Mail: redactie@niernieuws.nl | 030 - 288 9994 | NL16 TRIO 0197 707866Reageer | Verstuur | Druk af   

Te veel of te weinig natrium in het bloed, allebei niet goed

Door Gerard Kok 

Zowel een te hoge als een te lage natriumspiegel zijn riskant, beide verhogen het risico op overlijden. Omdat de nieren een belangrijke rol spelen in de mineraalhuishouding, gaat een verslechterende nierfunctie vaak gepaard met een ontregelde mineraalhuishouding, waaronder soms ook een te hoog of te laag natriumniveau.

Een te hoge natriumspiegel is een te hoge concentratie natrium in het bloed, en heet hypernatriëmie. Een te lage natriumspiegel heet hyponatriëmie, en 'samen' heet het dysnatriëmie. Een normale concentratie natrium zit tussen de 135 en 145 mmol/liter. Het lijkt er op dat kleine afwijkingen van de normaalwaarden al ernstige gevolgen kunnen hebben, die uiteindelijk tot de dood kunnen leiden.

Amerikaanse onderzoekers stelden zich recent de vraag hoe deze verbanden tussen dysnatriëmie en overlijden lagen voor nierpatiënten met gevorderd nierfalen (stadium 3 en 4). Daarvoor gebruikten de onderzoekers de gegevens van meer dan 45.000 nierpatiënten. Van deze patiënten had iets meer dan 9% op enig moment te maken met dysnatriëmie. De onderzoekers keken naar het algehele risico van dysnatriëmie op overlijden, en ook of er een verband was tussen specifieke overlijdensoorzaken (hart- en vaatziekten, kanker en andere oorzaken) en dysnatriëmie.

Uit deze gegevens bleek dat hyponatriëmie een verhoogd risico betekende op overlijden in het algemeen, en bovendien er ook een verhoogd risico was op elk van de drie onderzochte overlijdensoorzaken. Voor hypernatriëmie was dat toch anders. Hypernatriëmie betekent ook een hoger risico op overlijden in het algemeen, maar geen hoger risico op overlijden door hart- en vaatziekten of kanker. Er was alleen een duidelijk verband in de categorie 'anders'.

Het lijkt nog te vroeg om hier behandelconclusies aan te verbinden, eerst moet nog onderzocht worden wat het mechanisme achter dit verschil is.

sterren Gepubliceerd: woensdag 12-07-2017
Bron: Nephrology Dialysis Transplantation | Reacties (1)

Reacties

Reageer op dit artikel

  • Jos Sparreboom, Överum- Zweden
    17-07-2017 08:09

    Misschien is het tevens van belang om alvast een methode voor zelf-diagnose te ontwikkelen. Ik denk daarbij aan iets analoog aan de bloedsuiker-test bij diabetes. Meten is weten. Het is namelijk heel makkelijk om zelf een te veel of te weinig aan te pakken.


Proteomica werpt nieuw licht op proces nierziekten

Bij veel nierziekten is nog steeds lastig te voorspellen hoe snel de nierfunctie achteruit zal gaan, en of er op langere termijn ernstige nierinsufficiëntie zal optreden. Een combinatie van eiwitspiegels heeft mogelijk wel voorspellende waarde, zo blijkt uit Zweeds onderzoek.

De onderzoekers hadden de beschikking over de gegevens van meer dan 400 Zweden bij wie op enig moment nierschade werd vastgesteld, over een periode van vijf jaar. Deze gegevens omvatten onder andere de nierfunctie en informatie verkregen door 'proteomic profiling', van een combinatie van 80 eiwitten die geassocieerd worden met hart- en vaatziekten en ontstekingen.

'Proteomica' is de studie van een gesloten eiwitsysteem, zoals een orgaan, of het hele menselijk lichaam. Bij proteomic profiling worden verschillen tussen eiwithoeveelheden bepaald, die in twee of meer metingen zijn gevonden. De gevonden waardes zijn dus relatief (ten opzichte van elkaar), en niet absoluut.

Van de oorspronkelijke 80 bleef een combinatie van 20 eiwitten over die de achteruitgang van de nierfunctie voorspelde. 11 van deze eiwitten bleken nierinsufficiëntie te voorspellen. Geen van de gevonden eiwitten bleek los van andere factoren te koppelen aan een jaarlijkse achteruitgang van de nierfunctie in milliliters per minuut .

Lees meer »

'Prototype kleine kunstnier niet voor eind 2018' »

Van de 'draagbare kunstnier' zal een werkend prototype niet eerder dan eind 2018 beschikbaar komen. Daarna volgen nog uitgebreide klinische tests en keuringen. Dat meldt de Nierstichting, de drijvende organisatie achter het product. Het valt daardoor niet te verwachten dat patiënten voor 2020 of nog enkele jaren later, gebruik kunnen gaan maken van deze kleine verplaatsbare kunstnier. In recente berichten was sprake van dit jaar.

Lees meer »

Piek donatieweigeraars door wetsvoorstel D66 »

In september 2016, kort nadat het D66-initiatiefwetsvoorstel voor een ADR-systeem werd aangenomen in de Tweede Kamer, pasten meer dan 117.000 Nederlanders hun keuze in het donorregister aan. Een jaar eerder deden maar 5.000 mensen dat. Van die 117.000 wijzigden er 83.000 hun registratie in 'geen donor'. Het aantal mensen dat zich expliciet als niet-donor heeft laten registreren steeg mede daardoor tussen januari 2016 en maart 2017 met 150.000.

Lees meer »

NierNieuws en zijn adverteerders maken soms gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.