Mail: redactie@niernieuws.nl | 030 - 288 9994 | NL16 TRIO 0197 707866Reageer | Verstuur | Druk af   

Donor met nierziekte krijgt voorrang op wachtlijst

Door Merel Dercksen 

Foto: Ministerie van VWS

Volgens de Gezondheidsraad zijn er 'medisch en moreel geldige redenen' om bij de verdeling van donornieren rekening te houden met mensen die bij leven een nier hebben afgestaan. Ook is het volgens de raad juridisch mogelijk om deze levende donoren extra punten toe te kennen op de wachtlijst. Zij zouden daarvoor zelfs in aanmerking kunnen komen voor een pre-emptieve transplantatie van een postmortale donornier. Minister Schippers (VWS) is het daarmee eens.

Tijdens de vorige kabinetsperiode vroeg de Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS) aan de toenmalige minister van VWS Ab Klink (CDA), een standpunt in te nemen over de vraag of het binnen de Wet op de orgaandonatie (Wod) mogelijk is om aan nierpatiŽnten, die eerder bij leven zelf een nier afstonden, 500 bonuspunten toe te kennen, waardoor zij bovenaan de wachtlijst komen te staan.

Klink vroeg de Gezondheidsraad hem te adviseren over de vraag in hoeverre het bij leven afgestaan hebben van een nier uit medisch respectievelijk medisch-ethisch oogpunt kan, of zou kunnen meespelen bij het bepalen van iemands plaats op de wachtlijst. De huidige minister, Edith Schippers, heeft vervolgens de Gezondheidsraad gevraagd om zo nodig suggesties voor een aanpassing van de Wod te doen. Kort geleden bracht de Gezondheidsraad het gevraagde advies uit onder de titel 'Een billijke compensatie; Overwegingen bij een voorstel om levende nierdonoren prioriteit te geven bij transplantatie'.

Door het gemis aan reservecapaciteit is een voormalig donor eerder op dialyse aangewezen dan patiŽnten met twee nieren. Hierdoor ondervindt hij dus eerder nadelen van dialyse en lijdt hij een groter verlies aan levensverwachting. Omdat de groep patiŽnten op de wachtlijst gezamenlijk profiteert van het offer dat levende nierdonoren brengen acht de Gezondheidsraad het billijk dat deze groep de lasten van compensatie draagt, in de vorm van een iets langere wachttijd van, volgens de raad, 3 tot 6 dagen. PatiŽnten op de wachtlijst die hoog-urgent zijn of waarbij een perfecte match kan worden gemaakt, ondervinden helemaal geen nadeel van het toekennen van extra punten aan een levende nierdonor met eindstadium nierfalen omdat zij altijd voor gaan.

Volgens de Gezondheidsraad is het niet noodzakelijk om de Wod aan te passen, maar is een wat ruime interpretatie van de wet voldoende om extra punten te kunnen toekennen aan donoren. De Gezondheidsraad beveelt aan om het voorstel te verwerken in het systeem voor toewijzing van postmortale donornieren en wijst verder op het belang van levenslange medische controle van levende donoren. Dit zou opnieuw onder de aandacht gebracht moeten worden van alle betrokkenen in de zorgverlening, maar vooral van levende donoren. Ook acht de Gezondheidsraad medischwetenschappelijk follow-up onderzoek van levende nierdonoren van cruciaal belang voor het waarborgen van een goede levensverwachting van levende donoren bij de voortschrijdende verruiming van de criteria voor nierdonorschap.

Schippers vindt dat elke levende donor een moedige daad van medemenselijkheid heeft verricht. Gecombineerd met het aspect van wederkerigheid dat ze graag toegevoegd zou zien aan de campagne 'Nederland zegt JA' (waar ook de laatste campagne van de Nierstichting op inspeelde: zou je zelf een orgaan willen ontvangen als je er een nodig had?), vindt ze dat reden genoeg om het advies over te nemen. Levende nierdonoren mogen niet slechter af zijn dan andere nierpatiŽnten omdat zij eerder in hun leven besloten het leven van een nierpatiŽnt te redden, schrijft de minister.

Ze zal daarom de NTS verzoeken om levende nierdonoren met eindstadium nierfalen 500 extra punten toe te kennen. En ook de rest van het advies, met betrekking tot controle en onderzoek van levende donoren, volgt ze.

sterren Gepubliceerd: zaterdag 11-06-2011 | Nog geen reacties
Implementatie nieuwe donorwet uitgesteld om corona

De nieuwe donorwet zal, zoals gepland, vanaf 1 juli dit jaar van kracht zijn. Maar het aanschrijven van mensen die nog niets hebben laten vastleggen, wordt met twee maanden uitgesteld. De reden hiervoor is de drukte als gevolg van de covid-19-epidemie (coronacrisis). Dat schrijft Martin van Rijn, minister voor Medische Zorg, in een brief aan de Tweede Kamer.

Van Rijn schrijft: 'De crisis betekent met name dat er minder ruimte beschikbaar is om dit onderwerp onder de aandacht te brengen. Praktisch doordat bijvoorbeeld fysieke voorlichtingsbijeenkomsten gericht op moeilijker te bereiken doelgroepen, zoals de Donordialoog voor mensen met een migratieachtergrond en lezingen voor ouderen, momenteel niet mogelijk zijn.'

In april heeft het ministerie twee keer een zogeheten flitspeiling laten uitvoeren onder een deel van de bevolking. Beide keren vond een meerderheid van de respondenten dat de invoering van de wet door kon gaan zoals gepland. Daar komt bij dat het huidige register 'er niet op berekend is veel langer dan [na] 1 juli in de lucht te blijven'. Dat zou risico's en extra kosten met zich mee brengen. Mede hierom heeft de minister besloten de ingangsdatum van 1 juli wel aan te houden.

Lees meer »

Nieuwe donorwet: berichten van het Bootcongres »

Nog vier maanden, dan gaat de nieuwe donorwet in. Dat is niet alleen voor de 'gewone Nederlander' een verandering. Voor zorgverleners verandert er net zo goed van alles. En voor sommige mensen, bijvoorbeeld mensen met een verstandelijke beperking, is het nog een extra uitdaging om de beslissing te kunnen nemen die de nieuwe wet van ze vraagt.

Lees meer »

Oproep: Doneer 1 minuut »

Op dinsdag 14 januari doen nier-, lever-, en hartpatiënten uit heel Nederland, die op de wachtlijst staan voor een nieuw orgaan, een persoonlijke oproep: Laat je dierbaren weten of je donor wilt zijn. Dit onder de tag 'Doneer 1 minuut'. 50% van de Nederlanders bespreekt zijn donorwensen niet met naasten, wat kan leiden tot twijfel bij nabestaanden of een keuze voor donatie daadwerkelijk bewust was. Bijna driekwart van de nabestaanden weigert bij twijfel dan ook in te stemmen met donatie.

Lees meer »NierNieuws en zijn adverteerders maken soms gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.
Ons Pricaystatement vindt u hier