Mail: redactie@niernieuws.nl | 030 - 288 9994 | NL16 TRIO 0197 707866Reageer | Verstuur | Druk af   

'Tweemaal zoveel orgaandonoren door ander systeem'

Door Jeroen van Setten 

Menno Loos, voorzitter 2MH

Nooit eerder waren er in Nederland zoveel mensen die na hun dood orgaandonor waren als in het afgelopen jaar. Het haalde begin januari alle kranten en overschaduwde daarmee het bericht van vlak voor Kerstmis waarin minister Schippers het falen van het Masterplan orgaandonatie meedeelde. Dat was misschien toeval, maar het kan wel veel beter. Zoals in Spanje.

Al zeker tien jaar lang heeft Spanje tweemaal zoveel orgaandonoren als Nederland. Ook in het voor ons land zo succesvolle jaar 2014. Menno Loos van 2MH: 'In Spanje zijn er per miljoen inwoners op dit moment 36 orgaandonoren per jaar, in Nederland zijn dat er maar 16. En dat verschil zit hem absoluut niet in het aantal verkeersdoden want Spanje is wat dat betreft stukken veiliger geworden.'

Het belangrijkste verschil tussen Spanje en Nederland is, en Loos laat niet na dit te benadrukken, het in Spanje bestaande geenbezwaarsysteem bij orgaandonatie. Iemand is daar donor tenzij hij of zij heeft aangegeven dat niet te willen zijn. Volgens Loos ook voor ons land de enige goede oplossing.

Ook België en Oostenrijk doen het veel beter dan Nederland en landen met een vergelijkbaar 'nee tenzij'-systeem. Dat kan geen toeval zijn. 'Die verschillen zitten hem echt niet alleen in betere communicatie door de attentere zorgverleners of een betere voorlichting van de burger door de overheid. Het zit hem in het systeem en als Nederland nu een vergelijkbaar systeem invoerde, zou dat hoogstwaarschijnlijk een groot verschil maken in die lange wachtlijsten.'

Menno Loos en 2MH pleiten voor een Actief Donor Registratiesysteem. Bij een dergelijk systeem worden mensen er een aantal malen aan herinnerd zich te registreren. Doen ze dat desondanks niet, dan worden ze gergistreerd als donor. Loos benadrukt dat regelmatig, bijvoorbeeld om de 10 jaar, iemands persoonlijke keuze dan getoetst moet worden. Pia Dijkstra (D66) is voornemens daarover binnenkort een wetsontwerp in de Kamer te brengen.

sterren Gepubliceerd: woensdag 21-01-2015 | Reacties (9)

Reacties

Reageer op dit artikel

 • Tink, W
  27-01-2015 01:00

  @Stevan: "Ook niet registreren omdat je het niet belangrijk genoeg vindt of geen donor wilt zijn is een KEUZE." schrijf je.
  Nee, dat is geen keuze; dat is laksheid, dat is luiheid, dat is vergeten, dat is 'oh ja dat moet ik ook ooit nog eens regelen', dat is 'daar denk ik nog over na', maar dat is níet kiezen.
  Ik ben er helemaal voor dat mensen in elk geval ertoe worden aangezet die keuze wél te maken, dat worden ze nu niet.

 • Stevan, Den Haag
  23-01-2015 16:31

  @Tink
  KIEZEN doen de mensen nu ook al. Ook niet registreren omdat je het niet belangrijk genoeg vindt of geen donor wilt zijn is een KEUZE. Dat de mensen die KIEZEN om niet te registreren eigenlijk JA bedoelen is een aanname die nergens op slaat. De overheid heeft zich hier niet mee te bemoeien. De ENIGE vrije KEUZE is de KEUZE, zoals we die nu hebben. Als je JA wilt vertel je dat je nabestaanden en registreer je jezelf VRIJWILLIG als donor.
  Ik loop al van voor mijn 18e jaar met zo'n rood papiertje, sinds 1998 staat het digitaal geregistreerd. Ja voor alle organen, weefsels en heel de shit.
  Ik ga het waarschijnlijk wijzigen in NEE. In plaats van de mensen proberen te DWINGEN om te kiezen zou die energie beter gestoken kunnen worden in een betere registratie met meer keuzes. Bijvoorbeeld een keuze dat je geen donor wilt zijn voor mensen die zelf geen donor zijn, niet aan mensen die definitief veroordeeld zijn voor moord, verkrachting, niet aan mensen die PvdA stemmen, niet aan mensen die andere mensen een zogenaamde "KEUZE" willen opdringen, etc.

 • Tink, W.
  23-01-2015 15:55

  @Stevan: Het gaat erom dat je KIEST. Je kunt nu ook kiezen om de beslissing bij je nabestaanden te laten, ik ga er vanuit dat dat bij een 'ja, tenzij' systeem niet anders zal zijn.

  Om dezelfde reden is het ook zo belangrijk dat je het er met je familie over hebt. Als je dat doet wéten zij hoe jij erover denkt en zal er dus nooit tegen je wil in je gesneden worden na je dood, zoals jij dat noemt. Maar de andere kant is dat er dan ook geen organen voor niets verloren gaan omdat jij eigenlijk JA wilde maar je familie dat niet weet, twijfelt en vervolgens NEE zegt (waar de meeste nabestaanden achteraf ook weer spijt van hebben las ik laatst... maar ja dan is het wel te laat). Niet verwonderlijk want de vraag komt natuurlijk op een bijzonder emotioneel moment, maar jammer is het wel.

  Overigens ben ik er net als 2MH van overtuigd dat de meeste mensen die nu niet geregistreerd zijn, echt niet NEE bedoelen, maar het stomweg zijn vergeten, het wel van plan zijn maar het komt er even niet van, er nog nooit over nagedacht hebben etc.

  Orgaanroof? Kom op zeg, wat een groot woord :). En de vergelijking met sms-contracten gaat mijns inziens ook volslagen mank. Als je je keus maakt ben je volwassen, en bij de keuze ja/nee donor zijn er geen kleine lettertjes. Uitgebreide informatie genoeg, bijvoorbeeld op www.transplantatiestichting.nl

  Ik ben zelf onlangs getransplanteerd en merk nu al hoezeer dat mijn leven verandert heeft, in de goede zin. Registreer je, het is zó belangrijk!

 • Stevan, Den Haag
  23-01-2015 08:28

  @2MH
  Wat jammer dat je slechts op dat ene punt van mijn 'betoogje' ingaat. Ik ga er helemaal vanuit dat nabestaanden Nee zeggen als je zelf nooit aan je nabestaanden hebt aangegeven dat het een Ja moet zijn. Bij twijfel Nee lijkt mij. Het neerleggen bij je nabestaanden vind ik een prima idee. Zo kun je aan een Ja voorwaarden verbinden of op een Nee uitzonderingen maken.
  Ik loop al met een codicil rond sinds dat rode papiertje wat vreselijk afgaf in je portemonnee en sinds de registratie sta ik als Ja geregistreerd. Gaan ze het me verplichten middels een negatieve optie verander ik dat meteen in een NEE. Ik denk er toch al over na om dat te doen aangezien de keuzes te beperkt zijn. Ik wil voorwaarden kunnen stellen.

 • 2MH, Arnhem
  23-01-2015 07:49

  @Stevan
  #fout
  nu niet registren is niet NEE
  Nabestaande beslissen dan.
  Misschien wel JA

 • Stevan, Den Haag
  23-01-2015 06:39

  @2MH.
  Je zegt het zelf al. Mensen worden verplicht om te kiezen en doe je dat niet wordt er wellicht tegen je wil in je gesneden na je dood. En die 58% kiest niet niks. Die 58% kiest ervoor om geen donor te zijn anders hadden ze zich, dankzij de campagnes, wel geregistreerd als donor. Wat dit 'nieuwe' plan dus eigenlijk tot doel heeft is om de wens van die 58% niet te respecteren. In plaats van hun Nee te accepteren wordt er nu op gegokt dat ze vergeten (of te lui zijn) om geen officieel Nee te registreren zodat het toch stiekem Ja is. Het is gewoon orgaanroof. Misbruik maken van de gemakzucht van mensen zoals die sms contracten gebruik maken van de naïviteit van kinderen.

 • 2MH, Arnhem
  22-01-2015 20:50

  @stevan

  Nu kiest 58% niks ondanks campagnes. Velen weten niet dat familie dan plots moet beslissen. Misschien zeggen ze wel JA. Meestal overigens Nee. Iemand hoort zelf te beslissen of dat bewust met een registratie overdragen aan de familie. Dus het nieuwe systeem is verplicht ZELF kiezen ipv onbewust doorschuiven. Is dat nu zo erg?

 • Marieke, Amersfoort
  22-01-2015 13:59

  Ik hoop al jaren dat dit systeem wordt ingevoerd. Er zijn zoveel mensen die sterven terwijl ze wachten op een donor orgaan en dat is niet nodig. Ik hoop Dat Pia Dijkstra het goed op de kaart zet.

 • Stevan, Den Haag
  22-01-2015 13:57

  Als ze daadwerkelijk deze zogenaamde 'negatieve optie' gaan invoeren schrijf ik me meteen uit als donor terwijl ik nu wel donor ben.
Problemen met kleinste bloedvaatjes vaak gevolg van iets anders

Trombotische microangiopathie (TMA) is een zeldzame maar ernstige ziekte, waarbij snel ingrijpen gewenst is. Meestal staat TMA niet op zichzelf ('primaire TMA'), maar is er sprake van één of meer onderliggende syndromen die TMA tot gevolg hebben gehad ('secundaire TMA'). Hoe vaak primaire of secundaire TMA voorkomt, en (bij secundaire TMA) welke oorzaken tot TMA hebben geleid, is niet zo duidelijk, terwijl die kennis van pas kan komen bij het kiezen van een behandeling. Daarom hebben Franse artsen geprobeerd in kaart te brengen hoe vaak de verschillende vormen van TMA voorkomen, en wat de vooruitzichten voor TMA-patiënten zijn.

Bij TMA ontstaan stolsels in de kleinere bloedvaten, als gevolg van schade aan de wanden van deze vaten. Vaak gebeurt dit ook in de bloedvaatjes in de nieren, waardoor veel patiënten een verslechterde nierfunctie hebben. Bij tijdige behandeling met plasmaferese overleeft 85 tot 90 procent van de patiënten. Bij plasmaferese wordt het bloedplasma vervangen (omdat daar de ziekteverwekkers in zitten), maar de cellen niet.

Lees meer »

Oud-NVN-directeur Chel Mertens overleden »

Vorige maand overleed Chel Mertens (1939). Mertens is bij het grote publiek bekend als D66-politicus, die zich onder andere hard maakte voor een gewijzigd donorregistratiesysteem, maar nierpatiënten kennen hem beter als voormalig voorzitter van de Landelijke Vereniging voor Dialyserenden (LVD) en interim-directeur van de opvolger Nierpatiënten Vereniging Nederland (NVN). Chel Mertens was overtuigd republikein en een liberaal politicus.

Lees meer »

Kamervragen over financiering Nierteam aan Huis »

Nierteam aan Huis, het project waarin zorgverleners informatie 'aan de keukentafel' geven over orgaandonatie en niertransplantatie bij het vinden van een levende donor, lijkt in zwaar weer te raken. Hoewel iedereen overtuigd is van het belang van Nierteam aan Huis, dreigen er financiële problemen te komen door extreem lange doorlooptijden bij de Nederlandse Zorgautoriteit. (NZa).

Lees meer »NierNieuws en zijn adverteerders maken soms gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.
Ons Pricaystatement vindt u hier