen hun uiterste best om de overdracht van het virus zoveel mogelijk te beperken.

Daartoe zijn diverse maatregelen genomen, waaronder: 

Lees meer »

Aanpassing van coronamaatregelen in dialysecentra is hard nodig »

De Opvatting van Tony de Ronde Dat COVID-19 verregaande consequenties voor nierpatiënten kan en zal hebben, is duidelijk. Op dit moment worden er bijna geen niertransplantaties meer gedaan, en dialysecentra zijn een potentiële haard van infecties. De Nederlandse Federatie voor Nefrologie heeft een Landelijk Coördinatieteam voor COVID-19 in het leven geroepen, en redelijk op tijd, op donderdag 19 maart, op hun site de COVID-19 aanbevelingen voor nierpatiënten gepubliceerd.

Lees meer »

'Stoppen met roken ook beter voor je nieren' »

Roken is niet alleen slecht voor je longen, maar ook voor je nieren. Inmiddels zijn er voldoende onderzoeken die een verband tussen roken en een verslechterende nierfunctie aantonen. Volgens twee medewerkers van het medisch centrum van de Universiteit Gent (België) roept dit resultaat twee vragen op.

Lees meer »NierNieuws en zijn adverteerders maken soms gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.
Ons Pricaystatement vindt u hier