Mail: redactie@niernieuws.nl | 030 - 288 9994 | NL16 TRIO 0197 707866Reageer | Verstuur | Druk af   

Donor met nierziekte krijgt voorrang op wachtlijst

Door Merel Dercksen 

Foto: Ministerie van VWS

Volgens de Gezondheidsraad zijn er 'medisch en moreel geldige redenen' om bij de verdeling van donornieren rekening te houden met mensen die bij leven een nier hebben afgestaan. Ook is het volgens de raad juridisch mogelijk om deze levende donoren extra punten toe te kennen op de wachtlijst. Zij zouden daarvoor zelfs in aanmerking kunnen komen voor een pre-emptieve transplantatie van een postmortale donornier. Minister Schippers (VWS) is het daarmee eens.

Tijdens de vorige kabinetsperiode vroeg de Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS) aan de toenmalige minister van VWS Ab Klink (CDA), een standpunt in te nemen over de vraag of het binnen de Wet op de orgaandonatie (Wod) mogelijk is om aan nierpatiŽnten, die eerder bij leven zelf een nier afstonden, 500 bonuspunten toe te kennen, waardoor zij bovenaan de wachtlijst komen te staan.

Klink vroeg de Gezondheidsraad hem te adviseren over de vraag in hoeverre het bij leven afgestaan hebben van een nier uit medisch respectievelijk medisch-ethisch oogpunt kan, of zou kunnen meespelen bij het bepalen van iemands plaats op de wachtlijst. De huidige minister, Edith Schippers, heeft vervolgens de Gezondheidsraad gevraagd om zo nodig suggesties voor een aanpassing van de Wod te doen. Kort geleden bracht de Gezondheidsraad het gevraagde advies uit onder de titel 'Een billijke compensatie; Overwegingen bij een voorstel om levende nierdonoren prioriteit te geven bij transplantatie'.

Door het gemis aan reservecapaciteit is een voormalig donor eerder op dialyse aangewezen dan patiŽnten met twee nieren. Hierdoor ondervindt hij dus eerder nadelen van dialyse en lijdt hij een groter verlies aan levensverwachting. Omdat de groep patiŽnten op de wachtlijst gezamenlijk profiteert van het offer dat levende nierdonoren brengen acht de Gezondheidsraad het billijk dat deze groep de lasten van compensatie draagt, in de vorm van een iets langere wachttijd van, volgens de raad, 3 tot 6 dagen. PatiŽnten op de wachtlijst die hoog-urgent zijn of waarbij een perfecte match kan worden gemaakt, ondervinden helemaal geen nadeel van het toekennen van extra punten aan een levende nierdonor met eindstadium nierfalen omdat zij altijd voor gaan.

Volgens de Gezondheidsraad is het niet noodzakelijk om de Wod aan te passen, maar is een wat ruime interpretatie van de wet voldoende om extra punten te kunnen toekennen aan donoren. De Gezondheidsraad beveelt aan om het voorstel te verwerken in het systeem voor toewijzing van postmortale donornieren en wijst verder op het belang van levenslange medische controle van levende donoren. Dit zou opnieuw onder de aandacht gebracht moeten worden van alle betrokkenen in de zorgverlening, maar vooral van levende donoren. Ook acht de Gezondheidsraad medischwetenschappelijk follow-up onderzoek van levende nierdonoren van cruciaal belang voor het waarborgen van een goede levensverwachting van levende donoren bij de voortschrijdende verruiming van de criteria voor nierdonorschap.

Schippers vindt dat elke levende donor een moedige daad van medemenselijkheid heeft verricht. Gecombineerd met het aspect van wederkerigheid dat ze graag toegevoegd zou zien aan de campagne 'Nederland zegt JA' (waar ook de laatste campagne van de Nierstichting op inspeelde: zou je zelf een orgaan willen ontvangen als je er een nodig had?), vindt ze dat reden genoeg om het advies over te nemen. Levende nierdonoren mogen niet slechter af zijn dan andere nierpatiŽnten omdat zij eerder in hun leven besloten het leven van een nierpatiŽnt te redden, schrijft de minister.

Ze zal daarom de NTS verzoeken om levende nierdonoren met eindstadium nierfalen 500 extra punten toe te kennen. En ook de rest van het advies, met betrekking tot controle en onderzoek van levende donoren, volgt ze.

sterren Gepubliceerd: zaterdag 11-06-2011 | Nog geen reacties
De maatschappelijk werker is er voor iedereen

In de eerste gesprekken die medisch maatschappelijk werker Laura Haasdijk met patiŽnten voert vragen mensen zich af waarom ze naar de maatschappelijk werker moeten. Het voelt alsof er iets met ze aan de hand is. Terwijl het maatschappelijk werk tot het standaard aanbod hoort bij een nierziekte, net zoals de diŽtiste, verpleegkundige en de dokter. Onlangs hebben de maatschappelijk werkers die werkzaam zijn in de nefrologie hun visie op wat zij doen en hoe ze willen werken vastgelegd in de zogeheten kwaliteitsstandaarden. Deze zijn voor iedereen gratis te downloaden.

'Het kost altijd eventjes, misschien wel een paar gesprekjes, voordat mensen gaan ervaren wat maatschappelijk werk kan betekenen. Je hebt heel vaak een klein stukje weerstand te overwinnen,' vertelt Haasdijk. Zij werkt in het HagaZiekenhuis in Den Haag en is voorzitter van de Vereniging Maatschappelijk Werk Nefrologie. Haar werk is eigenlijk tweeledig, zo legt ze dat aan patiŽnten uit. Een nierziekte heeft heel veel invloed op je gewone leven. Een maatschappelijk werker kan je op weg helpen met praktische dingen, en ook psychosociale ondersteuning bieden.

Lees meer »

De regie over je leven krijgen kan je leren »

De regie over je leven met een chronische ziekte krijgen, dat kan je leren. Zelfmanagement is het toverwoord.

Lees meer »

Andreas Vesalius en zijn fascinatie voor de nier »

In de 16e eeuw was de medische wetenschap nog steeds gebaseerd op de wijsheid van de klassieke oudheid. Wetenschappers uit dit verre verleden bepaalden nog altijd hoe er over het menselijk lichaam werd gedacht. Ruim 2000 jaar lang waren de bevindingen van Aristoteles over de medische wetenschap onbetwist. Hoewel Aristoteles en later zijn volgeling Galenus (Grieks/Romeins arts 129-199 n.Chr.

Lees meer »NierNieuws en zijn adverteerders maken soms gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.
Ons Pricaystatement vindt u hier