Mail: redactie@niernieuws.nl | 030 - 288 9994 | NL16 TRIO 0197 707866Reageer | Verstuur | Druk af   

Meer botbreuken bij laag natriumgehalte van het bloed

Door Jeroen van Setten 

Ouderen met een te laag natriumgehalte van hun bloed, hebben vaker last van botbreuken. Zij vallen ook vaker. Dit kan al gebeuren bij slechts een gering tekort. Carola Zillikens, internist in het Erasmus MC, komt tot deze conclusie op basis van een onderzoek onder 5.000 mensen van wie 400 met een natriumtekort.

Volgens de Rotterdamse onderzoekster blijkt dat een licht tekort aan natrium in het bloed al leidt tot 61% meer wervelbreuken, en 39% meer breuken op andere plaatsen zoals polsen en heupen. Verder vallen ouderen met natriumtekort vaker. Maar het vallen houdt geen verband met de botbreuken die in het vervolg van de studie optraden.

Het sterftecijfer onder de ouderen met natriumtekort lag in Zillikens studie 21% hoger dan bij de ouderen zonder natriumtekort. Er was vaker sprake van diabetes type 2 en er waren meer gebruikers van plaspillen. Dat zijn twee mogelijke oorzaken van een laag natriumgehalte. Zillikens benadrukt dat een laag natriumgehalte niet wordt veroorzaakt door het eten van weinig zout.

De Rotterdamse onderzoeker noemt haar studieresultaten opvallend, maar vindt het nog te vroeg om alle ouderen met botbreuken te screenen op het natriumgehalte in het bloed. Volgens haar moet daarvoor eerst meer onderzoek worden gedaan. Ook is nog niet zeker of een verhoging van het natriumgehalte van het bloed wel tot minder botbreuken leidt. Over osteoperose stelt Zillikens dat een laag natriumgehalte van het bloed mogelijk niet de botdichtheid maar de botkwaliteit ongunstig beïnvloedt.

De resultaten van Zillikens onderzoek komen verregaand overeen met die van een Ierse studie die begin 2010 werd gepubliceerd in het Clinical Journal of the ASN. De onderzoekers richtten zich toen alleen op vrouwen, maar net als Zillikens vonden zij dat vrouwen 'met een iets te laag natriumgehalte van hun bloed vaker iets breken dan zij bij wie dat niveau normaal is.' Ook de Ieren constateerden net als Zillikens dat botontkalking eigenlijk geen rol speelt bij het verhoogde botbreukrisico.

sterren Gepubliceerd: donderdag 05-05-2011 | Nog geen reacties
'Voor operatie nier koelen heeft geen zin'

Bij een operatie waarbij een gedeelte van een nier wordt verwijderd, is het goed gebruik om die nier vooraf een aantal minuten te koelen, om weefselschade tegen te gaan. Uit Canadees onderzoek, gepresenteerd tijdens AUA Annual Meeting 2019, blijkt nu echter dat koelen geen effect heeft op het resultaat van de operatie.

Een operatie waarbij een gedeelte van een nier wordt verwijderd heet een partiële nefrectomie. Deze operatie wordt toegepast om nierkanker te behandelen, als de tumoren tenminste op een geschikte plaats zitten om de operatie uit te voeren. Tot nu toe is het goed gebruik om de nier voorafgaand aan de operatie te koelen, om de stofwisseling in de nier te vertragen, en daarmee weefselschade in de nier tegen te gaan. Van andere operaties is bekend dat koelen een positief effect heeft, dus de gedachte dat het nuttig is om voor een partiële nefrectomie ook te doen, is niet zo gek, hoewel het nog nooit experimenteel is onderzocht. Het koelen gebeurt door voorafgaand aan de operatie, na het afsluiten van de bloedtoevoer, een laag van 2 cm ijs rond de nier aan te brengen, en die na 10 minuten weer te verwijderen.

Het Canadese onderzoek had tot doel om uit te zoeken of het koelen voor een partiële nefrectomie nuttig was. De opzet was om zo dicht mogelijk bij een dubbelblind onderzoek te blijven als mogelijk, waarbij de uitvoerende artsen pas op het laatste moment te horen kregen of de nier was gekoeld of niet.

Lees meer »

Kans op nierfalen na operatie nierkanker verdubbeld »

Mensen met nierkanker bij wie beide nieren verwijderd worden, zijn als gevolg daarvan vanzelfsprekend nierpatiënt. Maar ook als maar een van de nieren geheel of zelfs gedeeltelijk uitgenomen wordt, is er een risico op nierfalen. Australische wetenschappers hebben uitgezocht hoe dit in de praktijk uitpakt. Het risico is klein maar aanwezig, en het maakt uit of de zieke nier helemaal verwijderd wordt, of dat een schoon deel kan blijven zitten.

Lees meer »

Oefennier uit 3D-printer maakt chirurg beter »

Tegenwoordig worden steeds meer operaties uitgevoerd met behulp van robotarmen, die door de chirurg bediend worden. Om het manipuleren van deze robotarmen tijdens een bepaalde operatie goed onder de knie te krijgen, moeten chirurgen voldoende trainen. Het trainen gebeurt in een trainingsomgeving, die een model van het te opereren orgaan bevat. Een Amerikaans model van een nier om een robot-ondersteunde gedeeltelijke nefrectomie uit te voeren, blijkt goed te voldoen.

Lees meer »NierNieuws en zijn adverteerders maken soms gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.
Ons Pricaystatement vindt u hier