Mail: redactie@niernieuws.nl | 030 - 288 9994 | NL16 TRIO 0197 707866Reageer | Verstuur | Druk af   

Dialyse buiten Europa per 2017 mogelijk onverzekerbaar

Door Dietske van der Brugge 

In deze landen blijft via de basisverzekering
dialyse vergoed

Het kabinet wil zorgkosten buiten Europa niet meer laten vergoeden via het basispakket. Dat geldt ook voor dialyse. De maatregel, die moet ingaan per 2017, is verwerkt in een wetsvoorstel dat naar de Raad van State is gestuurd voor advies. Het schrappen van de zogenaamde werelddekking levert een geraamde besparing op van 60 miljoen euro per jaar.

Het wetsvoorstel wordt pas openbaar als het naar de Tweede Kamer wordt gestuurd. Het Ministerie van VWS meldt desgevraagd al dat het voorstel niet voorziet in uitzonderingen voor mensen die buiten Europa op dialyse zijn aangewezen, bijvoorbeeld tijdens familiebezoek.

Dat is een hard gelag voor nierpatiënten van onder meer Turkse, Marokkaanse, Surinaamse of Antilliaanse afkomst. De maatregel is wél op hen van toepassing, hoewel het schrappen van werelddekking voor dialyse geen cent oplevert. Integendeel, het kost alleen maar geld. Verblijft een patiënt immers in het buitenland, dan dialyseert hij tegen het daar geldende tarief, en dat is vrijwel altijd lager dan de hoge prijs die in Nederland geldt voor dialysebehandelingen.

Achterliggend idee van het wetsvoorstel is dat mensen die buiten Europa reizen zich zelf aanvullend moeten verzekeren of een reisverzekering moeten afsluiten. Dat mag voor een gezonde reiziger wellicht een optie zijn, voor een dialysepatiënt is het niet vanzelfsprekend dat zijn zorgkosten buiten Europa verzekerbaar blijven. De bestaande verzekeringen bieden uiteraard geen werelddekking op dialyse; dat is niet nodig zolang de voorziening in het basispakket zit.

Het lijkt er niet op dat de branches van zorgverzekeraars en reisverzekeraars oplossingen voorbereiden. Noch bij Zorgverzekeraars Nederland, noch bij het Verbond van Verzekeraars (namens de reisverzekeraars) kon NierNieuws bevestigd krijgen dat er maatregelen in ontwikkeling zijn die dialyse verzekerbaar maken via een aanvullende verzekering of reisverzekering die gegarandeerd toegankelijk is. Het VvV laat weten dat er wel naar de zaak gekeken zal worden, maar dat het eerder in de rede ligt dat een oplossing komt van de zorgverzekeraars. ZN meldt: "Als de minister bepaalde vormen van zorg buiten het basispakket plaatst, komt dit niet automatisch in een aanvullende zorgverzekering. Zorgverzekeraars zullen individueel moeten bekijken in hoeverre zij deze zorg in een aanvullende zorgverzekering kunnen opnemen."

Directeur Hans Bart van de Nierpatiënten Vereniging Nederland: "Een ernstig bericht waar we als NVN niet van op de hoogte waren. We zullen, op het moment dat het wetsontwerp openbaar is, alert zijn en zowel bij politieke partijen als zorgverzekeraars aan de bel trekken. Ik ben ook wel benieuwd naar de motivering en onderbouwing van het Ministerie."

sterren Gepubliceerd: woensdag 21-10-2015 | Reacties (2)

Reacties

Reageer op dit artikel

 • Jos Sparreboom, Överum - Zweden
  26-10-2015 08:26

  Ik heb er de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens maar even bij opgeslagen.
  Artikel 3
  Een ieder heeft het recht op leven, vrijheid en onschendbaarheid van zijn persoon.
  Artikel 13
  Een ieder heeft het recht zich vrijelijk te verplaatsen en te vertoeven binnen de grenzen van elke Staat.
  Artikel 22
  Een ieder heeft als lid van de gemeenschap recht op maatschappelijke zekerheid en heeft er aanspraak op, dat door middel van nationale inspanning en internationale samenwerking, en overeenkomstig de organisatie en de hulpbronnen van de betreffende Staat, de economische, sociale en culturele rechten, die onmisbaar zijn voor zijn waardigheid en voor de vrije ontplooiing van zijn persoonlijkheid, verwezenlijkt worden.
  Artikel 25
  Een ieder heeft recht op een levensstandaard, die hoog genoeg is voor de gezondheid en het welzijn van zichzelf en zijn gezin, waaronder inbegrepen voeding, kleding, huisvesting en geneeskundige verzorging en de noodzakelijke sociale diensten, alsmede het recht op voorziening in geval van werkloosheid, ziekte, invaliditeit, overlijden van de echtgenoot, ouderdom of een ander gemis aan bestaansmiddelen, ontstaan ten gevolge van omstandigheden onafhankelijk van zijn wil.
  Artikel 30
  Geen bepaling in deze Verklaring zal zodanig mogen worden uitgelegd, dat welke Staat, groep of persoon dan ook, daaraan enig recht kan ontlenen om iets te ondernemen of.... rest past niet

 • Saim Kurt, Nijverdal
  26-10-2015 08:18

  Dit is beperken vrijheid reizen van de mensen. Ik ben Turkse afkomst kan ik straks niet meer naar vakantie naar buiten Europa.
Beterschappen start Gecombineerde Leefstijlinterventie gericht op nierpatiënten

Dat een gezonde leefstijl (gezonde voeding, voldoende beweging, slaap en ontspanning, stoppen met roken en alcohol matigen) belangrijk is, weten we al een tijd. Maar juist nu, tijdens deze COVID pandemie, is een gezonde leefstijl belangrijker dan ooit. De boodschap is 'Zorg goed voor jezelf. Gezond leven houdt je weerstand op peil. Je wordt minder snel ziek en bent beter beschermd tegen ziekmakende bacteriën en virussen, zoals het coronavirus. En als je toch ziek wordt, herstel je meestal sneller.' Tal van wetenschappelijke onderzoeken laten dit ook zien.

Voor wie zelf dit jaar ook een start wil maken met een gezondere leefstijl start Beterschappen met een leefstijlprogramma, de gecombineerde leefstijlinterventie (GLI). Speciaal voor nierpatiënten met een redelijke nierfunctie (30% of hoger) die een te hoog gewicht hebben (BMI van 25 of hoger) en graag willen afvallen. Het programma duurt twee jaar en je krijgt gedurende het gehele programma advies en begeleiding bij het aanleren van een gezonde leefstijl. Onder intensieve begeleiding van leefstijlcoach-diëtist Femke en fysiotherapeut Marieke werk je aan je gezondheid.

Lees meer »

Drijvende kracht achter donorwet publiceert boek: ‘Dat bepaal je zelf’ »

Vandaag, 5 februari 2021 verschijnt het boek ‘Dat bepaal je zelf’. Een onthullend boek over de tien jaar durende strijd voor een nieuwe Donorwet. ‘Dat bepaal je zelf' is geschreven door Ed van Eeden vanuit de ervaringen van Menno Loos. Van Eeden interviewde vele betrokkenen, onder wie Pia Dijkstra, Bruno Bruins, Frank de Grave en vele anderen.

Lees meer »

Verandering van symptomen belangrijk voor start dialyse »

Wat is het beste moment om te starten met dialyseren? Over deze vraag boog Cynthia Janmaat zich in haar promotie-onderzoek. Op 25 november j.l., verdedigde ze haar proefschrift waarin ze beschrijft hoe ze dichter bij een antwoord komt. In de praktijk blijkt regelmatig dat er patiënten zijn met een heel slechte nierfunctie, die daar nog nauwelijks last van hebben. Terwijl andere patiënten met een minder slechte nierfunctie juist meer symptomen ervaren.

Lees meer »NierNieuws en zijn adverteerders maken soms gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.
Ons Pricaystatement vindt u hier