Mail: redactie@niernieuws.nl | 030 - 288 9994 | NL16 TRIO 0197 707866Reageer | Verstuur | Druk af   

Donor met nierziekte krijgt voorrang op wachtlijst

Door Merel Dercksen 

Foto: Ministerie van VWS

Volgens de Gezondheidsraad zijn er 'medisch en moreel geldige redenen' om bij de verdeling van donornieren rekening te houden met mensen die bij leven een nier hebben afgestaan. Ook is het volgens de raad juridisch mogelijk om deze levende donoren extra punten toe te kennen op de wachtlijst. Zij zouden daarvoor zelfs in aanmerking kunnen komen voor een pre-emptieve transplantatie van een postmortale donornier. Minister Schippers (VWS) is het daarmee eens.

Tijdens de vorige kabinetsperiode vroeg de Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS) aan de toenmalige minister van VWS Ab Klink (CDA), een standpunt in te nemen over de vraag of het binnen de Wet op de orgaandonatie (Wod) mogelijk is om aan nierpatiŽnten, die eerder bij leven zelf een nier afstonden, 500 bonuspunten toe te kennen, waardoor zij bovenaan de wachtlijst komen te staan.

Klink vroeg de Gezondheidsraad hem te adviseren over de vraag in hoeverre het bij leven afgestaan hebben van een nier uit medisch respectievelijk medisch-ethisch oogpunt kan, of zou kunnen meespelen bij het bepalen van iemands plaats op de wachtlijst. De huidige minister, Edith Schippers, heeft vervolgens de Gezondheidsraad gevraagd om zo nodig suggesties voor een aanpassing van de Wod te doen. Kort geleden bracht de Gezondheidsraad het gevraagde advies uit onder de titel 'Een billijke compensatie; Overwegingen bij een voorstel om levende nierdonoren prioriteit te geven bij transplantatie'.

Door het gemis aan reservecapaciteit is een voormalig donor eerder op dialyse aangewezen dan patiŽnten met twee nieren. Hierdoor ondervindt hij dus eerder nadelen van dialyse en lijdt hij een groter verlies aan levensverwachting. Omdat de groep patiŽnten op de wachtlijst gezamenlijk profiteert van het offer dat levende nierdonoren brengen acht de Gezondheidsraad het billijk dat deze groep de lasten van compensatie draagt, in de vorm van een iets langere wachttijd van, volgens de raad, 3 tot 6 dagen. PatiŽnten op de wachtlijst die hoog-urgent zijn of waarbij een perfecte match kan worden gemaakt, ondervinden helemaal geen nadeel van het toekennen van extra punten aan een levende nierdonor met eindstadium nierfalen omdat zij altijd voor gaan.

Volgens de Gezondheidsraad is het niet noodzakelijk om de Wod aan te passen, maar is een wat ruime interpretatie van de wet voldoende om extra punten te kunnen toekennen aan donoren. De Gezondheidsraad beveelt aan om het voorstel te verwerken in het systeem voor toewijzing van postmortale donornieren en wijst verder op het belang van levenslange medische controle van levende donoren. Dit zou opnieuw onder de aandacht gebracht moeten worden van alle betrokkenen in de zorgverlening, maar vooral van levende donoren. Ook acht de Gezondheidsraad medischwetenschappelijk follow-up onderzoek van levende nierdonoren van cruciaal belang voor het waarborgen van een goede levensverwachting van levende donoren bij de voortschrijdende verruiming van de criteria voor nierdonorschap.

Schippers vindt dat elke levende donor een moedige daad van medemenselijkheid heeft verricht. Gecombineerd met het aspect van wederkerigheid dat ze graag toegevoegd zou zien aan de campagne 'Nederland zegt JA' (waar ook de laatste campagne van de Nierstichting op inspeelde: zou je zelf een orgaan willen ontvangen als je er een nodig had?), vindt ze dat reden genoeg om het advies over te nemen. Levende nierdonoren mogen niet slechter af zijn dan andere nierpatiŽnten omdat zij eerder in hun leven besloten het leven van een nierpatiŽnt te redden, schrijft de minister.

Ze zal daarom de NTS verzoeken om levende nierdonoren met eindstadium nierfalen 500 extra punten toe te kennen. En ook de rest van het advies, met betrekking tot controle en onderzoek van levende donoren, volgt ze.

sterren Gepubliceerd: zaterdag 11-06-2011 | Nog geen reacties
Donatie na euthanasie geeft waardevolle betekenis

Orgaandonatie na euthanasie is een zeer waardevolle procedure voor mensen die na hun overlijden iets willen betekenen voor één of meerdere patiënten die op de wachtlijst staan voor een gezond orgaan. Dat concludeert promovendus, jurist en anesthesioloog (i.o.) Jan Bollen van het Maastricht UMC+.

Tussen 2002 (het jaar dat euthanasie wettelijk mogelijk werd) en 2018 ondergingen 81.418 patiënten in Nederland en België euthanasie. In Nederland koos de eerste patiënt er in 2012 voor om zijn organen ter beschikking te stellen na euthanasie. Vanwege eventuele ethische en juridische obstakels werd in de jaren daarna terughoudendheid in acht genomen. In 2015 leidde de wens van een man uit Nijmegen de na euthanasie zijn nieren wilde afstaan, en de reactie van ziekenhuizen daarop, nog tot veel commotie. Daarom stelden het Maastricht UMC+ en het Erasmus MC in dat jaar een gezamenlijke handreiking op voor de procedure. Twee jaar later werd een landelijke richtlijn aangeboden aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Inmiddels hebben bijna zestig mensen gekozen voor orgaandonatie na euthanasie.

Lees meer »

Verschillen binnen VS in acceptatie donornieren »

In de Verenigde Staten blijken nieren van overleden donoren relatief vaak te worden afgedankt als ze als minder ideaal materiaal voor transplantatie worden gezien, terwijl met deze donornieren patiënten hadden kunnen worden gered. Uit Amerikaans onderzoek blijkt nu dat er grote variatie is in de hoeveelheid donornieren die transplantatiecentra afkeuren, en dat centra die donornieren minder snel afkeuren, uiteindelijk nierpatiënten sneller transplanteren.

Lees meer »

Risico op hoge bloeddruk stijgt na nierdonatie »

Donoren van een nier lopen een hoger risico hypertensie te ontwikkelen dan vergelijkbare, gezonde niet-donoren. Dit blijkt uit een recent onderzoek, uitgevoerd aan de Johns Hopkins universiteit (Baltimore, VS, iets ten noordoosten van Washington DC). De onderzoekers bekeken de gegevens van 1295 levende donoren, gemiddeld 6 jaar na hun nierdonatie, en zetten die af tegen de gegevens van 8233 gezonde niet-donoren.

Lees meer »NierNieuws en zijn adverteerders maken soms gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.
Ons Pricaystatement vindt u hier