Mail: redactie@niernieuws.nl | 030 - 288 9994 | NL16 TRIO 0197 707866Reageer | Verstuur | Druk af   

Te veel of te weinig natrium in het bloed, allebei niet goed

Door Gerard Kok 

Zowel een te hoge als een te lage natriumspiegel zijn riskant, beide verhogen het risico op overlijden. Omdat de nieren een belangrijke rol spelen in de mineraalhuishouding, gaat een verslechterende nierfunctie vaak gepaard met een ontregelde mineraalhuishouding, waaronder soms ook een te hoog of te laag natriumniveau.

Een te hoge natriumspiegel is een te hoge concentratie natrium in het bloed, en heet hypernatriëmie. Een te lage natriumspiegel heet hyponatriëmie, en 'samen' heet het dysnatriëmie. Een normale concentratie natrium zit tussen de 135 en 145 mmol/liter. Het lijkt er op dat kleine afwijkingen van de normaalwaarden al ernstige gevolgen kunnen hebben, die uiteindelijk tot de dood kunnen leiden.

Amerikaanse onderzoekers stelden zich recent de vraag hoe deze verbanden tussen dysnatriëmie en overlijden lagen voor nierpatiënten met gevorderd nierfalen (stadium 3 en 4). Daarvoor gebruikten de onderzoekers de gegevens van meer dan 45.000 nierpatiënten. Van deze patiënten had iets meer dan 9% op enig moment te maken met dysnatriëmie. De onderzoekers keken naar het algehele risico van dysnatriëmie op overlijden, en ook of er een verband was tussen specifieke overlijdensoorzaken (hart- en vaatziekten, kanker en andere oorzaken) en dysnatriëmie.

Uit deze gegevens bleek dat hyponatriëmie een verhoogd risico betekende op overlijden in het algemeen, en bovendien er ook een verhoogd risico was op elk van de drie onderzochte overlijdensoorzaken. Voor hypernatriëmie was dat toch anders. Hypernatriëmie betekent ook een hoger risico op overlijden in het algemeen, maar geen hoger risico op overlijden door hart- en vaatziekten of kanker. Er was alleen een duidelijk verband in de categorie 'anders'.

Het lijkt nog te vroeg om hier behandelconclusies aan te verbinden, eerst moet nog onderzocht worden wat het mechanisme achter dit verschil is.

sterren Gepubliceerd: woensdag 12-07-2017
Bron: Nephrology Dialysis Transplantation | Reacties (1)

Reacties

Reageer op dit artikel

  • Jos Sparreboom, Överum- Zweden
    17-07-2017 08:09

    Misschien is het tevens van belang om alvast een methode voor zelf-diagnose te ontwikkelen. Ik denk daarbij aan iets analoog aan de bloedsuiker-test bij diabetes. Meten is weten. Het is namelijk heel makkelijk om zelf een te veel of te weinig aan te pakken.
Nieuwe artsenwijzer helpt bij verwijzing naar diëtist

Door Brechje van Adrichem, namens Diëtisten Nierziekten Nederland - Tijdens een jubileumjaar van de Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD) is de Dag van de Diëtist in het leven geroepen. Deze dag wordt sindsdien jaarlijks gevierd door activiteiten van diëtisten in de regio en/of activiteiten vanuit het hoofdbestuur van de NVD. Dit jaar, op 19 september, wordt de nieuwe Artsenwijzer Diëtetiek gelanceerd. In de Artsenwijzer staat bij welke indicatie en op welk moment het gewenst is dat een patiënt wordt verwezen naar een diëtist. Verwijzing naar een diëtist op het juiste moment levert een belangrijke bijdrage aan de behandeling van de patiënt.

Voorheen was de Artsenwijzer Diëtetiek een handzaam boekje voor artsen en verwijzers. Een eerste versie was in 1994 beschikbaar. Vandaag wordt de digitale versie gelanceerd, deze is te vinden op www.artsenwijzer.info.

Lees meer »

Terugkijken: Zembla-uitzending 'Handel in vluchtelingen' »

Het onderzoeksprogramma Zembla heeft op 13 september j.l. een uitzending besteed aan orgaanhandel in Egypte. Volgens de onderzoekers is driekwart van de Egyptische transplantatie-artsen op enige manier betrokken bij handel in nieren van vluchtelingen uit Afrikaanse landen. Met de opbrengst van de verkoop van hun nier willen vluchtelingen uit onder meer Soedan en Eritrea hun overtocht naar Europa bekostigen.

Lees meer »

Minder kans op levende nierdonor bij lagere sociaal-economische status »

De vooruitzichten na een niertransplantatie zijn beter als de donornier afkomstig is van een levende donor, dan wanneer er sprake is van een donornier van een overleden donor. Daarom wordt transplantatie met een nier van een levende donor wel gezien als de 'gouden standaard', waar allen die voor transplantatie in aanmerking komen, gelijke toegang toe zouden moeten hebben.

Lees meer »

NierNieuws en zijn adverteerders maken soms gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.