Mail: redactie@niernieuws.nl | 030 - 288 9994 | NL16 TRIO 0197 707866Reageer | Verstuur | Druk af   

'Patiënt verdient meer invloed op toewijzingssysteem donororganen'

Door Yvette van der Schaaf 

Verwachte verlenging van zijn levensduur en verbetering van zijn kwaliteit van leven geven een dialyserende nierpatiënt recht op toegang tot transplantatie. Bij de uiteindelijke toedeling van schaarse organen spelen met name wachttijd, medische urgentie, leeftijd en ‘matching’ een overwegende rol. Dit komt naar voren uit een onderzoek onder Australische nierpatiënten, deels dialyserend en deels getransplanteerd.

In Australië vindt toedeling van organen plaats door de daartoe aangewezen instantie (National Organ Matching System), op basis van protocollen en regels. In hoeverre daarin rekening is gehouden met de voorkeur van nierpatiënten zelf is onduidelijk. Enkele eerdere studies laten zien dat patiënten met name wachttijd een zwaarwegende factor vinden. Maar dat dit in mindere mate geldt voor leeftijd en het bereiken van een al te nauwkeurige HLA-matching.

Het huidige onderzoek identificeert een flink aantal criteria die zich concentreren rond de volgende thema’s: verbeteren van de kwaliteit van leven, medische prioriteit, de kwaliteiten en levensomstandigheden van de ontvanger en de mate waarin die een nieuw orgaan ‘verdient’ op grond van onder meer wachttijd, therapietrouw en een gezonde leefwijze. Maar zelden komen utilitaire overwegingen aan de orde, zoals toewijzing op basis van het maximale aantal nuttige levensjaren dat transplantatie mogelijk maakt.

In afwijking van eerdere onderzoeken, komt de mate van matching tussen donor en ontvanger in dit onderzoek als het belangrijkste criterium uit de bus. Maar mogelijk waren de ondervraagden er onvoldoende mee bekend dat de betekenis van HLA-matching afneemt, naarmate betere afstotingsremmers beschikbaar komen. Andere veelgenoemde factoren zijn wachttijd, medische urgentie, en leeftijd van de ontvanger. Anders dan in eerdere onderzoeken menen de meeste ondervraagden dat kinderen voorrang moeten krijgen, omdat dialyse onder meer hun groei remt. Andere jongere nierpatiënten verdienen wel een zekere prioriteit, maar niet zodanig dat oudere dialyserenden hun kans op transplantatie definitief wordt ontnomen.

De onderzoekers concluderen dat organisaties belast met toedeling van organen zich voortaan actiever moeten openstellen voor inbreng van de kant van de patiënt. En dat die organisaties met kracht moeten ijveren voor rechtvaardigheid en billijkheid als uitgangspunten bij de uiteindelijke toewijzing van organen.

sterren Gepubliceerd: zaterdag 28-04-2012
Bron: BMC Nephrology | Reacties (2)

Reacties

Reageer op dit artikel

  • Brenda de Coninck, GSbB2
    29-04-2012 12:19

    Ik heb dit artikel met verwondering gelezen. Los van het feit dat ik de kern van het betoog én een conclusie mis, vraag ik mij af of patienten meer invloed moeten hebben op het toewijzingsbeleid als een nier beschikbaar komt voor transplantatie. Wie bepaalt wat 'nuttige levensjaren' zijn? Dat is nogal een subjectief begrip. En welke criteria worden gehanteerd waardoor een 'rechtvaardige' keuze kan worden gemaakt? Ik ben daar door het lezen van dit artikel niet achter gekomen.

  • H. Loedeman , Nagele
    28-04-2012 10:57

    Er zijn zaken die ik in dit artikel lees, die ik positief kan waarderen. Eén ervan is dat kinderen voorrang mogen krijgen i.v.m. belemmering van hun groei. Wat ik duidelijk onderbelicht vind is dat er ook zeker negatieve kanten zijn aan een transplantatie. En wat een bijwerkingen door het gebruik van de nodige medicijnen! Mijns inziens wordt het alles te rooskleurig voorgesteld. Ik weet uit ervaring van de beide kanten: veel meer vrijheid dan bij dialyse en anderzijds de enorme impact van de medicijnen!!
Schiet mij maar lek

'Ben je niet bang Brenda?' Zijn vraag verrast mij. 'Bang? Waarvoor?' 'Nou, dat ik nu zo dicht bij mensen kom en dan eventueel iets mee naar huis neem.' Ik val even stil. Aan de andere kant van de lijn hoor ik het geruis van het asfalt duidelijker, nu hij even niets zegt. 'Tja… je doet wat je kunt, toch? Anderhalve meter buiten de auto, mondkapjes op in de auto, na de sessies alles laten doorluchten en desinfecteren. Wat kun je nog meer doen?' Ik kijk vanuit ons kantoor naar buiten en zie de takken en bladeren van de bomen zachtjes heen en weer wuiven. 'Misschien kun je als je thuiskomt even gaan douchen en je kleren buiten laten luchten? En ach, iemand met corona kan net zo goed langs mij heen lopen in de supermarkt en dan loop ik hetzelfde risico. Je weet hoe sommige mensen zijn tegenwoordig. En je moet toch weer een keer aan het werk.'

Het is een vreemde gewaarwording als we begin maart onze deuren moeten sluiten om corona het hoofd te bieden. Met zoveel tijd over, besluiten we lang uitgestelde klussen op te pakken, waaronder rommel opruimen. 'Ik kan de schuur bijna niet meer in. Als ik iets wil pakken, moet ik hem helemaal verbouwen' klaagt mijn man.

Lees meer »

Werken als dialyseverpleegkundige tijdens covid-19 »

Hoe is de situatie in het ziekenhuis waar u momenteel werkt?Ivon Lijten, dialyseverpleegkundige: 'Er is veel onderling veel contact met andere dialyseverpleegkundigen op verschillende locaties en het is opvallend dat er weinig nierpatiënten en weinig dialyseverpleegkundigen besmet zijn met het coronavirus. In het begin waren de patiënten angstig en onzeker, maar de rust is inmiddels teruggekeerd.

Lees meer »

Kunnen ouderen met minder medicatie toe?  »

Ouderen die een nieuwe nier krijgen hebben veel minder vaak een afstoting dan jonge mensen. Als ze de eerste drie maanden na de transplantatie geen afstoting hebben gehad, dan is de kans ook klein dat dat nog gaat gebeuren. Dat ouderen minder vaak een afstoting hebben komt waarschijnlijk vooral doordat hun immuunsysteem minder goed werkt. Ouderen krijgen echter doorgaans wel dezelfde hoeveelheid medicatie als jongere mensen.

Lees meer »NierNieuws en zijn adverteerders maken soms gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.
Ons Pricaystatement vindt u hier