Mail: redactie@niernieuws.nl | 030 - 288 9994 | NL16 TRIO 0197 707866Reageer | Verstuur | Druk af   

'Van Marokkanen is 85% voorstander transplantatie'

Volgens de Marokkaanse nefrologe en hoogleraar Amal Bourquia is 85% van de Marokkanen voorstander van transplantatie. Zij deed verslag van haar onderzoek naar 'de perceptie op orgaantransplantatie in de Marokkaanse samenleving' op een grote bijeenkomst van Franse en Marokkaanse deskundigen. Juristen, sociologen, schrijvers en journalisten debateerden over de ethische problemen rond transplantatie.

'Transplantatie is niet alleen een zuiver technische kwestie,' zegt Bourquia, 'maar heeft ook een belangrijke ethisch kant. Vergeleken met andere landen loopt Marokko erg achter op transplantatiegebied. Tussen 1990 en 2007 zijn in Marokko bijvoorbeeld maar 123 transplantaties uitgevoerd. Dat heeft vooral te maken met de ethiek en de sociale perceptie rond het doneren van organen. Er is in dit land nooit een sociaal debat geweest rond orgaantransplantatie. We hadden geen idee hoe de bevolking erover dacht.'

'Het is navrant te moeten constateren dat er een ernstig gebrek aan informatie is rond transplantatie. Zonder goede voorlichting kun je niet verwachten dat de burger zich een gedegen oordeel vormt. In een poging helderheid te verschaffen, hebben wij nu dit onderzoek gedaan.'

'We ondervroegen 400 personen uit Casablanca en wijde omgeving en de resultaten laten zien dat 85% van de ondervraagden in principe positief staat ten opzichte van transplantatie. En dat terwijl meer dan 70% van de ondervraagden nooit eerder over het onderwerp had nagedacht. Bijna twintig procent van de ondervraagden weet trouwens niet dat er in Marokko niertransplantaties plaatsvinden.'

'Ondanks deze uitkomst zijn er nog heel veel obstakels te overwinnen. Zowel sociaal als economisch. We hebben ook gemerkt dat veel Marokkanen nog altijd denken dat de godsdienst transplantatie verbiedt. Daar zou vanuit die hoek aan gewerkt moeten worden.'

Overigens zijn er ook mensen die zich tegen transplantatie keren op technische gronden. 'Het klopt dat de kennis van transplantatie bij Marokkaanse medici op zich gering is. Er bestaat op dit moment geen speciale opleiding en ook de huidige generatie medisch studenten is onvoldoende op de hoogte. Ze willen wel graag meer weten' zegt Bourquia.

Voor wat betreft de kosten van transplantatie. De verzekering dekt daarvan op dit moment maar 70%. Dat zou volgens de nefrologe 100% moeten zijn.

sterren Gepubliceerd: donderdag 28-02-2008
Bron: Aujourd'hui Le Maroc | Nog geen reacties
Nieuwe donorwet: berichten van het Bootcongres

Nog vier maanden, dan gaat de nieuwe donorwet in. Dat is niet alleen voor de 'gewone Nederlander' een verandering. Voor zorgverleners verandert er net zo goed van alles. En voor sommige mensen, bijvoorbeeld mensen met een verstandelijke beperking, is het nog een extra uitdaging om de beslissing te kunnen nemen die de nieuwe wet van ze vraagt. Tijdens de eerste ochtend van het jaarlijkse Bootcongres van de Nederlandse Transplantatie Vereniging, kregen de deelnemers een toelichting op de veranderingen en op de drempels en uitdagingen die met de nieuwe wet samenhangen.

Op de achtergrond wordt een nieuwe ICT-systeem gebouwd, dat volgens Lili Guo van het ministerie van VWS op schema ligt. Vanaf 1 juli krijgt iedere Nederlander van 18 jaar of ouder, die nog niets heeft laten vastleggen over al dan niet donor willen zijn, een brief met het verzoek iets te registreren. Wie daar niet op reageert, krijgt een tweede brief met hetzelfde verzoek. Inwoners die niets laten vastleggen, worden geregistreerd als iemand die geen bezwaar heeft tegen donatie. Ook daarover krijgt de betrokkene weer een brief.

Lees meer »

Oproep: Doneer 1 minuut »

Op dinsdag 14 januari doen nier-, lever-, en hartpatiënten uit heel Nederland, die op de wachtlijst staan voor een nieuw orgaan, een persoonlijke oproep: Laat je dierbaren weten of je donor wilt zijn. Dit onder de tag 'Doneer 1 minuut'. 50% van de Nederlanders bespreekt zijn donorwensen niet met naasten, wat kan leiden tot twijfel bij nabestaanden of een keuze voor donatie daadwerkelijk bewust was. Bijna driekwart van de nabestaanden weigert bij twijfel dan ook in te stemmen met donatie.

Lees meer »

Donatie na euthanasie geeft waardevolle betekenis »

Orgaandonatie na euthanasie is een zeer waardevolle procedure voor mensen die na hun overlijden iets willen betekenen voor één of meerdere patiënten die op de wachtlijst staan voor een gezond orgaan. Dat concludeert promovendus, jurist en anesthesioloog (i.o.) Jan Bollen van het Maastricht UMC+. Tussen 2002 (het jaar dat euthanasie wettelijk mogelijk werd) en 2018 ondergingen 81.418 patiënten in Nederland en België euthanasie.

Lees meer »NierNieuws en zijn adverteerders maken soms gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.
Ons Pricaystatement vindt u hier